Rabbi

Z Herbert's dune

Rabbi ( - ), Žid, spojka Ctihodnej matky Lucilly na Gammu. Bol to mohutný ale vzrastom malý človek so starosvetskými okuliarami, širokou tvárou opálenou pobytom na slnku, hnedými, hlboko usadenými očami a menej vráskami, než by svedčilo pre jeho skutočný vek, bradou a fúzmi. Vyslúžilý súkovec, vlastniaci farmu na Gammu.

Vedel, že Lucillu s najväčšou pravdepodobnosťou z Gammu živú nedostane, preto jej prezradil tajomstvo existencie "Ctihodných matiek" Židov - žien, ktoré prežili melanžovú agóniu. Predstavil ju jednej z nich: Rebeke a zároveň ju predal Cteným matre. Zachránil tak svoju komunitu i vzájomnú dôveru medzi Židmi a Bene Gesseritom.
Napriek tomu sa toto rozhodnutie nerodilo ľahko; obával sa, že Rebeka by už nemusela viac patriť do ich spoločenstva. Zdedená pamäť bola pre neho ťažko stráviteľná, viac dôveroval klasicky predávanej múdrosti predkov. Oprávnene sa bál, či sa z nej nestala benegesseriťanka.
Uznával múdrosť Sesterstva, ale vnímal aj ich nedostatky; napr. tvrdenie, že konajú pre dobro ľudstva, ktoré ale v nich on sám nevidel. Akoby ich cieľ - zrelé ľudské pokolenie - nepovažoval za správny.

S Rebekou sa ukrýval pred Ctenými matre v miniatúrnom nepriestore, ktorý táto židovská bunka tajne zbudovala z prepašovaných dielov. Jeho skupina sa z bezpečnostných dôvodov rozpŕchla. Dostal ich odtiaľ Bene Gesserit počas útoku gholu Milesa Tega na Gammu. Nakoniec skončil spolu zo svojimi spoločníkmi v nekorábe na Kapitulnej planéte a tak sa nechtiac stal súčasťou výpravy Sheeany, Duncana Idaha a ďalších do neznámeho vesmíru s cieľom zachrániť pôvodné Sesterstvo.