Logno

Z Herbert's dune

Logno ( - ), Veľkodáma a vrchná pobočníčka Veľkej Ctenej matre. Túžila po jej mieste. Mala starostlivo sčesané zlaté vlasy, mierne zahnutý nos, jedovatý pohľad a výrazné lícne kosti.

Dostala za úlohu zotročiť pár pašerákov a získať viac informácií o planéte menom Buzzell, na ktorú sa Ctené matre chystali zaútočiť - neboli si však isté, či sa nejedná o pascu Bene Gesseritu.

Rozhovor Damy a Matky predstavenej Odradovej využila k útoku, jedom vo víne sa Damy zbavila a sama sa vyhlásila za Veľkú Ctenú Matre. Jej nástupníctvo nikto nespochybňoval.

Umlčala kontrasignálnym štítom Odradovej V-maják a odviedla ju do veže Citadely. Bene Gesserit vzápätí úspešne pod velením gholu Milesa Tega zaútočil na Uzol.
Logno sa Odradovej naoko vzdala. Bola to iba póza, evidentne mala ešte niečo v zálohe. Použila posledné Zbrane, ktoré ešte mala, a z víťazov sa tak na chvíľu stali porazení. Teg i Odradová boli zajatí.

Do toho však nečakane prišla Murbella ako Ctená Matre, ktorá sa vrátila zo "zajatia" Bene Gesseritu a získala všetky ich schopnosti. Logno sa nechala vyprovokovať Hlasom a Murbella ju bez problémov zabila.