Darwi Odradová

Z Herbert's dune
(přesměrováno z Odradová)

Darwi Odradová ( - ), Ctihodná matka, vrchná veliteľka bezpečnostnej služby Bene Gesseritu. Pochádzala z atreidskej a súčasne i corrinskej rodovej línie - bola jednou z dcér Milesa Tega. Žila v čase po smrti Božského imperátora Leta Atreida II., 5000 rokov po Jessike Atreidovej.

Veľmi sa podobala na vtlačovateľku Lucillovú, čo bolo využité v projekte gholu Duncana Idaha - mala mu byť vtlačená náklonnosť k Odradovej. Bola vysoká a štíhla. V tvári mala prirodzenú povýšenosť - za ten dojem bol zodpovedný jej nos a hranatosť tváre; všetky rysy akoby smerovali nadol k úzkej brade. Jej ústa boli ale plné. Hlas bol mäkký kontraalt. Pre Bene Gesserit porodila 19 detí, každé malo iného otca a žiadne z nich nikdy nevidela. Pri svojom prvom vzťahu pocítila silu lásky a odolala jej iba s najväčším sebazaprením. Rada a často sa ponárala hlboko do minulosti svojich Zdedených spomienok. Podarilo sa jej tak otvoriť niektoré, ktoré obsahovali veľmi citlivé genetické informácie Sesterstva (a ktoré jej mali zostať utajené). Sama vyrastala v adoptívnej rodine, ktorej jej vlastná matka - benegesseritská Sestra - zaplatila veľa peňazí, aby sa jej dcéry ujali a chránili ju tak. Plodila bez povolenia a navyše sa nechala neopatrne spoznať ako členka Sesterstva. Potomok atreidskej rodovej línie a navyše benegesseriťanka - to bol v tom čase životu nebezpečný rodokmeň. Spomienky na toto šťastné detstvo (jej adoptívna matka sa volala Sibia) na planéte Gammu (v nádhernom dome na brehu mora) v nej pretrvali, aj napriek snahe benegesseritských analytičiek ich vykoreniť. Mohli by totiž príliš ovplyvňovať jej úsudok.
Mala predzvestný inštinkt, ktorým dokázala vycítiť nebezpečenstvo pre Sesterstvo. Pre toto jej nebezpečné nadanie, pochádzajúce z génov Atreidov, boli dvaja jej potomkovia Bene Gesseritom potichu usmrtení (ona o tom nič netušila). Mala sklony k hĺbkovému štúdiu. Uvažovalo sa preto o tom, že by sa mohla stať jednou z benegesseritských mentatiek a možno archivárkou. Táto myšlienka bola zavrhnutá, keď sa zistili jej schopnosti vycítenia nebezpečenstva. Mala schopnosť odpreparovať detaily a dostať sa rýchlo k jadru konfliktu.


"Srdcia skryté za silnými hradbami sa menia na ľad."

Darwi Odradová, Spor v Rade (KD)


Keď prežila melanžovú agóniu, bola poslaná na Al Dhanab, planétu podobnú svojou drsnosťou Saluse Secundus. Tu sa psychicky i fyzicky zocelila.

Bola autorkou Atreidského manifestu. Napísala ho na rozkaz Tarazovej a podľa jej podrobných príkazov.


"Tým, že veríte na singularity, na zrnká absolútnych právd, popierate pohyb, dokonca i pohyb vývoja! Zatiaľčo nechávate zrnitý vesmír pretrvávať vo svojom vedomí, ste slepí voči pohybu. Keď sa veci menia, váš absolútny vesmír mizne, nie je už dosiahnuteľný vnímaním, ktoré ste si sami obmedzili. Vesmír sa pohol mimo váš dosah."

Prvá verzia Atreidského manifestu, Archívy Bene Gesseritu (KD)


Matka predstavená Tarazová ju poslala na Rakis. Týkalo sa to plánov s gholom Duncana Idaha, kompletné informácie o týchto plánoch však nedostala.
Tarazová cítila ohrozenie projektu. Dala sa spolu s Odradovou a pár ďalšími uniesť. Navonok ju na Rakis sprevádzala. Svoj nekoráb nechali na Uzle (?) a požiadali o najrýchlejší transportér Gildy. Predpokladali, že votrelci z Rozptylu transportér unesú a odletia s ním na Gammu v nádeji, že pozbierajú všetky kúsky projektu ghola naraz. Stretla sa tam osobne s Milesom Tegom, ktorý ich zo zajatia dostal. Prezradila mu, že je jeho dcérou a krátko nato odletela na Rakis, kde sa stala novou veliteľkou tamojšej Pevnosti.

