Alma Mavis Tarazová

Z Herbert's dune
(přesměrováno z Tarazová)


Alma Mavis Tarazová ( - ), členka Bene Gesseritu, Ctihodná matka predstavená. Žila v čase cca 1500 rokov po smrti Božského imperátora Leta Atreida II. Drobná a chudá, veľmi pekná, najspoľahlivejšia ploditeľka v ťažkých prípadoch. Mala dlhú, oválnu tvár a mäkké krivky tváre; čierne vlasy, veľmi príťažlivé modro-modré oči a vysoko postavený hlas, ktorý dokázala používať s ničivou účinnosťou. Bola krajne citlivá na zmenu teploty a neznášala chlad.


"Už dávno vieme, že naše hmatateľné zmyslové vnemy môžu byť ovplyvnené výberom - či už vedomým alebo nevedomým. To je dokázaný fakt, pre ktorý nie je nutná viera v to, že nejaká sila v našom vnútre nás presahuje a dotýka sa vesmíru. Hovorím o pragmatickom vzťahu medzi vierou a tým, čo považujeme za "skutočné". Všetky naše úsudky nesú ťažké bremeno viery našich predkov, ku ktorým sme my z Bene Gesseritu prístupnejší než väčšina ostatných. Nestačí, že sme si toho vedomé a že sa proti tomu bránime. Neustále musíme venovať pozornosť alternatívnym výkladom."

Matka predstavená Tarazová, Argumentácia v Rade (KD)


Podieľala sa na programe Sesterstva s gholami Duncana Idaha, pravdepodobne bola jeho hlavou a autorkou. Ona sama neverila, že vo vesmíre existuje nejaká dobrá sila chrániaca ľudstvo. V jej vesmíre všetko začínalo a končilo missionariou protectivou a zámermi Sesterstva. Všetko, čo týmto zámerom slúžilo, mohlo byť považované za dobré. Všetko ostatné bolo zlé. Cteným Matre, ženám vracajúcim sa z Rozptylu, sa podľa nej nedalo veriť. Jej výcvik ju vždy úmyselne smeroval k negatívnym postojom. Tie boli jej obranou a jej silou. Zostávala vzdialená všetkým ľudským vzťahom, dokonca aj pri zvádzaniach, ktoré vykonala pre genetické majsterky. Tarazová bola večný diablov advokát a z toho sa stala dominantná sila celého Sesterstva - prirodzený dôsledok jej povýšenia do funkcie Matky predstavenej. Celé jej jednanie vychádzalo z hnevlivého jadra, prakticky úplne jej chýbala prirodzená schopnosť empatie.

Vyslala Odradovú na Rakis v rámci svojho projektu s gholom Duncana Idaha, neprezradila jej však kompletný plán. Takisto osobne povolala na jeho ochranu bašára Milesa Tega. Očakávala, že až mu bude vrátené jeho vlastné ja, stane sa z neho veľký bojovník.

Cítila ohrozenie. Dala sa spolu s Odradovou a pár ďalšími uniesť. Navonok sprevádzala Darwi Odradovú na Rakis. Svoj nekoráb nechali na Uzle (?) a požiadali o najrýchlejší transportér Gildy. Predpokladali, že votrelci z Rozptylu transportér unesú a odletia s ním na Gammu v nádeji, že pozbierajú všetky kúsky projektu ghola naraz. Stretla sa osobne s Milesom Tegom a dala mu príkaz "prebudiť" gholovu pôvodnú osobnosť. Oznámila mu, že budú podniknuté zúfalé pokusy ho zabiť alebo zajať predtým, ako bude prebudený. Milesovi sa podarilo dostať ich z rúk ľudí z Rozptylu.


"Myseľ toho, kto verí, stagnuje. Prestane sa rozpínať do neobmedzeného a nekonečného vesmíru."

Matka predstavená Tarazová (KD)


