Tamalanová

Z Herbert's dune

Tamalanová ( - ), členka Bene Gesseritu, svojho času hlavná inštruktorka dvanásteho gholu Duncana Idaha v Pevnosti na Gammu. Bola to v tom čase už veľmi stará žena s úzkou, vráskavou tvárou a bielymi vlasmi. Nikdy nemala sklon k dobrodružnému jednaniu.
Potom odišla na Rakis, kde prevzala funkciu Matky veliteľky tamojšej Pevnosti. Jej úlohou bolo dozerať na všetko, čo sa dialo okolo Sheeany.
Stala sa členkou Rady a vrátila sa na Kapitulu, kde sa spolu s ostatnými stala svedkom narodenia prvého gholského dieťaťa Bene Gesseritu: gholu Milesa Tega. Po jeho "prebudení" ho neskôr dostala za úlohu strážiť.

Po skaze Lampadasu vnútorne rezignovala a Matka predstavená Odradová sa ju rozhodla nahradiť Sheeanou. Napriek tomu sa s Matkou predstavenou zúčastnila výpravy na juh práve za Sheeanou. Nakoniec ju Sheeana i s jej súhlasom nahradila v Rade.

Šla spolu s Odradovou a Dortujlovou na Uzol. Vzájomne si predtým predali Zdedené spomienky (Tamalanová so Sheeanou, Dortujlová a Odradová s Bellondovou, tesne pred odchodom Odradová so Sheeanou).
Zahynula rukou Ctených Matre na Spojke.