Sheeana požiadala o stretnutie s ňou. Vzápätí na to došlo k pokusu o atentát na ňu (lovec-pátrač so šigafilovým vláknom), pri ktorom zahynula Kipunová a dvaja kňazskí strážci. Vzali to potom do rúk jej sestry a ona, a nebezpečenstvo zlikvidovali. Predpokladaný útočník - Iksania (zrejme ovládaní Tvarovými tanečníkmi) v spolupráci so Stirosom, ktorý bol pri atentáte tiež zabitý. Sheeana mohla mať vtedy cca 14 rokov. Pôvodcom atentátu: Iksu, Gilde a Tleilaxanom bolo zaslané posolstvo, obsahujúce jediné slovo: "Zaplatíte." (Gilde bol odobratý prísun melanže z Rakis a spolu s Iksom bola prenechaná drvivej konkurencií z Rozptylu. Na Pána Pánov z Tleilaxu sa pripravila pasca.)

Sheeanu prechodne umiestnili do bývalého ústredia Rybích hovorkýň, ktoré bolo vzdialené od Chrámu i Pevnosti, podľa dohody medzi Sesterstvom a kňazmi; Bene Gesserit však samozrejme počítal s tým, že bude nakoniec plne patriť im. Odradová sa ujala jej vzdelávania a výcviku.


"Životaschopnosť riešenia sa rodí v očistci informatívnych chýb. Čiže rozum pripúšťa omylnosť. A ak nie sú absolútne (neomylné) riešenia po ruke, nezostáva rozum na nič iné, ako to skúsiť s obmedzenými informáciami v aréne, kde sú chyby nielenže možné, ale dokonca nevyhnutné."

Darwi Odradová (Ka:D)


Aj Tuek sa zaplietol s Tleilaxanmi a dovolil im špehovať jeho stretnutie s Odradovou ohľadne Sheeany. Odradová však o špehoch vedela a obratne stáčala rozhovor tak, aby ich utvrdila v tom, že Sesterstvo udržiava ich Veľkú vieru a zároveň aby vyvolala nevôľu voči Cirkvi. Jeho žiadosť o vrátenie Sheeany do rúk kňazov odmietla a vyhlásila, že sa chce stať Ctihodnou matkou. Nakoniec zavolala počúvajúceho (bol to sám Waff), aby bol rozhovoru prítomný verejne - zdá sa, že tento postup s ním dohodla už dopredu. Pokúsil sa Tueka počas tohoto rozhovoru zavraždiť (a následne nahradiť Tvarovým tanečníkom), ale Odradová sa mu v tom pokúsila zabrániť; zlomila mu pritom obe ruky. Tuek však dostal zásah šípkou a zomrel. (Situáciu sledovala i protituekovská kňazská opozícia, ktorá chcela odstrániť Tueka a dosadiť do vedenia vlastného človeka.)
Vraždou a nahradením Tueka mal získať Bene Tleilax monopol na korenie a Gilda by sa tak dostala do zveráku: mohla by kupovať navigačné prístroje z Iksu (tiež pod tleilaxanskou vládou) alebo melanž (ktorú by mali komplet v rukách znovu iba Tleilaxania). Rozhodujúce ale bolo to, že Odradová ho definitívne presvedčila, že Bene Gesserit zachováva Veľkú vieru. Tak sa zrodilo spojenectvo Bene Tleilaxu a Sesterstva. Tuek bol nahradený Tvarovým tanečníkom a moc sa dostala do rúk Krutansika, vodcu kňazskej opozície. Samozrejme pod ich poradenstvom. Bene Gesserit tak získal dôležitého spojenca, ktorý mu mal umožniť prežitie v búrke, ktorá sa rodila medzi Rozptýlenými.


"Obmedzíš sa na pozorovanie a navždy ti ujde zmysel tvojho života. Cieľ možno definovať takto: Život je hra, ktorej pravidlá sa naučíš, pokiaľ sa do nej vrhneš a hráš ju s plným nasadením. Inak ti jej premenlivý vývoj vezme dych a ty do konca hry nevyjdeš z údivu. Vlažní hráči často kvília a lamentujú, že im nepraje šťastie. Odmietajú pochopiť, že si kus svojho šťastia môžu vybojovať sami."

Darwi Odradová (Ka:D)


Na pokyn Tarazovej mala Waffa odviesť niekam do púšte preč od zvedavých očí a nastrojiť medznú situáciu a následnú náboženskú skúsenosť v starom a spoľahlivom štýle missionarie protectivy. Mala preskúmať, či Tleilaxania používajú proces tvorby gholov k vytváraniu vlastného druhu nesmrteľnosti.