Stretla sa na neutrálnej pôde nekorábu Gildy s vodcom Bene Tleilaxu Waffom. (Bola to jeho reakcia na vyhrážku Bene Gesseritu po útoku Tleilaxanov na Sheeanu na Rakis.) Dala mu najavo, že Sesterstvo dokáže rozpoznať ich nových Tvarových tanečníkov. Chcela od neho tleilaxanské ženy na plodenie (Sesterstvo totiž kvôli tomu nemalo prístup k tleilaxanským Zdedeným spomienkam.). Využila niekoľko odvážnych dedukcií analytičiek a vzhľadom na Waffove reakcie si mnohé potvrdila a jeho vydesila (vysporiadanie sa s Ctenými Matre pomocou Tvarových tanečníkov, podiel Schwangyuovej na útoku na Pevnosť na Gammu, zabíjanie gholov a uloženie vlastného plánu do ich psychiky, zbrane ukryté v jeho rukávoch...). Sesterstvo dokonca tušilo, že by Tleilax mohol gholovský proces používať ako formu nesmrteľnosti.
Tarazová požadovala všetky informácie o Ctených Matre, ktoré sa Tleilaxanom podarilo získať. Waff síce nerád, ale musel súhlasiť. Ak by sa totiž Ctená Matre dozvedeli, že v zmiznutí ich nekorábu mali prsty, určite by sa ich pokúsili zničiť. Na oplátku mu ponúkla niektoré z najlepších pokrvných línií Bene Gesseritu, plodné matky z atreidskej línie (neúprimne, mali len tak vyzerať, nemali byť ich skutočnými potomkami). Ďalej chcela, aby tieto matky mali neobmedzený prístup k ich genetickým laboratóriám alebo funkčnú regeneračnú nádrž. To samozrejme Waff odmietol, nehodlal sa vzdať najsilnejšej zbrane Bene Tleilaxu.
Z rozhovoru ale Tarazová vydedukovala, že Waff je pravdepodobne súfí-zensunnita. Reagovala adekvátne na jeho repliky (Zdedené spomienky) a Waff si začal myslieť, že Sesterstvo možno zdieľa ich Veľkú vieru. Tarazová pochopila kardinálny význam svojho odhalenia a ponúkla Waffovi pohostinstvo Pevnosti na Rakis a služby jej tamojšej veliteľky. Spojenectvo Bene Gesseritu a Bene Tleilaxu ponúkalo nové príťažlivé možnosti pre oboch (za podmienok Sesterstva).

Odradová požiadala o vojenské posily (počítalo sa, že presvedčí Waffa o prechovávaní Veľkej viery Sesterstvom, príslušné pokyny boli odoslané), Teg bol s Lucillovou a Duncanom Idahom ukrytý na pre ňu neznámom mieste. Rozhodla sa, že na Gammu pošle Burzmaliho. Nevedela v danom okamihu, ako si poradiť s opozíciou a navyše tleilaxanské spojenie vyviedlo z rovnováhy všetky predpoklady. Veľa vecí záviselo i na Sheeane. Pre prípad, že by došlo k smrti gholu, upozornila Bene Tleilax, aby sa pripravil na možné dodanie ďalšieho...


"Nemáme pred sebou nový stav hmoty, ale novo poznaný vzťah medzi vedomím a hmotou, ktorý nám poskytuje presnejší vhľad do mechanizmu predpovedania. Veštec formuje predstavový vnútorný svet, aby vytvoril nové vonkajšie možnosti zo síl, ktorým nerozumieme. Nie je potreba tieto sily pochopiť skôr, ako ich použijeme na formovanie fyzického vesmíru. Starí kováči tiež nepotrebovali rozumieť molekulárnej a submolekulárnej štruktúre svojho železa, bronzu, medi, zlata a cínu. Vymysleli si mystické sily, ktorými popisovali neznáme, a medzitým ďalej pracovali vo svojich vyhniach a oháňali sa kladivami."

Matka predstavená Tarazová, argumentácia v Rade (KD)


Odradová bola jej dlhoročná priateľka, Tarazová si však uvedomovala nebezpečenstvo predzvestného zmyslu, ktorý zdedila po Atreidoch. Ako Matka predstavená bola pripravená ju v prípade potreby i dať odstrániť. Bola totiž príliš blízko k celému plánu s gholom.
Tarazová tiež pochopila, že cieľom Bene Tleilaxu je nadvláda: premena vesmíru na tleilaxanský vesmír. Podľa nej sa im to ale nemohlo podariť bez pomoci z Rozptylu...
Uvažovala nad dôvodom návratu síl z Rozptylu. Jednou z možností by mohlo byť to, že Tleilaxania, ktorí odišli v Rozptyle, neniesli so sebou tajomstvo regeneračných nádrží. Vrátili sa Ctené Matre preto, lebo potrebovali melanž?

Burzmali jej po návrate z Gammu oznamuje svoj neúspech pri pátraní po Milesovi Tegovi, Lucillovej a gholovi. Zároveň ju informoval, že Schwangyuová pred smrťou zanechala tajný odkaz, ktorý ako útočníkov na Pevnosť označil Ctené Matre.
Spoločnou úvahou dospeli k dedukcií, že Miles Teg so spoločníkmi ešte Gammu opustiť nemusel a mohol by sa skrývať v starom nepriestore. Burzmali sa preto vracia späť na Gammu, aby pod rúškom vztýčenia náhrobného kameňa svojmu učiteľovi po nepriestore pátral.


