Lucilla

Z Herbert's dune

Je veľmi pravdepodobné, že Lucillová z knihy Kacíri Duny je totožná s Lucillou z knihy Kapitula: Duna - odlišné meno je spôsobené nepresným českým prekladom.

Lucilla ( - ), Ctihodná matka Bene Gesseritu, vicekancelárka Lampadasu. Mala v sebe gény Siony Atreidovej.

Mala inštrukcie pri najmenšej známke nebezpečenstva (známky útoku Ctených matre na Lampadas) utiecť spolu so Zdedenými spomienkami tých, ktoré boli odsúdené k záhube. Podľa špionážnych správ sa jej to nepodarilo a zahynula spolu so všetkými obyvateľmi planéty.


„Pokiaľ sa človek príliš úzko zviaže s jednou vecou, zakrnejú jeho ďalšie schopnosti. Stávame sa tým, čo robíme.“

Ctihodná matka Lucilla (Ka:D)


V skutočnosti k tomu ale nedošlo. Podarilo sa jej utiecť, ale so svojim poškodeným nekorábom sa nedostala ďalej ako na Gammu. Ctené matre totiž rozmiestnili okolo Lampadasu smrtiace automatické pasce (v nepriestore ukryté automatické míny, fungujúce na báze interakcie automaticky spustený laserpal - Holtzmanov štít), ktorých útok prežila len so šťastím.
Jej spojkou na Gammu bol vyslúžilý súkovec, člen tajného spoločenstva Židov, ktorého všetci volali rabbi. Ukryl ju na poľnohospodárskej farme. Ctené matre zrejme vedeli, že im unikla, dokonca najali navigátora Gildy, aby sa ju pokúsil vypátrať predzvestným zrakom. Spočiatku rabbiho podozrievala, že sa ju rozhodol predať Cteným matre.
Ten vedel, že Lucillu s najväčšou pravdepodobnosťou z Gammu živú nedostane, preto jej prezradil tajomstvo existencie "Ctihodných matiek" Židov - žien, ktoré prežili melanžovú agóniu. Predstavil ju jednej z nich: Rebeke. Lucilla jej predala všetky svoje Zdedené spomienky. Pritom sa s prekvapením dozvedela, že rabbi ju Cteným matre skutočne predal. Následne bola odovzdaná do ich rúk a predvedená pred Veľkú ctenú matre na planéte Uzol. Dobre si všimla zastaralý systém obrany jej sídla i suverenitu vládkyne, ktorá však bola založená na chybných predpokladoch.

Pri rozhovoroch s Veľkou ctenou matre zistila, že nie sú ľudské (v zmysle Bene Gesseritu alebo biologicky?). Počas rozhovoru o podstate politických systémov ju ale neopatrne rozzúrila a prišla tak 17. deň svojho zajatia o život...