Považovala príkaz Tarazovej, že Sheeana má v jej a Waffovej prítomnosti preňho zinscenovať "predstavenie" s privolaním a ovládnutím piesočného červa za samovražedné šialenstvo. Ale podriadila sa. Sheeane sa podarilo dokonca prinútiť červa aby ich odviezol... a ten ich zobral na miesto, kde zahájil svoju existenciu; tam, kde zahynul Leto II. Nakoniec sa zastavil pri okraji bývalého Saríru, asi 3 km od miesta, kde zahynul Leto II. Nachádzal sa tam vchod do jaskyne, v ktorej kedysi boli fremenské nádrže na vodu. Jaskyňa mala kruhovitý tvar, s priemerom asi 200 metrov. Bolo to miesto kedysi známe ako síč Tabr... hoci ju varoval jej inštinkt pred nebezpečenstvom, rozhodla sa miesto sama preskúmať.
Po schodoch vytesaných v skale sa dostala do dlhej nízkej chodby, kde našla 5 dávno mŕtvych vysušených tiel zabitých nožom, ktorý im rozpáral hrudnú kosť. Na konci chodby boli ďalšie kratšie schody a potom väčšia chodba, v ktorej ležalo tentokrát 20 tiel, zabitých nožom i laserpalom. Ústili do nej z oboch strán viaceré menšie komôrky. Chodba končila na rímse v obrovskej sieni, oveľa väčšej ako tá prvá dole. Z rímsy viedli na jej dno schody a zo siene viedli ďalšie chodby. Táto sieň bola kedysi veľkou snemovou sieňou síča Tabr. V stene siene bola terasa naíbov a hlbšia kráľovská terasa, ktorú dal kedysi vyhĺbiť Paul Muad´Dib. Strop sály tvorila takmer dokonalá pologuľa, na ktorej sa v minulosti skvela maľba nočnej oblohy, ako bola vidieť spred vchodu do síča. Ale už za čias Stilgara bola maľba zničená, ako sa drobné kúsky skaly pri drobných otrasoch a pôsobením každodennej ľudskej činnosti odlupovali...
Na tomto mieste kedysi ukryl Leto II. svoj poklad melanže. Podľa benegesseritských záznamov zásoby korenia vypĺňali sieň takmer až po strop a okrem nej i mnoho okolitých chodieb. Väčšinu korenia odniesli Rybie hovorkyne potom, čo jeho úkryt prezradil ghola Duncana Idaha, toho, ktorý bol partnerom Siony. Neskôr našli hľadači ešte ďalšie zásoby, ukryté za falošnými stenami a podlahami. V dobách Hladomoru sa tu odohrávalo veľa násilia a mŕtvoly v chodbách patrili zrejme hľadačom korenia...
Za pomoci Zdedených spomienok a svojich pozorovacích schopností objavila veľkú tajnú miestnosť pod snemovou sieňou, plnú melanže (90 000 ton!). Na stenách tam bol odkaz Leta II.:

"Ctihodná matka bude čítať moje slová! Odkazujem ti svoj strach a osamelosť. Tebe dávam istotu, že telo a dušu Bene Gesseritu stretne rovnaký osud ako všetky ostatné telá a všetky ostatné duše. Čo znamená prežiť, keď neprežiješ celý? Pýtaj sa na to Bene Tleilaxu! Čo keď už nepočuješ hudbu života? Spomienky nestačia, ak ťa nepovolajú k vznešenému cieľu! Prečo tvoje Sesterstvo nevybudovalo Zlatú cestu? Vedeli ste, že je nutná. To, že ste sklamali, odsúdilo mňa, Božského imperátora, k tisícročiam osobného zúfalstva."

Sila predpovede o možnom konci Sesterstva ňou otriasla.

"Moje slová sú vaša minulosť. Moje otázky sú prosté: S kým sa spájate? So samoľúbymi modloslužobníkmi Tleilaxu? S byrokraciou mojich Rybích hovorkýň? S Gildou, blúdiacou vesmírom? S krvilačnými Harkonnenmi? S dogmatikmi, ktorých ste sami stvorili? Ako skončíte? Ako obyčajná tajná spoločnosť?"

Tyranovo posolstvo bolo jasné: Pripojte sa ku mne! Tarazová to vedela...vznešený cieľ započal a bolo nutné ho dokončiť aj keby to malo znamenať smrť Sesterstva.


"Na rovnováhe nie je nič ťažkého. Len musíš vnímať vlny."

Darwi Odradová (Ka:D)


Odradová mala rozkaz od Tarazovej následne po predstavení v púšti prenechať jednania s Tleilaxom jej. Ale nápisy, ktoré v Tyranovej skrýši objavila rozhodli inak... povedala Waffovi, že má právomoc jednať s ním na najvyššej úrovni. Aby potlačila jeho pochybnosti, že Sesterstvo s ním hrá nejakú hru, prezradila mu informáciu, ktorá, ak by sa zverejnila, by mohla Bene Gesserit poškodiť rovnako, ako zverejnenie toho, že Tleilaxania ovládajú Iks a Rybie hovorkyne svojimi Tvarovými tanečníkmi: Sesterstvo plánuje nasadiť piesočné červy na mnoho planét Rozptylu. Waff jej začal nakoniec dôverovať a prezradil jej hlavnú silu Ctených Matre: ovládanie pomocou sexu. Ona mu na oplátku prezradila podstatu vnútorného konfliktu v Sesterstve (obava, že by mohli znovu stvoriť Kwisatza Haderacha, či nového Tyrana) a nahovorila mu, že Schwangyuová a jej skupina odpadli od Veľkej viery. Presvedčila ho, že Tleilaxania, ktorí sa vracajú z Rozptylu sú otrokmi Ctených Matre a zamerala tak jeho pochybnosti - tie sa obrátili z Bene Gesseritu proti ľuďom z Rozptylu. Povedala mu, že Sesterstvo v tomto prípade neuplatní svoje krédo: "Keď ich nemôžeš poraziť, pridaj sa k nim." Naopak, chce obrátiť ich; ak dá Waff signál, Bene Gesserit otvorene spolu s nimi prizná pravú vieru. Za znalosti a technológie Tleilaxu (tvorba gholov, neobmedzený prísun melanže) ponúkla kompletné genetické záznamy a plodné matky, ktoré si budú môcť sami vybrať. Ghola so Sheeanou sa mali spojiť a ich potomkovia hlásať Veľkú vieru... Dohode dali názov Vznešený cieľ. Odradová to zahrala tak, že Tarazová sa už z tohoto spojenectva nemohla vyvliecť. Vnútorne získala slobodu reagovať vlastným spôsobom.
Priznala svoje autorstvo Atreidského manifestu i to, že je sama potomkom Atreidov. Súhlasila s tým, že sa stane jednou z Tleilaxanských ploditeliek, i keď už bola takmer na konci svojho plodného veku...

