Veľká Ctená Matre

Z Herbert's dune


Veľká Ctená Matre alias Pavúčia kráľovná alias Dama ( - ) (prvý názov všeobecne označoval vodcu Ctených Matre). Jej skutočné meno sa nezachovalo. Bola vládkyňou Ctených matre v časoch, keď prebiehal ich hon na Bene Gesserit a keď Matkou predstavenou Sesterstva bola Odradová.

Bola to malá vychudnutá šľachovitá stará žena s nevýraznými rysmi, slamenými vlasmi, rovným nosom, hnedými očami a trhavými pohybmi tela. Za svoje sídlo zvolila jednu z budov na planéte Uzol (Spojka). Predtým buď žila dlhší čas alebo rovno pochádzala z planéty Dur. Inak typická predstaviteľka svojho spoločenstva - neuveriteľne sebavedomá, ješitná, s vnútornou vierou o svojej absolútnej nadradenosti nad kýmkoľvek, napriek tomu inteligentná a disciplinovaná. Oceňovala schopnosti Bene Gesseritu ale celkovo ho hrubo podcenila.
Hovorilo sa, že súložila s futárom, aj keď bolo známe, že futárov nebolo možné sexom zotročiť.

Bola evidentne presvedčená, že Sheeana je mŕtva a že v Sesterstve pretrváva jej kult.

Z Rozptylu sa jej podarilo zachrániť Zbraň, avšak iba 300 kusov. Preto žiadala od Iksanov, aby sa pokúsili ju reprodukovať.

Po udalostiach, ktoré viedli k "získaniu" Ctihodnej Matky Lucilly od spoločenstva Židov (Ctené Matre o jeho existencií nemali ani potuchy) si dala predviesť jedného zo svedkov, Rebeku (čo bola v skutočnosti "divoká" Ctihodná matka, nesúca Zdedené spomienky obyvateľov Lampadasu, získané práve od Lucilly) na Gammu.
Tá od nech chcela počuť o učení Hovorkýň pravdy (Rebeka mala za manžela Hovorcu pravdy, v tom čase už mŕtveho) a o udalostiach na Gammu. Hlavne ju ale zaujímal Bene Gesserit a všetko, čo o ňom vedela.
Rebeka vytvorila dojem, že Sesterstvo nemá veľmi v láske. (Z rozhovoru vyplynulo, že Ctené Matre verili, že Milesovi Tegovi sa podarilo utiecť.) Požiadala o prácu u Ctených Matre. Nakoniec však bola prepustená (ostatné ju chceli zabiť a i preto ju nechala nažive - rada tak dokazovala sama sebe svoju moc) a vrátená späť na Gammu (chcela ju použiť ako návnadu na "väčšiu rybu"). Tam im však zmizla z dohľadu.
Potom k nej bola privedená samotná Lucilla. Zaujímala sa o ich vzťah k Bene Tleilaxu a o to, či Leto II. videl budúcnosť. Svoj cieľ videla v ovládnutí všetkého a všetkých (čo bolo podľa Bene Gesseritu slepou uličkou - "závislosť na ovládaných"). Lucillová odhalila, akým spôsobom Ctené Matre manipulujú masy, preto ju nakoniec zabila.

Guldurov kult považovala iba za užitočný nástroj moci. Za najväčšiu hrozbu pre svoje postavenie považovala Logno.

Chytila sa na návnadu Bene Gesseritu menom Dortjulová a dala ju dopraviť z Buzzellu na Spojku. Súhlasila so stretnutím s Matkou predstavenou Bene Gesseritu. Dortjulovú dala mučiť, jej spoločníčky povraždiť, no prinútiť ju pridať sa na ich stranu sa jej nepodarilo.

Nakoniec k osobnému stretnutiu s Matkou predstavenou Odradovou došlo v Daminom sídle na Spojke. Pri rozhovore Odradová naznačila, že vzájomné pokračovanie nepriateľstva by oslabilo obe strany natoľko, že by ich to zničilo. Dama predpokladala, že im bola zo strany ich nepriateľov ponúknutá dohoda, čo Odradová vyvrátila.
Dama naznačovala oblasť, kam siahalo jej vyjednávanie: Bene Gesserit by sa mohol stať ich služobníkom, potom by mu bolo mnohé odpustené. Ctené Matre neboli ochotné prijať žiadnu pozíciu okrem tej, ktorá ich stavala do pozície absolútnych vládkyň. Dama si od tejto podriadenosti sľubovala odolnosť voči chorobám, myšlienka na spojenctvo ju nenapadla ani na okamih. V skutočnosti ju zrejme plánovala prepustiť bez akejkoľvek užitočnej informácie... Rozhovor využila jej pobočníčka Logno, ktorá ju otrávila a sama sa vyhlásila za Veľkú Ctenú Matre.