Murbella

Z Herbert's dune
Verze z 2. 8. 2008, 17:38, kterou vytvořil >Historik (nové, hotovo)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Murbella ( - ), Ctená Matre. Mladá žena so široko posadenými zelenými očami pod klenutým obočím, oválnou tvárou, malými ústami s plnými perami.

Ctené matre ju zobrali z ulice (z Rocu), kde robili čistku. Mala vtedy 3 alebo 4 roky. Pritom zabili jej rodičov, aj keď úplne istá si nebola. Napriek tomu to nikdy neľutovala. Stala sa preborníčkou rádu Hormu. Bola vycvičená tak, že dokázala zabíjať ktoroukoľvek časťou tela.

"Slúžila" na Gammu v 3. úrovni pod Ctenou Matre Hakkovou. Poslali ju strážiť starú továreň, ktorá mala slúžiť ako úkryt Burzmaliho a Lucillovej. Gholu Duncana Idaha zajali krátko pred ich príchodom a Murbella sa s ním práve chystala vyspať, aby ho zotročila.

Pri samotnom akte sa v gholovi ale aktivovala sekvencia, ktorú doň vložili Tleilaxania a ktorá bola pôvodne určená pre vtlačovateľku Bene Gesseritu. Táto sekvencia mu umožnila uplatniť sexuálne schopnosti Ctených matre na jednej z nich... na samotnej Murbelle, ktorá nenašla žiadnu protizbraň a podľahla. Vedome vedela, že by ho mala zabiť, ale už toho nebola schopná. Patrila mu... (Ctené matre boli o existencií takéhoto gholu s tajnými vedomosťami, ktoré doň vložili Tleilaxania, informované a varované.) Lucillová ju uspala a krátko na to ich vyzdvihol nekoráb, ktorého sa zmocnil Miles Teg. Cieľ ďalšej cesty: Arrakis. Pristáli v púšti, pretože Ctené matre spolu so svojimi tleilaxanskými spoločníkmi z Rozptylu mali v rukách už väčšinu rakiských miest.

Nekoráb s červom, gholom, Sheeanou, Lucillovou, Odradovou, Murbellou a Burzmalim odletel na Kapitulu. Miles Teg sa obetoval, zostal so svojimi spolubojovníkmi na Rakis a odviedol pozornosť tak, že Ctené matre ju nakoniec premenili na spálenú planétu bez života.

Murbella pri styku s gholom otehotnela. Dúfala, že sa stane Ctihodnou matkou (v jej génoch boli i gény Siony), zistí všetky tajomstvá Sesterstva a potom utečie. Vtedy ešte nechápala, že ak ju raz Bene Gesserit dostane, už nikdy ju úplne nestratí...

Tesný vzťah Murbelly k Duncanovi (neprekonateľná sexuálna vzájomná závislosť) prekazil plán Sesterstva pripútať Sheeanu k Duncanovi, ktorého ovládalo (myslelo si to). Spoločne však všetci traja túžili po vzbure.

Porodila Idahovi tri deti - dievčatá, ktoré jej boli hneď po narodení odobraté a vyrastali pod starostlivým dohľadom. Odobratie detí ho nijako zvlášť nerozrušilo, ona to ale prijímala s nahnevanou rezignáciou. Krátko nato bola už zasa tehotná...

Hovorila deviatimi jazykmi.

Už ako dieťa ju učili podvádzať, predstierať potreby a získavať pozornosť. Prístup Bene Gesseritu - poctivosť k sebe samej - jej preto pri výcviku robil veľké problémy. Vnútorne túžila byť ako oni ale zúril v nej tvrdý vnútorný boj. Napriek tomu sa čoraz viac vzďaľovala od Ctených matre a približovala k Bene Gesseritu. Naplňoval ju pocit straty, jej minulý život jej chýbal. Zároveň si uvedomovala cenu nového pohľadu na svet, cenu Bene Gesseritu. Už chápala tú obrovskú ješitnosť, tú pýchu, ktorá vzišla z mnohých generácií v područí, pochopila porekadlo "Niet horšieho pána ako bývalý otrok."

Murbella Duncana Idaha milovala a tento fakt nepovažovala za chybu. Podľa nej sa mýlilo Sesterstvo, keď lásku považovalo za nebezpečnú. V jej vnútre sa ukrývalo niečo nesmierne bolestivého, čo ju nútilo vyhýbať sa určitým otázkam, napr. otázke zvieraťa pred tvárou dravca. Bene Gesserit o tom vedel, ale nepoznal konkrétnu príčinu.

Odradová od nej chcela, aby "spracovala" Scytalea. V nej to však vyvolávalo odpor. Dala si podmienky: Duncana a viac informácií o tom, na čo ju Bene Gesserit potrebuje.

