Semúta

Z Herbert's dune


Semúta - druhý narkotický derivát (získaný kryštalizáciou) zo spálenej elakkovej dreviny. Jej účinok, popisovaný ako nadčasová, silná extáza, sa vyvolával atonálnymi vibráciami, ktorým sa hovorilo semútová hudba (charakter plačlivého kvílenia, pozri aj heslo fidula). Extrémne zosilňovala jej vnímanie. Pravdepodobne spôsobovala nažltlý nádych kútikov očí. Žula sa. Existovala protilátka schopná vyblokovať jej účinky.

Droga a jej účinky boli známe už pred Služobníckym džihádom.


Zdroj