Alternatívy k spojenectvu s Tleilaxom boli podľa nej nepriateľné; to povedala i Tarazovej, ktorá krátko nato priletela na Rakis. Reakcie Tleilaxanov pri rozhovoroch o regeneračných nádržiach v nej vzbudili podozrenie, že sa nemusí jednať o nádrže v pravom zmysle slova: Kto kedy videl živú tleilaxanskú ženu? Takisto nebola jasná situácia okolo gholu: hlavne prečo Tleilaxania zabíjali tých predchádzajúcich.
Zato otázka hlavnej sily Ctených Matre už bola jasná: sex. Ich snaha zabiť súčasného gholu ju viedla k podozreniu, že Tleilaxania do neho mohli vložiť schopnosti, ktoré by z neho urobili mužský proťajšok Ctených matre.


"Najlepšie umenie je presvedčivou imitáciou života. Pokiaľ imituje sen, musí to byť sen o živote. Inak sa nemáme kde napojiť. Máme iné zásuvky."

Darwi Odradová (Ka:D)


Tarazová si nakoniec dala zavolať Sheeanu, aby spolu s Odradovou rozhodla, či túto časť projektu nezrušiť.

Sheeana, Waff, Odradová, Tarazová a falošný Tuek sa stretli v múzeu v Dár-es-Baláte. Tvarový tanečník sa tak zžil z osobnosťou Tueka, že sa ním stal a zabudol na svoj tleilaxanský pôvod. To v konečnom dôsledku vyhovovalo Bene Gesseritu, ktorý ho mohol prostredníctvom náboženstva ovládať. Po prvotnom šoku bol nakoniec spokojný aj Bene Tleilax, pretože Sesterstvo tak stratilo jedu zo silných pák, ktorou ich mohlo vydierať. (Aj tak to nakoniec zakrátko prestalo byť podstatné, pretože Cirkev Rozdeleného boha aj zdroj melanže z Rakis zanikol po atómovom bombardovaní planéty Ctenými Matre.)

Odradová považovala hrozbu Ctených matre za prospešnú. Staré Impérium už tisícky rokov stagnovalo, naopak vonku medzi ľuďmi z Rozptylu bol život a pohyb.

Krátko pred ďalšou ukážkou Sheeaninho tanca ich prepadli ozbrojené toptéry Ctených Matre. Tarazová pri útoku zahynula, pred smrťou však stihla odovzdať Odradovej svoje Zdedené spomienky. Tá sa tak stala Matkou predstavenou. Podarilo sa jej spolu so Sheeanou zmiznúť v púšti.

Vyzdvihol ich Miles Teg v ukradnutom nekorábe, spolu s piesočným červom, na ktorom prišli. Nekoráb potom s ňou, červom, gholom Duncana Idaha, Sheeanou, Lucillovou, Murbellou a Burzmalim odletel na Kapitulu. Miles Teg sa obetoval a zostal so svojimi spolubojovníkmi na Rakis. Odviedol pozornosť tak, že Ctené Matre ju nakoniec premenili na spálenú planétu bez života.

Hoci sa stala Matkou predstavenou, nepredpokladala, že ňou zostane dlho; opozícia bola silná. Sesterstvo sa stiahlo, aby prežilo dlhú noc Ctených Matre. Ghola zostal uzavretý v nekorábe, Murbella otehotnela. A červ zahájil nový cyklus na Kapitulnej planéte... Závet Milesa Tega tiež otvorila veľké množstvo otázok a spôsobila, že Sesterstvo sa na mnoho vecí začalo dívať inými očami.

Nakoniec zrejme zostala Matkou predstavenou dlhšie, než očakávala. Stala sa svedkom zrodenia prvého gholu v regeneračnej nádrži, ktorú Bene Gesserit získal v rámci spojenectva od Bene Tleilaxu. Tým prvým gholom bol jej otec: Miles Teg.