Uvedomovala si, že prísaha Bene Gesseritu nebudú prázdne slová. Nie potom, čo prežije Agóniu. Začala cvičiť Sheeanu (v súvislosti s jej úlohou vtlačovateľky pre gholu Milesa Tega).

Narodila sa jej štvrtá dcéra.

Počas Agónie si želala, aby bol u nej Duncan, čo jej Odradová splnila. Duncan bol niečo ako jej časť, vzájomne sa dopĺňali. Agónia dopadla pre Murbellu úspešne a stala sa z nej plnoprávna Ctihodná matka. Pri agónií videla akúsi ženu na palube továrnej lode, ktorá ju učila, ako sa nestať ničiteľom (?, niečo z Rozptylu?).

Adaptačné obdobie bolo ťažké a znovu ju vzdialilo od Duncana.

Ako pozorovateľ sa mala zúčastniť útoku na Spojku/Uzol a nájsť Achillovu pätu Ctených Matre. Predtým ale Miles Teg podnikol klamný úder na Gammu, kde sa Murbella držala mimo velenia. Na jej rozkaz prijal na palubu rabbiho so sprievodom, ktorí požiadali o pomoc. Podarilo sa dostať na palubu i štyroch futárov.
Stretáva sa s Rebekou, prvou divokou Ctihodnou matkou od čias starých fremenov, ktorá prináša Bene Gesseritu životy 7 622 014 Ctihodných matiek z Lampadasu.

Krátko na to sa boj presunul na Uzol a vyvíjal sa pre Bene Gesserit dobre, aj keď maják Matky predstavenej Odradovej sa odmlčal.
Keď Ctené Matre použili na Odradovú, Tega a ďalších svoju Zbraň, rozhodla sa sama i napriek protestom proktoriek zostúpiť na povrch planéty. Vydávala sa za Ctenú Matre zajatú Bene Gesseritom, ktorá utiekla a vrátila sa predať svojim sestrám poklady, ktoré sa naučila, vrátane súradníc Kapitulnej planéty. Dala sa predviesť pred Veľkú Ctenú Matre Logno, ktorú vyprovokovala Hlasom a potom bez problémov ju i jej ďalšie pobočníčky zabila. Pritom však prišla o život i Odradová, vinou iniciatívnej Ctenej Matre (volala sa Elpeka a Murbella ju vzápätí tiež zabila) - Murbella však stihla ešte prevziať jej Zdedené spomienky.

Murbella sa tak stala Veľkou Ctenou matre i Matkou predstavenou. Zhromaždila sprievod z Ctených Matre a vydala sa na Kapitulnú planétu, kam poslala nasledujúci odkaz: "Privážam futárov, aby sme nimi prilákali Psovodov. Ctené Matre sa obávajú biologickej zbrane z Rozptylu, ktorá z nich robí živé mŕtvoly. Psovodi môžu byť príčinou." Ďalej žiadala pripraviť priestory nekorábu pre Rabbiho a jeho ľudí.

Po príjazde hneď navštívila Duncana. Ten už nemal dôvod zostávať v nekorábe, ale napriek tomu odmietal vyjsť von pod zámienkou tvorby mentálnej analýzy (Ctených Matre?). Nedávalo jej to zmysel. Akoby bol zmierený s nejakým rozhodnutím, o ktoré sa odmietal s ňou podeliť. Ale rešpektovala to.

Svojej novej Rade Ctených Matre vysvetlila, čo má v úmysle. Bola od nich hlúposť, že chceli zabiť "sliepku znášajúcu zlaté vajcia" (myslený Bene Gesserit). Každú jeho členku budú Matre predsa potrebovať, aby ich učila svoje schopnosti. A keďže Ctených Matre bolo početne mnohonásobne viac, na každú benegesseriťanku to bude obrovská záťaž. Presvedčila ich, že bez schopností Sesterstva pri návrate domov nemajú proti bytostiam mnohých tvárí žiadnu šancu... a tomu už oni dobre rozumeli.
Cieľom bola premena rovnaká, akou prešla samotná Murbella. Ctené Matre sa zmenia - natrvalo a neodvolateľne. Ale pochopia to až vtedy, kedy im táto informácia už na nič nebude. Jedného dňa už žiadne Ctené Matre nebudú: iba Ctihodné matky s vylepšenými reflexami a rozšírenou znalosťou sexuality.

Čoskoro začali prúdiť na Kapitulnú planétu zdanlivo nekonečné prúdy Ctených Matre. Jej vzťah k Duncanovi narušoval jej vodcovské postavenie. To, že sa Duncan rozhodol ju opustiť a v nekorábe odletieť do neznámeho vesmíru jej došlo až keď už bolo neskoro. Bolo to pre ňu nesmierne ťažké ale mala svoju úlohu a chápala, prečo to Duncan urobil. A Duncanove bunky by sa tiež ešte našli...