Rebeka

Z Herbert's dune

Rebeka ( - ), členka spoločenstva Židov a zároveň divoká "Ctihodná matka", žijúca na Gammu. Kedysi dávno prežila melanžovú agóniu. Mala vlasy farby naplaveného dreva zviazané do uzla, tmavú, zvráskavenú tvár a modromodré oči.

Ctihodná matka Lucilla jej predala všetky svoje Zdedené spomienky (svoje a tisícok ďalších z planéty Lampadas, ktorú zničili Ctené matre). Predanie spomienok ju zmenilo: mala oveľa bližšie k benegesseriťanke. Rabbi jej potom dal transplantovať nové oči, na ktorých nebola stopa po melanžovej agónií (dočasná ochrana, po necelom roku sa znovu sfarbili na modro) a organický implantát, ktorý jej bol schopný dávkovať melanž spolu so šérou po dobu 60 dní. Krátko nato predstúpila (zrejme ako zajatec) pred Veľkú Ctenú Matre na planéte Uzol. Tá od nech chcela počuť o učení Hovorkýň pravdy (Rebeka mala za manžela Hovorcu pravdy, v tom čase už mŕtveho) a o udalostiach, ktoré súviseli s Ctihodnou matkou Lucillou na Gammu. Hlavne ju ale zaujímal Bene Gesserit a všetko, čo o ňom vedela.
Rebeka vytvorila dojem, že Sesterstvo nemá veľmi v láske. Riskla to a požiadala o prácu u Ctených matre. Nakoniec však bola prepustená a vrátená späť na Gammu (Veľká ctená matre ju chcela použiť ako návnadu na "väčšiu rybu").
Po návrate sa jej premena ešte prehĺbila a pochopila, že morálna čistota Židov mala v minulosti vážne trhliny - že zverstvá nie sú iba výsadou jednej strany.

S rabbim sa ukrývala pred Ctenými matre v miniatúrnom nepriestore, ktorý táto židovská bunka tajne zbudovala z prepašovaných dielov. Nakoniec ich odtiaľ dostal Bene Gesserit počas útoku gholu Milesa Tega na Gammu a ona mu predala životy 7 622 014 Ctihodných matiek Lampadasu.
Svoje životy predávala ďalším Sestrám, ktoré sa pripravovali na odchod do Rozptylu.