"Už dávno vieme, že naše hmatateľné zmyslové vnemy môžu byť ovplyvnené výberom - či už vedomým alebo nevedomým. To je dokázaný fakt, pre ktorý nie je nutná viera v to, že nejaká sila v našom vnútre nás presahuje a dotýka sa vesmíru. Hovorím o pragmatickom vzťahu medzi vierou a tým, čo považujeme za "skutočné". Všetky naše úsudky nesú ťažké bremeno viery našich predkov, ku ktorým sme my z Bene Gesseritu prístupnejší než väčšina ostatných. Nestačí, že sme si toho vedomé a že sa proti tomu bránime. Neustále musíme venovať pozornosť alternatívnym výkladom."

Matka predstavená Tarazová, Argumentácia v Rade (KD)


Tyranovo posolstvo bolo jasné: Pripojte sa ku mne! Tarazová to vedela... vznešený cieľ započal a bolo nutné ho dokončiť aj keby to malo znamenať smrť Sesterstva. (Zrejme Zlatá cesta ešte neskončila...)

Keď sa Kapitula dozvedela o "zrade" Odradovej, niektoré sestry navrhovali jej okamžitú likvidáciu. Tarazová od nej síce čakala nezávislosť, ale nie až do takejto miery... Na druhej strane dobre chápala hlavný problém Bene Gesseritu: absolútnu závislosť na melanži. Dokonca i Gilda už mala náhradu - iksanský stroj. A uvedomovala si, že túto slabosť dobre vnímajú i Ctené Matre. V neposlednom rade jej v mysli tiahli Tyranove slová, ktoré našla Odradová v síči Tabr...
Ak by Sesterstvo získalo tajomstvo regeneračných nádrží, už by ich nič nedokázalo zastaviť. A snaha Tleilaxu vytvoriť dokonalého Tvarového tanečníka sa mohla obrátiť proti nim: ako naznačovali analýzy: dokonalý napodobovateľ sa nakoniec stane tým, ktorého napodobuje. V rukách Odradovej sa nazhromaždila obrovská moc... nakoniec sa rozhodla, že poletí na Rakis.


"Niektorí ľudia sa nikdy nezapoja do života. Život sa im prihodí. S mlčanlivou tvrdohlavosťou sa chabo pretĺkajú vpred a zlostne či dokonca silou sa bránia všetkému, čo by ich mohlo vytrhnúť z ich mrzutej ilúzie bezpečia."

Alma Mavis Tarazová (Ka:D)


Alternatívy k spojenectvu s Tleilaxom boli podľa nej neprijateľné; dozvedela sa od Odradovej. Reakcie Tleilaxanov pri rozhovoroch o regeneračných nádržiach v Odradovej vzbudili podozrenie, že sa nemusí jednať o nádrže v pravom zmysle slova: Kto kedy videl živú tleilaxanskú ženu? Takisto nebola jasná situácia okolo gholu: hlavne prečo Tleilaxania zabíjali tých predchádzajúcich. Zato otázka hlavnej sily Ctených Matre už bola jasná: sex. Ich snaha zabiť súčasného gholu viedla Odradovú k podozreniu, že Tleilaxania do neho mohli vložiť schopnosti, ktoré by z neho urobili mužský proťajšok Ctených Matre.

Nakoniec si dala zavolať Sheeanu, aby spolu s Odradovou rozhodla, či túto časť projektu nezrušiť. Pochopila, že gholov proces vzdelávania bol v troskách ešte pred útekom z Pevnosti. Predbehol svojich učiteľov a chápal veci, ktoré mu oni iba naznačili. Kto vie, čo sa z neho medzitým stalo?


„Nemáme pred sebou nový stav hmoty, ale novo poznaný vzťah medzi vedomím a hmotou, ktorý nám poskytuje presnejší vhľad do mechanizmu predpovedania. Veštec formuje predstavový vnútorný svet, aby vytvoril nové vonkajšie možnosti zo síl, ktorým nerozumieme. Nie je potreba tieto sily pochopiť skôr, ako ich použijeme na formovanie fyzického vesmíru. Starí kováči tiež nepotrebovali rozumieť molekulárnej a submolekulárnej štruktúre svojho železa, bronzu, medi, zlata a cínu. Vymysleli si mystické sily, ktorými popisovali neznáme, a medzitým ďalej pracovali vo svojich vyhniach a oháňali sa kladivami."

