Scytale

Z Herbert's dune


Scytale ( - okolo roku 10 207 - ), tleilaxanský tvarový tanečník. Vnútorne to bol citlivý a vnímavý tvor, vysoko inteligentný. Doplatil však na svoje chybné presvedčenie, že zmena tvaru ho ochráni pre čímkoľvek.

Ako tvarový tanečník nemal stálu telesnú identitu, tvár.


"Hovorí sa, že ľudia ľpejú na imperiálnej vláde, pretože vesmír je nekonečný. Bez zjednocujúceho symbolu si pripadajú osamelí. Pre osamelých ľudí je imperátor pevným bodom. Môžu sa k nemu obrátiť a povedať: Vidíte, tam je. On nás zjednocuje. Možno že náboženstvo slúži rovnakému účelu."

Scytale (SD)


Zosnoval spoločne s Bene Gesseritom, Kozmickou Gildou a princeznou Irulán vražedné sprisahanie proti Muad´Dibovi. Schôdzka sprisahancov sa konala na Wallachu IX a okrem neho a Irulán sa jej zúčastnili za Bene Gesserit Ctihodná matka Gaius Helena Mohiamová a za Kozmickú Gildu kormidelník Edric.
Upozornil ich na možnosť, že smrť by mohla z Muad´Diba urobiť mučeníka. Preto navrhol svojim spoločníkom iný plán -> otráviť mu dušu stvorením menom Hayt -> gholom jeho dávneho priateľa Duncana Idaha a zároveň ním opantať jeho sestru Aliu. Pravú podstatu sprisahania, ktorá mala v konečnom dôsledku urobiť Bene Tleilax vládcom Impéria, si však nechal pre seba. Ich cieľom bolo totiž nahradenie Muad´Diba i Chani gholami, ktorí by boli samozrejme iba bábkami v ich rukách.


"Fremeni sú civilizovaní, vzdelaní a nevedomí. Nie sú to šialenci. Sú vychovávaní k tomu aby verili, nie aby vedeli. Vierou sa dá manipulovať. Len vedomosti sú nebezpečné."

Scytale (SD)


Neskôr sa v Arrakéne stretol s Farokom, ďalším sprisahancom, od ktorého potreboval získať údaje o Pevnosti a všetkých fremenoch, nespokojných so zmenami, ktoré zaviedol Muad´Dib. Informácie Bene Tleilaxu zabezpečili oči, uši a ľudskú silu na Arrakis, ktorá by sa mohla v budúcnosti hodiť. Chceli pomocou nich získať piesočného červa a pokúsiť sa zlomiť monopol planéty na melanž.
Pre svoj plán ešte potreboval Lichnu, Otheymovu dcéru -> tú ovládol Farokov syn semútou, pretože chcel aj napriek svojej slepote získať fremenskú ženu. Získal však iba otrokyňu drogy, ktorej vložil do mysle falošné spomienky a lásku. Keď získal, čo chcel, Faroka i jeho syna zlikvidoval. Lichnu neskôr postretol rovnaký osud -> zomrela v púšti na následky tleilaxanského jedu.

Keď sa dozvedel o ponuke Muad´Diba Bene Gesseritu (ktorý im chcel poskytnúť svoje semeno na umelé oplodnenie výmenou za bezpečnosť svojej konkubíny) obával sa, že sa snaží ich sprisahanecký spolok rozdeliť. Preto požadoval od Edrika urýchlenie útoku. Pritom ale samotný Bene Tleilax Gilde doporučil, aby po predaní Hayta Imperátorovi už do udalostí nezasahovala.
Znepokojilo ho, keď z Edrikovho chovania vycítil, že sa viac obáva Alie, ako samotného Imperátora. Aliu síce považoval za veľkú hrozbu, najmä jej prípadnú svadbu, nevidel v nej však väčšie nebezpečenstvo. Správne vydedukoval, že Muad´Dib nevyužil džihád vo svoj prospech, ale v skutočnosti džihád využil jeho. Rovnako správne predpokladal, že ak by mohol džihád zastaviť, urobil by to. "Kto môže zastaviť mentálnu epidémiu, ktorá má korene v chaose? Ani Muad´Dib nemá protijed. Čo tam dosiahnu akékoľvek rozkazy?"

