Kipunová

Z Herbert's dune

Kipunová ( - ), akolytka Bene Gesseritu narodená na Rakis, ktorá slúžila Matke veliteľke Tamalanovej v Pevnosti ako posol. Bola cvičená na plnenie miestnych chúlostivých úloh.

Mala mäkké, oblé rysy a kučeravé vlasy, bežné medzi rakiskými kňazmi. Ako špiónka v Cirkvi Šaj-hulúda (pod menom Kipuna) sa stala priateľkou a cvičiteľkou Sheeany; prevzala väčšinu jej fyzického výcviku. Nakoniec ju zabil lovec-pátrač, ktorý bol určený pre Sheeanu. Predpokladaný útočník - Iksania (ovládaní Tvarovými tanečníkmi).