Grumman

Z Herbert's dune

Grumman, druhá planéta hviezdnej sústavy Niushe. Jediná planéta Známeho vesmíru, kde sa vyskytovali vikamy.
Spomína sa ako prvé miesto, kde Duncan Idaho skrvavil svoj meč, zrejme v súvislosti so sporom medzi vládnucim rodom Moritani a rodom Gináz.

Obyvatelia boli známi svojim nízkym prahom dráždivosti a údajne aj pri najmenšej a imaginárnej urážke prepadali záchvatom pomstychtivého šialenstva.

Ako odpoveď na porušenie pravidiel Veľkej konvencie rodom Moritani - pri bombardovaní ekazského paláca a polostrova zahynulo 100 000 nevinných civilistov, sa imperátor Shaddam IV. v roku 10 166 rozhodol na 2 roky umiestniť na Grumman légiu sardaukarov a žiadal od Gildy zaviesť vysoké poplatky na dovoz a vývoz z planéty. Tieto príjmy mali byť použité ako vojnové reparácie pre Ekaz.


Planéty Duniverza
III Delta Kaising | III Delta Pavonis | Aclin | Al-Dhaneb | Alfa Corvus | Anbus IV | Andioy | Arbelough | Arrakis | Atar | Balút
Barandik | Bela Tegeuse | Bellos | Biarek | Bifkar | Buzell | Beakkal | Caladan | Canidar II | Cerbol | Corrin | Dan | Dur
Ekaz | Ellram | Enfeil | Gaar | Gammu | Gamont | Giedi Prima | Gináz | Grumman | Hagal | Harmonthep | Hessra | Honru | Chusúk
Iks | Kadríš | Kaitan | Kapitula | Kirana Alef | Kirana III | Kolhar | Kolónia Peridot | Kolónia Vertree | Komider | Kroinin | Lampadas
Lankiveil | Lernaeus | Markon | Molitor | Muritan | Narádž | Niazi | Niusche | Novebruns | Palma | Parella | Parmentier | Pilargo
planéty Danu | Quadra | Ponciard | Poritrin | Rakis | Reenol | Relicon | Renditai | Rhisso | Riches | Risp VII | Rocu
Rom | Ros-Jal | Rossak | Gama Waiping - Salusa Secundus | Semba | Seneca | Seprek | Sikun | Souci | Spojka | | Tarahell | Terra
Thalim - Tleilax (Tlulax) | Tulapin | Tyndall | Ularda | Uzol | Walgis | Wallach VI, VII a IX | Xuttuh
Yardin | Yondair | Zabulon | Zanbar | Zanovar