"To nie je iba náboženstvo! Náboženské vlády sú niečo iné. Muad´Dib napchal svoj kvizarat úplne všade, nahradil ním doterajšie funkcie vlády. Ale nemá žiadnu stálu štátnu správu, žiadnu sieť vzájomne prepojených vyslanectiev. Má biskupstvá ako ostrovy moci. Uprostred každého ostrova stojí človek. Ľudia sa naučia, ako získať a udržať si osobnú moc. Ľudia sú žiarliví. A toto telo má dve hlavy." (SD)

V podobe Lichny sa dokázal votrieť až do bezprostrednej blízkosti Muad´Diba, netušil však, že ten jeho maskovanie okamžite odhalil.
Scytaleho cieľom bolo zlikvidovať jeho fremenskú konkubínu Chani tak, aby pocit viny za jej smrť mal iba on samotný... aby tak bol naklonený prijať tleilaxanskú alternatívu: Chani v podobe gholu. Alebo zlikvidovať jeho samotného. Chcel ho prilákať k Otheymovi, ktorý údajne odhalil fremenské sprisahanie. Muad´Dib mu (jej) poskytol azyl, tajne dal však pokyn, aby ho (ju) dobre strážili.
Pri udalostiach, ktoré nasledovali, prišiel Muad´Dib o zrak.

Krátko pred pôrodom Chani ho (ju) zobral spolu s ďalšími do síča Tabr. Chani pri pôrode zomrela. Po jej smrti ho (ju) priviedla Alia k nemu. Scytale bol potešený úspechom prebudenia gholovej pôvodnej osobnosti, aj keď k tomu nedošlo tak, ako si predstavoval (prebudený Hayt-Idaho mal Muad´Diba zavraždiť a on i Chani mali byť vo forme gholov znovu oživení a hrať úlohu pôvodných osôb, samozrejme pod taktovkou Tleilaxanov). Zhodil preto svoju masku a chcel s Paulom vyjednávať. Ponúkol mu oživenie Chani ako gholu s úplnou pamäťou. Na oplátku žiadal celý podiel Imperátora v CHOAM. Dostal sa do blízkosti kolísky s deťmi a v prípade odmietnutia jeho požiadaviek hrozil ich smrťou. Krátko nato však už ležal mŕtvy s krispelom zabodnutým v pravom oku. Hodil ho sám Muad´Dib, vedený očami svojho narodeného syna...


"My sme raz tiež vytvorili Kwisatza Haderacha. Je to bytosť naplnená výhľadom Času. Je to forma existencie, ktorú nemožno ohroziť bez toho, aby ste neohrozili samých seba."

Scytale (SD)


Kto je Scytale?

(úvaha, zdroj alt.fan.dune)


Scytale bol tleilaxanský Tvarový tanečník, vedúci konšpirácie v knihe "Spasiteľ Duny". Na konci tejto knihy bol zabitý nožom, ktorý hodil Muad´Dib.

Scytale bol tiež tleilaxanský Pán objavujúci sa v románe "Kacíri Duny" a "Kapitula Duna". To, že tento Scytale bol ten istý (alebo skôr gholom/klonom pôvodného) zo "Spasiteľa Duny" bolo naznačené poznámkou Pána Waffa, že Scytale kedysi stretol Muad´Diba.

Spôsob, ktorý znovu oživil Scytaleho a zmenil ho na tleilaxanského Pána nebol nikdy vysvetlený. Taktiež rozdiely medzi Bene Tleilaxom hmlisto naznačeným v knihe "Spasiteľ Duny" a tým, ktorý bol vidieť v posledných dvoch dieloch eposu, sú problematické. Kým vývoj sa očividne nezastavil (napr. zakomponovanie zbožštenia Leta II.), zensunnitské náboženstvo sa zdalo byť vždy časťou Tleilaxu, ako to bolo vidieť v knihách "Kacíri Duny" a "Kapitula Duna". Nikdy to však nebolo naznačené v knihe "Spasiteľ Duny".

