Buzell

Z Herbert's dune
(přesměrováno z Buzzell)


Buzell (Buzzell) - planéta známa svojimi morskými mušľami (ako potravinou, ale i ako dekoratívnym prvkom - vušňa). Bez obranných systémov, bohatá na súkamene získavané z cholistrov. Väčšiu časť povrchu tvorili oceány, pevnina bola iba vo forme malých ostrovčekov. Veľmi studené podnebie.

Svojho času planéta, na ktorú Bene Gesserit posielal do exilu Sestry, ktoré sa dopustili vážnych prečinov.
Ctené Matre ho chceli zrejme použiť ako jedno zo svojich sídiel a preto ho nezničili. Existuje domnienka, že tam chceli nasadiť obojživelných otrokov, ktorí by lovili pre ne súkamene.

V čase pred Služobníckym džihádom patril Buzell medzi tzv. Nepripojené planéty a ťažili sa tu vikamy.


Zdroj


Planéty Duniverza
III Delta Kaising | III Delta Pavonis | Aclin | Al-Dhaneb | Alfa Corvus | Anbus IV | Andioy | Arbelough | Arrakis | Atar | Balút
Barandik | Bela Tegeuse | Bellos | Biarek | Bifkar | Buzell | Beakkal | Caladan | Canidar II | Cerbol | Corrin | Dan | Dur
Ekaz | Ellram | Enfeil | Gaar | Gammu | Gamont | Giedi Prima | Gináz | Grumman | Hagal | Harmonthep | Hessra | Honru | Chusúk
Iks | Kadríš | Kaitan | Kapitula | Kirana Alef | Kirana III | Kolhar | Kolónia Peridot | Kolónia Vertree | Komider | Kroinin | Lampadas
Lankiveil | Lernaeus | Markon | Molitor | Muritan | Narádž | Niazi | Niusche | Novebruns | Palma | Parella | Parmentier | Pilargo
planéty Danu | Quadra | Ponciard | Poritrin | Rakis | Reenol | Relicon | Renditai | Rhisso | Riches | Risp VII | Rocu
Rom | Ros-Jal | Rossak | Gama Waiping - Salusa Secundus | Semba | Seneca | Seprek | Sikun | Souci | Spojka | | Tarahell | Terra
Thalim - Tleilax (Tlulax) | Tulapin | Tyndall | Ularda | Uzol | Walgis | Wallach VI, VII a IX | Xuttuh
Yardin | Yondair | Zabulon | Zanbar | Zanovar