Vtlačovateľka

Z Herbert's dune

Vtlačovateľka - Ctihodná matka, ktorá prešla špeciálnym výcvikom v sexuálnej oblasti (cvičená mužmi vybratými a cvičenými Genetickými majsterkami). Bola schopná vytvoriť v mužovi, ktorého sexuálnou partnerkou sa stala, silné puto voči sebe samej a prenesene voči Sesterstvu. Na rozdiel od praktík používaných Ctenými Matre však takto "vtlačených" mužov nezotročovala, šlo skôr o puto lojality.

Vtlačovateľky sa tešili určitej voľnosti vo výbere svojich plodivých partnerov za predpokladu, že nemali žiaden iný záväzok a že nejednali proti rozkazu.

Vtlačovateľky ovládali vaginálnu pulzáciu, genitálnu teplotu, poznali a dokázali vzrušiť 51 excitačných bodov, pričom ich sekvencie a kombinácie dosahovali počet 2008. Ovládali 205 základných sexuálnych pozícií + ich variácie. Zvládli všetkých 300 krokov posilovania orgazmu.