"Zásadný nedostatok vlády pramení zo strachu urobiť radikálne vnútorné zmeny napriek tomu, že ich potreba je úplne zjavná."

Darwi Odradová (Ka:D)


Boli to ťažké časy: hon Ctených Matre na Sesterstvo pokračoval. Zničili minimálne 16 planét. Odradová vkladala nádeje do gholu: ak by sa im podarilo vzkriesiť jeho pôvodné spomienky, Sesterstvo by malo k dispozícií najlepšieho zo všetkých bašárov. A nielen to: hoci obdobie predchádzajúce jeho smrti bolo zahalené tajomstvom, nedávali jej spať fantastické zvesti o jeho nadľudských schopnostiach. Považovala to za možné, najmä vzhľadom na extrémnu snahu Ctených Matre ho zničiť i za cenu spálenia celej Rakis. Navyše to bol Atreides.
Situácia, v ktorej sa Sesterstvo nachádzalo, bola oveľa horšia ako za čias Tyrana, Božského imperátora Leta Atreida II. Odradová musela robiť rozhodnutia, ktoré znamenali smrť tisícok členov Bene Gesseritu. Sedieť a čakať, až ich objavia a zlikvidujú, jej pripadalo nezmyselné; netrpela presvedčením niektorých Sestier, že Sesterstvo vytvorilo nedotknuteľnú spoločnosť a nezničiteľné štruktúry...

V poslednom čase začala mať nočné mory, ktoré boli prejavom jej varovného predzvestného zmyslu. Nevedela pred čím ju varujú, ale to nebezpečenstvo dobre cítila. Odradová sa obávala, či Miles Teg pred smrťou nebol schopný vidieť nekoráby a Sioniných potomkov. Potomkov Atreidov sa vo vesmíre potulovalo veľké množstvo a ak by sa niekto s podobnými schopnosťami dostal do rúk Cteným Matre... Varovanie bolo pravdivé, Ctené matre dostali Lampadas. Nikto neprežil...


"Chvíľa, kedy chceš vziať osud do vlastných rúk je chvíľou, kedy môžeš byť rozdrvený. Buď opatrný. Pripravený na nečakané. Keď tvoríme, sú tu aj iné sily."

Darwi Odradová (Ka:D)


Rozhodla sa na miesto Tamalanovej (ktorá vnútorne rezignovala) dosadiť Sheeanu. Celý čas jej zaberala snaha čo najviac sťažiť Cteným Matre lov na Sesterstvo. Musela rozptýliť čo najviac benegesseritských "buniek", skôr než na nich dopadne katova sekera. Všetko ostatné bolo podružné... Skupinky mizli v útrobách nelodí so zásobou piesočných pstruhov a cieľmi, ktoré nesmel poznať nikto na celej Kapitule.

Uvedomovala si možnosti, ktoré im priniesol Murbellin genofond - kombinácia reflexnej rýchlosti Ctených Matre s prana-bindúovým výcvikom Ctihodnej matky by znovu dostala schopnosti človeka o rád vyššie. Vznikli Ctené Matre z odrodilých Buniek Bene Gesseritu? Mnohé tomu nasvedčovalo. Tak prečo sa potom uchýlili k sexuálnemu zotročovaniu mužov? Sesterstvo to muselo vedieť a i preto sa zrejme rozhodlo riskovať melanžovú agóniu na Murbelle.

Murbella bola už zasa tehotná... a jej podozrenie, že Duncan Idaho má spomienky svojich predchodcov sa potvrdilo. Dokázal ju ale presvedčiť, že nie je druhým Kwisatzom Haderachom. Uvedomoval si vnútorné chyby Sesterstva a pri rozhovore s ňou pochopil, že cesta z väzenia preňho vedie práve cez ne (?). Odradová mu prezradila úmysly, ktoré má so Sheeanou missionaria protectiva (Sheeanin kult), požiadala ho o pomoc a o to, aby sa stal jej mentatom. Súhlasil a v nádeji požiadal o úplné sprístupnenie dátových systémov.


"Pred zákonmi vždy volím súd vyvážených myslí. Kódy a príručky vyvolávajú modelové jednania. Každé modelové jednanie vedie k samozrejmosti a jeho deštruktívna hybnosť cestou narastá."

Darwi Odradová (Ka:D)


Rozhodla sa odcestovať za Sheeanou do púšte a pripraviť ju na vystriedanie Tamalanovej. Chcela si byť istá, že je na to tou pravou osobou.

Mala svoj plán, ktorý ale nehodlala prezradiť skôr, až sa nebude dať zastaviť. Rozhodla sa predčasne vrátiť spomienky gholovi Milesa Tega. Vyvolala tak dojem, že ho hodlá postaviť do čela trestnej výpravy proti Cteným Matre.
Cítila, že Bene Gesserit sa musí zmeniť, že jeho potlačovanie emócií ho priviedlo až na hranicu neľudskosti.

