Šariját

Z Herbert's dune
(přesměrováno z Veľká viera)


Šariját - tiež Veľká viera; kombinácia zensunnizmu a súfizmu, ktorá sa tajne udržovala mnoho tisícročí medzi Tleilaxanmi. Tleilaxania toto svoje náboženské presvedčenie starostlivo až fanaticky skrývali v nádeji, že za pomoci momentu prekvapenia sa im jedného dňa podarí ovládnuť vesmír a nastoliť vládu šarijátu. V prenesenom zmysle tiež všetky oblasti vesmíru, kde žije hoci iba jeden "pravý veriaci", pretože to podľa tleilaxanského presvedčenia bude v správnom okamihu k víťazstvu Veľkej viery stačiť.
Tyrana považovali za božieho posla.

"Predpoklady založené na porozumení obsahujú vieru v absolútnu pôdu, z ktorej všetky veci klíčia ako rastliny zo semienok."

katechizmus Veľkej viery (KD)


"Keď si Boh praje ťa zničiť, vedie tvoje kroky na miesto tvojej skazy."

poznámka šarijátu (PkD:H)