Laserpal

Z Herbert's dune

Laserpal - laserový lúčomet so stabilným (nie pulzným) lúčom purpurovej farby. Bielooranžový výboj. (V PkD:A, v PkD:H už popis opravený na purpurovú farbu.) Pri kontakte lúča s Holtzmanovým poľom došlo k explozívnemu uvoľneniu obrovského množstva energie (jadrovej fúzií), ktorý zničilo štít i laserpal a niekedy mohlo mať väčšiu silu ako atómová bomba. Novší typ využíval pulzný laserový lúč. Považovali sa za drahé a poruchové zbrane. Vyrábal ich Iks.
Dokázal prerezať všetky známe materiály za predpokladu, že neboli chránené štítom. Existovalo mnoho variant, ručné používali zásobníky.