Na prekrytie tejto nekonzistencie bolo vypracovaných mnoho obrazotvorných teórií, ale konečná verdikt sa zdá byť tým, čím je: Frank Herbert modifikoval zápletku tak, aby sedela jeho vlastným cieľom; výsledkom bola táto diskrepancia.


Scytale, tleilaxanský Pán

Znovu sa s ním stretávame 1500 rokov po smrti Leta Atreida II. Bol málikom, najmladším členom najvnútornejšieho kehlu. Mal nevýrazné detské rysy, inak typický vzhľad Tleilaxana.

Pravdepodobne po prehratej vojenskej konfrontácií s Ctenými matre sa ako jediný preživší tleilaxanský Pán ukrýval v nekorábe na Kapitulnej planéte Bene Gesseritu (od Murbelly a gholu Duncana Idaha bol oddelený silohrádzou). Výzvedná loď Bene Gesseritu ho vyzdvihla na planéte Uzol, kde sa snažil skontaktovať s Gildou alebo CHOAM. Ešte predtým opustil Bandalong s oddielom chásadárov; údajne hľadali stádo futárov na obranu Tleilaxu.
Poskytol Sesterstvu návod na výrobu ich vlastných regeneračných nádrží (nie však proces výroby melanže v nich). Napriek tomu pred nimi tajil veľmi mnoho: dokázal oklamať dokonca aj Hovorkyne pravdy - toto umenie prevzal od Tvarových tanečníkov (veď ním sám v minulosti bol).

Už vedel, že Bene Gesserit zdieľanie "Veľkej viery" Tleilaxanov iba predstieral. Tak ako každý málik, aj on nosil v hrudníku implantovanú nulentropickú kapsľu, ktorá obsahovala zárodočné bunky všetkých ostatných málikov, Tvarových tanečníkov, technických špecialistov a mnohých ďalších - napr. aj bunky Paula Atreida a jeho družky Chani, originálneho Duncana Idaha, Thufira Hawata, Gurneyho Hallecka, Stilgara... a tiež najväčší triumf - bunky dokonalých Tvarových tanečníkov, absolútnych imitátorov, schopných oklamať aj členky Bene Gesseritu, schopných skopírovať i myseľ z tela presiaknutého šérou.

Bol mimoriadne schopný, pretože na rozdiel od ostatných málikov, on zo svojich životov hromadil najmä schopnosti a vedomosti - neustále sa vzdelával a pracoval na sebe. O iksanskej lodi, v ktorej bol väzňom, vedel toľko, čo samotní Iksania... a bol presvedčený, že Bene Gesserit o tom nemal ani tušenie.
Zničenie svojho národa dával za vinu Sesterstvu. Vedel, že on a jeho nulentropické puzdro bolo jedinou nádejou na znovuzrodenie Bene Tleilaxu. Preto všetko okolo seba sledoval a čakal na vhodnú príležitosť. Snažil sa vyjednávaním získať nejaké výhody, darilo sa mu ale málo. Chcel sa dostať do kontaktu z gholom (všimol si, že ho Odradová používa ako mentata a že teda musí mať prístup k dátovému terminálu), na ktorého mohol použiť pískanie, ktoré každému z nich vštepovali...

Vydobil si od svojich väzniteľov pravidelné prechádzky po okolí. Pravidelne ho pri nich sprevádzala Odradová.

Ťažko ho vyviedlo z rovnováhy to, že Bene Gesseritu sa podarilo zachrániť jeho Proroka a rozbehnúť na Kapitule nový cyklus korenia. Stratil tak i svoj najväčší tromf: tajomstvo výroby melanže v regeneračných nádržiach (BG už ho tak nepotreboval).

Nakoniec sa nechtiac stal súčasťou výpravy Sheeany, Duncana Idaha a ďalších do neznámeho vesmíru s cieľom zachrániť pôvodné Sesterstvo.