Schwangyuová

Z Herbert's dune

Schwangyuová ( - ), členka Bene Gesseritu, Ctihodná matka. Žila v čase po smrti Božského imperátora Leta Atreida II. Dostupné záznamy sa o nej zmieňujú až v pokročilom veku, v tom čase mala v Sesterstve vysoké postavenie a vplyv. Bola drobná, chudá a vráskavá. Mala široké ústa, jej chovanie bolo úsečné a strohé. Trpela astigmatickou vadou, ktorá však bola v jej genetickej línií pripustená, pretože ju vyvažovali iné kvality, ktoré prenášala na svojich potomkov.

Podieľala sa na programe Sesterstva s gholami Duncana Idaha; bola veliteľkou Pevnosti na Gammu. Zrejme mala na starosti ich bezpečnosť; prvých jedenásť zomrelo násilnou smrťou, podozrievala z toho Tleilaxanov. Otvorene proti projektu protestovala; považovala gholov za nákladných a nebezpečných a obávala sa zmien, ktoré s nimi mohol Bene Tleilax urobiť a oni ich nepostrehli. Podľa nej sa bolo treba skôr sústrediť na problém ľudí, vracajúcich sa z Rozptylu, aj keď Ctené Matre zatiaľ za vážnu hrozbu pre Sesterstvo nepovažovala. Na prítomnosť Milesa Tega (bol povolaný ako bašár a Majster zbraní pre gholu) žiarlila a veľmi sa hnevala, zrejme to považovala za prejav nedôvery voči nej.

Keď na Pevnosť zaútočili Tvaroví tanečníci, situáciu nezvládla; útok odrazil Miles Teg so svojimi ľuďmi. Jej ľudia vlastne vpustili Tleilaxanov do Pevnosti a ona mala s útočníkmi veľmi pravdepodobne niečo spoločné (pokúsila sa pravdepodobne dohodnúť s Tleilaxanmi na zabití gholu); nečakala však, že sa pokúsia zlikvidovať i ju (vyhodili jej byt do povetria). Kým sa o tom stihla na vlastné oči presvedčiť, opustil Teg, Lucillová a Duncan Pevnosť, napriek jej rozkazom.

Krátko nato za neznámych okolností zahynula, zrejme ešte počas alebo krátko po útoku. V jej lebke sa našli diery po mechanickej iksanskej sonde. Zanechala skrytý odkaz o tom, kto boli útočníci - Ctené Matre. Svojou smrťou nakoniec vykúpila zradu, odporovala do poslednej chvíle a zomrela obdivuhodným spôsobom v pravej benegesseritskej tradícií: Nikdy sa nevzdať!