"Ach, Tyran! Ty komediant! Ty si to vedel. Povedal si: "Stvorím vám poriadok, ktorého sa budete držať. Tu je cesta. Vidíte? Nie! Nedívajte sa tam! Je to cesta cisára bez šiat (nahota zjavná len deťom a bláznom). Uprite svoju pozornosť tam, kam vám ukážem. Toto je moja Zlatá cesta. Nie je to krásne meno? Nič iného nie je a nikdy nebude."
Tyran, bol si iba ďalší klaun, ktorý nás z onej stratenej a osamelej hlinenej gule našej spoločnej minulosti uvrhol do nekonečného kolobehu buniek.
Vedel si, že rozptýlený ľudský vesmír nedokáže tvoriť nič viac ako jednotlivé spoločenstvá s chabým spojivom medzi sebou. Tradícia spoločného pôvodu leží tak ďaleko v našej minulosti, že jej obrazy v mysliach potomkov sú väčšinou deformované. Pôvodnú podobu poznajú len Ctihodné matky, ale my ju ľuďom proti ich vôli vnucovať nemôžeme. Vidíš, Tyran? Ako si povedal: "Nech si o to povedia sami! Jedine potom..."
Preto si nás nechal nažive, ty atreidský bastard! Preto sa teraz musím pustiť do práce." (Ka:D)

Musela preniknúť do spôsobu uvažovania Ctených Matre, i keď to predstavovalo nebezpečenstvo pre jej "ľudskosť".

Ctihodná matka Dortujlová jej priniesla správu, že ju na planéte Buzzell kontaktovali futári s ponukou na spojenectvo proti Cteným Matre. Ich silu však nevedela odhadnúť, na túto otázku odmietli odpovedať. Futárov viedli Psovodi. Varovali Sesterstvo, že Matre majú hrozivú zbraň, ktorá sa dá ale použiť iba raz. Psovodi Dortujlovej pripadali ako Tvaroví tanečníci, ale nemali vôbec žiadne ich typické znaky.
V Odradovej zanechala ten najlepší dojem. Najdôležitejšie jadro informácie ale bolo to, prečo vlastne Ctené matre nechali Buzzell na pokoji, napriek jeho bohatstvu a prítomnosti Ctihodnej matky, o ktorej museli vedieť. Dortujlová sa domnievala, že je to planéta, ktorú chcú za svoje sídlo, bola by vhodná pre obojživelníkov (otrokov Ctených matre, ktorí by lovili súkamene?).
Bolo treba sa na Buzzell vrátiť, bola to vhodná návnada ako pre Ctené Matre, tak aj pre ich nepriateľov a ďalších ľudí z Rozptylu. Dortujlová navrhla, že by sa mohla pokúsiť ich zlákať na vyjednávanie a nalákať ich všetky na planétu Uzol, stať sa volavkou. Odradová jej dala v tomto smere voľnú ruku.


"Ctené matre si myslia, že môžu predvídať a ovládnuť každú divokosť. Taká hlúposť! Veď nedokážu ovládnuť ani tú v sebe."

Darwi Odradová (Ka:D)


Začala uvažovať o spustení Extremis progressiva. Stále diskutovala s Bellondovou, či nová populácia piesočných červov v Rozptyle môže vzkriesiť Tyranov zhubný vplyv na ľudstvo. Odradová bola presvedčená, že početnosť ľudstva už dosiahla kritickú hodnotu a Tyranov vplyv na jeho osud už definitívne skončil.
Svojim chovaním začala Sestry znepokojovať natoľko, že sa rozhodli hlasovať o jej zotrvaní vo funkcií. Dopadlo v jej prospech iba veľmi tesne.

Znepokojoval ju vzťah Ctených Matre a Gammu - akoby im zapojenie sa do ekonomického systému síl, ktoré tam mali svoje sídlo bránilo ho plne ovládnuť. Uvažovala dokonca o možnosti Gammu napadnúť a tento systém narušiť. Kam by sa ich nepriatelia z Gammu potom odsťahovali? Chcela ich dostať na Uzol, kde mali Ctené Matre početnú základňu a o ktorej mali cez gholu Milesa Tega kompletné informácie. (Rozhodla sa tento plán oficiálne vykonať, ale zrejme sa jednalo len o zásterku iného plánu.) V čo by prešlo ich vražedné šialenstvo, keby utrpeli bolestnú porážku? Toho sa bála, ale vnútorne vedela, že Sesterstvo inú možnosť nemá. (Zrejme chcela vyvolať ešte väčšie besnenie a hystériu, ktorá by sa obrátila proti ich vlastným ľuďom. Dúfala v občiansku vojnu či vzburu prisluhovačov Ctených Matre?)

Spolu so Streggiovou sa vydala na inšpekčnú cestu za Sheeanou na juh Kapitulnej planéty. V tom čase Bene Gesseritu zostávalo už iba 12 planét.

Najobľúbenejšie jedlo Odradovej: Ustrice, jemne dusené vo vývare, ktorý obsahoval štipku práškového zeleru, trochu papriky, minimálne množstvo melanže, mierne zahriatu smotanu, 3 unce zahriatej sherry. Do servírovacej misky sa dal kúsok masla a prelial sa vývarom. Príloha chlebové lupienky alebo solené krekery a dobré víno, napr. chablis.

