Fidula

Z Herbert's dune

Fidula - sláčikový hudobný nástroj s trojdielnym trupom, krkom a količníkom. Jej kvílivé zvuky mali veľmi sugestívne účinky a boli preto používané k prehĺbeniu semútového narkotického tranzu.