Lucillová

Z Herbert's dune

Lucillová ( - ), členka Bene Gesseritu, Ctihodná matka, vtlačovateľka - jedna z najlepších. Žila v čase po smrti Božského imperátora Leta Atreida II., 5000 rokov po Jessike Atreidovej. Mala prenikavý pohľad, dlhú, oválnu tvár, dlhé hnedé vlasy a veľké prsia. Bola z genetickej línie preslávenej svojou materskou povahou a Sesterstvu porodila tri deti, z toho dve s rovnakým otcom. Pochádzala z atreidskej rodovej línie (akoby z oka vypadla lady Jessike Atreidovej).

Podieľala sa na programe Sesterstva s gholami Duncana Idaha. Mala naň použiť svoju schopnosť vtlačovateľky, celý zámer, ktorý s ním Bene Gesserit mal, nepoznala. Podľa rozkazu Matky predstavenej Tarazovej ho mala naučiť láske vo všetkých jej podobách a vtlačením vytvoriť "cestu" pre Darwi Odradovú; ich výzor, dokonca aj ich všeobecné vzdelanie bolo veľmi podobné. Duncan Idaho sa do nej vo veku necelých 16 rokov naozaj zamiloval, presne podľa plánu. (Lucillovú rovnako zaujal Miles Teg a uvažovala o možnosti počať s ním dieťa; ten to však odmietol a ona sa podriadila, i keď bolo v jej silách prekonať akékoľvek odmietnutie). Než však mohla svoju úlohu dokončiť, na Pevnosť zaútočili Tvaroví tanečníci a museli ju preto i s Milesom Tegom a Duncanom opustiť. (Sú známky, že do útoku sa zapojili buď hneď alebo krátko potom Ctené Matre.)
Patrin im pripravil únikovú cestu - zaviedla ich do starého harkonnenského nepriestoru, ktorý kedysi dávno objavil (nachádzal sa 4 dni chôdze od Pevnosti, najskôr 3 dni severovýchodne do hlbokých lesov, potom iným neurčeným smerom jeden deň).

Lucillovú tu nesmierne zaujala knižnica, preto si nevšimla, že Miles Teg sa neustále snaží nenechať ju s Duncanom o samote (na rozdiel od samotného Duncana). Keď sa mu podarilo prebudiť jeho staré spomienky predtým, ako stihla vykonať svoju úlohu vtlačovateľky, veľmi ju to rozhnevalo.

"Prebudený" Duncan s ňou začal hrať zdržovaciu hru. Lucillová však po konfrontácií s ním a Milesom Tegom pochopila, že je len malé koliesko vo veľkej hre Sesterstva, že je spolu s ním nahraditeľným pešiakom. Napriek tomu sa stále pokúšala zavŕšiť svoju úlohu vtlačovateľky a opakované neúspechy ju stále viac hnevali. Uvažovala, či nebolo chybou, že Milesa Tega predsa len nezviedla. Duncan jej odporoval do takého stupňa, že jej zostalo iba povedať mu pravdu - tú, ktorú vedela. A to, že na Rakis žije dievča menom Sheeana, ktoré vie ovládať červy a Sesterstvo chce túto schopnosť získať pre seba. Na čo ju potrebuje, to už ona nevedela. Tarazová jej povedala, že ho má urobiť neodolateľným pre väčšinu žien. Tento fakt mala čo najdlhšie skrývať najmä pred Milesom Tegom, ten však na to mentatskou úvahou prišiel sám.

Krátko na to boli nútení nepriestor opustiť. Teg s Burzmalim vypracovali únikový plán... Plán sa však nepodaril. Namiesto stretnutia s Burzmalim sa na dohodnutom mieste okrem nich zrazu objavilo niekoľko pristávajúcich nekorábov a Tvaroví tanečníci. Teg jej a gholovi prikázal vydať sa za Burzmalim, zatiaľčo on sa pokúsil útočníkov zdržať.

Burzmaliho plán bol veľmi dobrý a jeho prioritným cieľom bolo prežitie gholu. Schovali sa do podzemného úkrytu, ktorý pred odhalením chránili riasami zarastené steny. Tu sa rozdelili a Lucillová v prezlečení za postulantku Ctených matre (kurtizánu menom Pira) sa vydala s Burzmalim (ako svojim nočným zákazníkom menom Skar) do Ysai. Konečným cieľom bolo dostať sa k nekorábu.

V druhom úkryte sa ale stretli s Murbellou, členkou Ctených matre. Tím sa podarilo úkryt obsadiť, zajať gholu a Murbella sa s ním práve chystala vyspať, aby ho zotročila. Napriek tomu, že Lucillová ju presvedčila že je veľkou Ctenou matre, zabrániť tomu sa jej nepodarilo.

Pri samotnom akte sa v gholovi ale aktivovala sekvencia, ktorú doň vložili Tleilaxania a ktorá bola pôvodne určená pre ňu - pre vtlačovateľku Bene Gesseritu. Táto sekvencia mu teraz umožnila uplatniť sexuálne schopnosti Ctených matre na samotnej Murbelle, ktorá nenašla žiadnu protizbraň a podľahla. (Ctené matre boli o existencií takéhoto gholu s tajnými vedomosťami, ktoré doň vložili Tleilaxania, informované a varované.) Lucillová ju po akte pre istotu zbavila vedomia.

Krátko na to ich vyzdvihol nekoráb, ktorého sa zmocnil Miles Teg. Cieľ ďalšej cesty: Arrakis. Pristáli v púšti, pretože Ctené matre spolu so svojimi tleilaxanskými spoločníkmi z Rozptylu mali v rukách už väčšinu rakiských miest. Vyzdvihol Odradovú a Sheeanu i s červom, na ktorom prišli. Nekoráb s červom, gholom, Sheeanou, Lucillovou, Odradovou, Murbellou a Burzmalim odletel na Kapitulu. Miles Teg sa obetoval, zostal so svojimi spolubojovníkmi na Rakis a odviedol pozornosť tak, že Ctené matre ju nakoniec premenili na spálenú planétu bez života.

Je veľmi pravdepodobné, že Lucillová z knihy Kacíri Duny je totožná s Lucillou z knihy Kapitula: Duna - odlišné meno je spôsobené nepresným českým prekladom.