Rozptyl

Z Herbert's dune
(přesměrováno z Hladomor)

Rozptyl - historická epocha, ktorá nastala krátko po smrti Božského imperátora Leta II. Migrácia obrovského množstva (spomínajú sa megatrilióny) ľudí do hlbokého vesmíru a k neznámym planétam, ku ktorej došlo v časoch Hladomoru, kedy planéty starého Impéria neboli schopné uživiť svojich obyvateľov. S novými priestormi a možnosťami došlo počas Rozptylu tiež k nevídanej populačnej explózií. Účastníci Rozptylu túto epochu nazývali nie Rozptyl, ale Hľadanie.

"Čo zo spoločenského dedičstva sa rozišlo do diaľky s Rozptylom? Tie časy dôverne poznáme. Poznáme duševné aj fyzické usporiadanie. Stratení so sebou vzali povedomie obmedzené väčšinou iba na ľudskú silu a technické prostriedky. Existovala zúfalá túžba po priestore k expanzií, vyvolaná mýtusom Slobody. Väčšina z nich nepochopila hlbšiu podstatu Tyranovej lekcie, totiž že násilie si tvorí vlastné obmedzenia. Rozptyl bol divoký a náhodný pohyb vykladaný ako rast (expanzia). Bol vyvolaný hlbokými obavami (často podvedomými) zo stagnácie a smrti."

Rozptyl, benegesseritská analýza (Archívy, KD)