Guldur

Z Herbert's dune

Guldur - miestne pomenovanie pre Tyrana - Leta II. na Gammu. Termín, ktorý slúžil na jeho označenie uctievačom z Rozptylu.