Na ceste sa dozvedela, že všetky Ctihodné matky boli z Buzzellu odvedené neznámo kam. Návnada zabrala.

Sheeana sa nakoniec stala nástupkyňou Tamalanovej. Rada naďalej vysielala Ctihodné matky do Rozptylu, aj keď ňou otriasol Idahov názor, že sa jedná o jalovú stratégiu. Na jeho návrh sa rozhodla skúsiť obnoviť spominky gholu Milesa Tega cez Vtlačovateľku, zrejme k tomu hodlala použiť Sheeanu.

Uvedomovala si, aký je Scytale pre nich dôležitý. Nepoznali stále rozsah jeho schopností. Umožnili mu prechádzky po okolí v sprievode, s nádejou, že bude prístupnejší ich požiadavkám. Odradová si dobre všimla jeho okatú snahu dostať sa do kontaktu so svojimi spoluväzňami. Vložili niečo do Idaha? Tiež si všimli jeho neprítomné škrabanie sa po hrudi, ale nedokázali si ho nijako vysvetliť a proti skúmaniu hĺbkovými lúčmi bol imúnny. Pre istotu dokonca pestovali jeho nového gholu.
Stratil však svoj najväčší tromf, pretože sa konečne rozbehol na Kapitule cyklus melanže a objavili sa piesočné červy. Odradovej bolo jasné, že Scytale v nich vidí iba nástroj k obnoveniu jedinečnej tleilaxanskej civilizácie.

Sheeana aktivovala pôvodné spomienky gholu Milesa Tega. Ako Vtlačovateľka sa ho pokúsila zviesť, no jeho originálna matka ho naučila protizbraň a tento konfikt spôsobil aktiváciu jeho pôvodnej osobnosti. Zdalo sa, že Odradová s tým nepočítala (chcela ho ovládať?). So zdesením i vzrušením zistila, aké sú tie jeho mimoriadne schopnosti.


"Hovorí sa, že Matka predstavená nemôže na nič zabudnúť - nezmyselný aforizmus, pokiaľ ale neporozumiete jeho skrytému zmyslu: Som služobníkom všetkých svojich Sestier a tie svoju služobníčku kritickým zrakom sledujú. Nemôžem plytvať časom ani na všeobecnostiach, ani na drobnostiach. Činy Matky predstavenej musia hlásať hlboké pochopenie podstaty problémov, inak nepokoj a znepokojenie preniknú do najzastrčenejších kútov nášho rádu."

Darwi Odradová (Ka:D)


Odradová vedela, že ich Ctené Matre raz nájdu: povedú ich zvyklosti Sesterstva, znaky, ktoré ukazovali hľadajúcemu: áno, tu je Bene Gesserit.

Dorazila Dortujlová s pozvánkou na stretnutie o 100 dní s Veľkou Ctenou Matre na Spojke. Údajne zaručili bezpečný príchod i odchod, ale Dortujlová tomu neverila. Odradová si so sebou mohla zobrať ďalších maximálne 5 ľudí. Návnadou bola kapitulácia... Dozvedela sa mnoho, napríklad to, že futári sú schopní svojim revom Ctené matre ochromiť. Po stretnutí sa rozhodla zvolať veľkú Radu Bene Gesseritu - Synod. Posledný Synod bol zvolaný krátko po smrti Leta Atreida II. - Tyrana a predposledný, keď sa chopil moci. Bašár Miles Teg dostal plné právomoci, bol však stále "strážený" Tamalanovou a Streggiovou. Jeho žiadosť o to, aby sa Duncan Idaho stal jeho Majstrom zbraní zamietla - nesmel nikdy opustiť loď. Na druhú stranu mu uvoľnila všetky dátové kanály.

Bašár doporučoval klamný úder na Gammu (čo malo zahnať spojencov Ctených mMtre na Uzol) a potom úder na základňu Ctených Matre na Uzle (a pokus o zajatie Pavúčej kráľovnej). Na to potreboval pozorovateľa na mieste - tým mala byť Odradová a potrebné informácie mali byť zakódované v správe, ktorú by odoslala ako potvrdenie, že Ctené Matre splnili podmienky stretnutia.

Vedela, že Sheeana pred ňou niečo tají.
Dávala čoraz jasnešie najavo, že bude podporovať uvoľnenie emocionálnych reštrikcií, ktoré boli v Sesterstve hlboko zakorenené.

Na Spojku s Odradovou s ňou išli Tamalanová a Dortujlová. Vzájomne si predtým predali Zdedené spomienky (Tamalanová so Sheeanou, Dortujlová a Odradová s Bellondovou, tesne pred odchodom Odradová so Sheeanou). Tamalanová po Predaní neprezradila nič so Sheeaninho "vnútra", čo Odradovú do značnej miery upokojilo: vedela totiž, že Tamalanovej sa dalo bezvýhradne veriť.

