Bellondová

Z Herbert's dune

Bellondová ( - ), Ctihodná matka, členka Rady Ctihodných matiek. Žila v čase po smrti Božského imperátora Leta Atreida II, 5000 rokov po Jessike Atreidovej. Jej predkom bola Ctihodná matka Anteaková.

Mala prístup k najcitlivejším genetickým informáciám Bene Gesseritu. Bola hlavou Záznamového oddelenia Bene Gesseritu, s vynikajúcimi organizačnými schopnosťami.

Keď sa dozvedela, že Odradová samovoľne potvrdila spojenectvo Sesterstva s Bene Tleilaxom, žiadala jej odsúdenie ako zradkyne a okamžitú likvidáciu. Spojenie s Tleilaxom jej pripadalo zvieracie. V tom čase už bola stará a obézna, so sýtym barytónovým hlasom. Obezita bol jej postoj, obmedzenú telesnú pohyblivosť kompenzovala rýchlosťou svojich myšlienok a nápadmi. Bola vyhlásená svojou prirodzenou zlomyseľnosťou. Udalosti sa však vyvinuli inak: Odradová sa stala Matkou predstavenou, Sesterstvo sa muselo kvôli útokom Ctených Matre stiahnuť na Kapitulnú planétu a spojenectvo s Tleilaxom sa tak stalo jedným z mála kľúčov k jeho prežitiu.

Ako členka Rady sa stala svedkom narodenia prvého gholského dieťaťa Bene Gesseritu: gholu Milesa Tega. Jej chladný vzťah k Odradovej a odmietavý postoj k Tleilaxu sa nezmenil. Bola príliš zameraná na hrozbu, ktorú znamenali Ctené Matre. Starala sa aj o účtovné záležitosti Sesterstva.
Obávala sa, aby Sesterstvo neprevzalo napr. ich sexuálne praktiky a robila všetko aby sa tomu zabránilo. Domnievala sa, že Ctené Matre pochádzajú z Ctihodných matiek, ktoré zmizli v Rozptyle.
Idaha chcela zlikvidovať, Scytala vypočuť všetkými dostupnými spôsobmi - oboch považovala za veľké nebezpečenstvo pre Bene Gesserit.

Stále diskutovala s Odradovou, či nová populácia piesočných červov v Rozptyle môže vzkriesiť Tyranov zhubný vplyv na ľudstvo. Odradová bola presvedčená, že početnosť ľudstva už dosiahla kritickú hodnotu a Tyranov vplyv na jeho osud už definitívne skončil. Ona o tom zďaleka presvedčená nebola.

Žiarlila na Sheeanu a s jej menovaním do Rady nesúhlasila.

Akonáhle vyrazila Odradová za Sheeanou na juh, rozhodla sa gholu Duncana Idaha zlikvidovať. Dlhodobo ho analyzovala a podľa nej bol príliš nebezpečný na to, aby zostal nažive. Znepokojovalo ju, že Odradová pripustila, že na ňu má veľký vplyv. Idaho však o jej zámeroch vedel a aj jej to otvorene povedal. Ako ochranu použil gholu Milesa Tega (ten by zrejme Sesterstvu neslúžil, keby videl na vlastné oči jeho vraždu). Počas rozhovoru s ním pochopila, akú nesmiernu cenu pre nich má. Dostal ju otázkou, prečo je Sheeana imúnna voči sexuálnemu podrobovaniu - muži, ktorých za ňou posielal na zdokonalenie, sa závislými nestávali, rovnako ani ona na nich. A pritom jej schopnosti v tomto smere boli lepšie ako akejkoľvek Ctenej Matre (tu je skrytá podstata vzniku Ctených matre?)

Zdá sa, že pochopila plán Odradovej ešte predtým, než ho ona vyjavila ostatným.

Na Spojku s Odradovou mali ísť Tamalanová a Dortujlová. Vzájomne si predtým predali Zdedené spomienky (Tamalanová so Sheeanou, Dortujlová a Odradová s Bellondovou, tesne pred odchodom Odradová so Sheeanou).

Po Predávaní poznala plán Odradovej a preto v podstate Murbellu ako Matku predstavenú prijala, aj keď s Odradovej postupom evidentne nesúhlasila.