Matka predstavená Tarazová, argumentácia v Rade (KD)


Sheeana, Waff, Odradová, Tarazová a falošný Tuek sa stretli v múzeu v Dár-es-Baláte. Tvarový tanečník sa tak zžil z osobnosťou Tueka, že sa ním stal a zabudol na svoj tleilaxanský pôvod, presne ako Tarazová predpokladala. To nakoniec vyhovovalo Bene Gesseritu, ktorý ho mohol ovládať, i Bene Tleilaxu, pretože Sesterstvo tak stratilo jedu zo silných pák, ktorou ich mohlo vydierať.
Tarazová zatlačila na Waffa, aby sa konečne dozvedela, čo vložili Tleilaxania do gholu. Nakoniec došlo k úplnej dohode a Waff ukázal pomocou Tvarových tanečníkov spôsob, akým Ctené Matre zotročujú mužov.

Tarazová bola presvedčená, že Sesterstvo musí obnoviť celý Tyranov plán. Bola presvedčená, že jeho slová o tom, že každý červ ponesie uzavretú časť jeho vedomia, boli pravdivé. Za najdôležitejší považovala červov jazyk (zrejme myslela spôsob, akým sa dorozumieval so Sheeanou).

Krátko pred ďalšou ukážkou Sheeaninho tanca ich prepadli ozbrojené toptéry Ctených Matre (súčasť útoku, ktorého cieľom bolo ovládnutie Rakis). Tarazová pri útoku zahynula, laserpal jej odťal nohy pod kolenami a rozpáral bok. Pred smrťou však stihla odovzdať svoje Zdedené spomienky Odradovej, ktorá sa tak stala Matkou predstavenou.


"Podľa môjho názoru reformátori spôsobili viac nešťastia, než akékoľvek iná sila v ľudskej histórií. Ukážte mi človeka, ktorý hovorí: "Niečo sa musí urobiť!" a ja vám ukážem hlavu plnú zlých zámerov, ktoré sa nemôžu nijak inak realizovať. To, o čo sa neustále musíme snažiť, je nájsť prirodzený beh vecí a ísť s ním."

Ctihodná matka Tarazová, záznamy rozhovorov, BG spis GSXXMAT9 (KD)


Tarazovej plán - pracovné poznámky a domnienky:

1. Ghola ako návnada na zničenie Rakis Ctenými Matre, cieľom bolo zničenie prakticky všetkých červov. Boli totiž vešteckou silou, ktorá zväzovala Sesterstvo. Tyran udalosti nepredvídal, on ich vytváral. Kým sa rozmnoží jediný, ktorý zostal na Kapitulnej planéte a získa potrebný vplyv, ľudstvo pôjde svojou cestou a prekoná ho. Ľudí bude už príliš mnoho a už nikdy nebude žiadna jednotlivá sila úplne ovládať celú ľudskú budúcnosť. Tarazová tušila, že to chce sám červ (?).
2. BG sa snažil o presadenie červa na iné planéty
3. Iná možnosť spojenie s BT - regeneračné nádrže (tú otvorila Odradová). Pôvodne mala zrejme Sheeana prilákať červa do nekorábu, ako sa nakoniec i stalo.
4. Výsledok - zabrániť CM zmocniť sa monopolu na korenie???
5. Starostlivo načasovala "náhodný únik" informácie, z ktorej sa Ctené Matre dozvedeli, že Tleilaxania vložili do gholu nebezpečné schopnosti. Útok na pevnosť na Gammu jej potvrdil, že informácia sa dostala tam, kam mala. Hrozilo však, že Matre zničia celé Gammu kvôli jednému gholovi - aj preto tak veľa záviselo na Milesovi Tegovi, ktorý ho mal dostať z planéty preč.


Neskôr jej bola všeobecne prisudzovaná zásluha na záchrane Sesterstva a titul dovtedy najlepšej Matky predstavenej všetkých čias.


"Na kvantovej úrovni možno náš vesmír považovať za neurčité miesto, štatisticky predvídateľné jedine vtedy, keď použijeme dostatočne veľké čísla. Medzi týmto vesmírom a tým relatívne predvídateľným, kde pohyb určitej planéty môže byť zmeraný na pikosekundy, vstupujú do hry iné sily. Pre tento medzivesmír, kde denne žijeme, je dominantnou silou to, čomu veríme. Naše presvedčenia ovplyvňujú beh denných udalostí. Pokiaľ nás dostatočné množstvo verí, môže začať existovať nejaká nová vec. Štruktúra viery vytvára filter, ktorým sa chaos mení na poriadok."

Analýza Tyrana, spis Tarazovej, Archívy Bene Gesseritu (KD)