Murbella úspešne prešla melanžovou agóniou. Podľa Odradovej sa z nej mal stať katalyzátor zmeny Bene Gesseritu.

Oznámila svoj plán na Synode. Pred odchodom nakoniec predávala s Murbellou a Sheeanou. Z jej spomienok sa dozvedela, že Sheeana urobila nejaké bližšie zatiaľ neurčené rozhodnutie s ktorým ona nesúhlasila, ale rozhodla sa proti nemu nezakročiť. Vďaka tomuto rozhodnutiu ale považovala za svoju najvhodnejšiu nástupkyňu Murbellu.

Dorazila spolu s ostatnými na Uzol/Spojku (na planétu ich v pašeráckom nekorábe priviezol kyborg - Clairby). Preddtým jej bol implantovaný V-maják, o ktorom Ctené Matre hneď informovala. Údajne mal slúžiť ako signál pre jej druhov, že je stále nažive, ale navyše v ňom bola šifra, ktorá umožňovala jej vysielanie z planéty - špionážne informácie. Ctené Matre ale vďaka tomu, že im sama o jeho existencií povedala hlbšie nepátrali a túto dvojitú funkciu neodhalili.


"Ukážte mi úplne bezporuchovú prevádzku a ja vám ukážem človeka, ktorý kryje nedostatky. Čln, ktorý je k niečomu, sa hojdá."

Matka predstavená Odradová (Ka:D)


Ctené Matre na Spojke ponechali prakticky pôvodnú zástavbu, tak ako Teg predpokladal. Keď ju predviedli pred Damu - Veľkú Ctenú Matre a Logno, za nebezpečnejšiu považovala druhú z nich.
Pri rozhovore naznačila, že vzájomné pokračovanie nepriateľstva by oslabilo obe strany natoľko, že by ich to zničilo. Dama predpokladala, že im bola zo strany ich nepriateľov ponúknutá dohoda, čo Odradová vyvrátila. V duchu uvažovala, čo to muselo byť za silu, ktorá dokázala vyhnať Ctené Matre z ich domova. A prečo práve sem? P
odarilo sa jej analyzovať Damu tak, že by ju v prípade potreby dokázala ovládať. Dama naznačovala oblasť, kam siahalo jej vyjednávanie: Bene Gesserit by sa mohol stať ich služobníkom, potom by mu bolo mnohé odpustené. Ctené Matre neboli ochotné prijať žiadnu pozíciu okrem tej, ktorá ich stavala do pozície absolútnych vládkyň. Dama si od tejto podriadenosti sľubovala odolnosť voči chorobám, myšlienka na spojenctvo ju nenapadla ani na okamih.
Rozhovor využila jej pobočníčka Logno, ktorá ju otrávila a sama sa vyhlásila za Veľkú Ctenú Matre.

Umlčala kontrasignálnym štítom jej V-maják a odviedla ju do veže Citadely. Boj sa pre Bene Gesserit vyvíjal dobre. Rozkaz bol žiadnu Ctenú Matre po prípadnom víťazstve nezabiť, ale použiť na ne sexuálne schopnosti mužov, ktorých vycvičil Duncan Idaho.
Logno sa jej vzdala, ale Odradovej sa to nejako nezdalo, nereagovala tak, ako by podľa jej informácií mala. Jej tri spoločníčky boli zabité. Bola to iba póza, evidentne mala ešte niečo v zálohe.
Po boji ich našiel v Citadele Miles Teg. Z balkóna si obzrel bitevné pole a počet obetí sa mu zdal vzhľadom na silu obrany extrémne vysoký. Navyše obete nekrvácali. Zistil tak, že Ctené Matre majú k dispozícií jemu neznámu Zbraň.
Krátko nato bola použitá, zabila Streggiovú a niekoľko Tegových pobočníkov. Ona i Teg sa stali zajatcami.

Krátko nato sa ale objavila Murbella a v súboji Logno poľahky zlikvidovala. Odradová sa ale vzápätí stala obeťou príliš iniciatívnej Ctenej Matre menom Elpeka. Tak sa vlastne naplnil jej plán spojenia Bene Gesseritu s Ctenými matre (a ich premenou).

Bola pochovaná pod korene jednej z posledných ešte prežívajúcich jabloní na Kapitulnej planéte.


"Sme svedkami prechodnej fázy večnosti. Dejú sa dôležité veci, ale niektorí ľudia si ich nikdy nevšimnú. Zasahujú náhody. Ty v epizódach prítomná nie si. Si závislá na správach. A tie ľudia nechcú počuť. Načo správy? Dejiny v novinách? Dopredu vybraté na redakčnej porade, zhustené a zaťažené predsudkami? Tie skutočne potrebné správy iba zriedkakedy pochádzajú od tých, ktorí píšu dejiny. Denníky, pamäte a autobiografie sú subjektívne formy zvláštneho zápisu. A práve tohoto pochybného materiálu sú naše Archívy plné."

Darwi Odradová (Ka:D)