Ctené Matre

Z Herbert's dune
(přesměrováno z Ctená Matre)


Ctené matre sú členky výlučne ženského spoločenstva, ktoré vzniklo v priebehu Rozptylu, s pričinením či pod vplyvom Ctihodných matiek, ktoré sa dlhým odlúčením odrodili Bene Gesseritu a jeho zásadám. Samotný vznik je zahalený rúškom tajomstva: údajne sa zrodili spoločným úsilím Rybích hovorkýň a Ctihodných matiek vo "vypätom okamihu blížiaceho sa konca(?)". Boli objavené isté známky, ktoré naznačujú, že boli v minulosti byrokratmi (vzišli z autokratickej byrokracie), ktorí sa vzbúrili proti systému. Mohli byť relatívne malou skupinou, aspoň v čase, keď sa vrátili do Starého impéria. V každom prípade je jasné, že vznikli prerodom demokracie Rybích hovorkýň na autokratický systém súčasných Ctených matre. Vytvorili uzavretý vládny systém zameraný na vyradenie všetkých potencionálnych protivníkov.


"Existencia nekorábov umožnila beztrestne zničiť celé planéty. Veľký objekt, asteroid alebo jeho ekvivalent, môže byť vyslaný proti planéte. Alebo môžu byť ľudia postavení proti sebe navzájom pomocou sexuálneho podvracania osobnosti a potom môžu byť ozbrojení, aby sa zničili sami. Tieto Ctené matre zrejme dávajú prednosť druhej technike."

Benegesseritská analýza (KD)


Charakteristika

Medzi nimi a Bene Gesseritom vládlo nezmieriteľné a krvavé nepriateľstvo. Ctené Matre ich prevyšovali počtom minimálne 10 000:1 a zdá sa, že mali medzi nimi i svojich špehov.

K ľudom mimo svojej skupiny sa chovali s vrcholnou aroganciou a nadradenosťou. Robili sami zo seba predmet uctievania. Dohody pre nich nič neznamenali, v prípade výhodnosti ich bez rozpakov porušovali. Následkom ale bolo, že občas svojich protivníkov podcenili. Takisto nemali prakticky žiaden zmysel pre humor.

Ich najväčšia slabina: mohli prežiť iba zväčšovaním závislosti tých, ktorí ich podporovali. Bola to slepá ulička, ale mohla so sebou strhnúť väčšinu ľudstva. Bene Gesserit túto ich slabinu veľmi rýchlo odhalil...
Ich problém spočíval v tom, že uviazli v pasci všemocnosti. Žiadna z nich by ani na okamih nezaváhala podrobiť celú planétu mučeniu, pokiaľ by jej to prinieslo osobný zisk alebo keby za to získala nejaké imaginárne vzrušenie. Nech už im nahrádzalo potešenie čokoľvek, potrebovali toho vždy viac a viac, ako ľudia závislí na semúte. Úplne zabudli, čo je to umiernenosť.

Nikomu úplne nedôverovali, dokonca ani mužom, ktorých si zotročili. Neustále si museli overovať, či sú ich otrocké putá dostatočne silné. Boli extrémne xenofóbne.

Neboli schopné (rovnako ako ostatní) odhaliť nekoráb, preto usilovne po spôsobe, akým by sa to dalo urobiť pátrali.

Využívali futárov, skôr ako domáce zvieratá, než inteligentné bytosti.

Uctievali - aspoň navonok - Božského imperátora pod označením Guldur.


Znaky a hierarchia

Nosili (červený) trikot a (tmavomodrý) krátky plášť. Výzdoba na ňom určovala stupeň v hierarchií.
Ich postulantky (členky rádu Hormu) nosili dlhé čierne šaty s kapucňou, zdobené mytologickými drakmi utkanými zo zlatých vlákien. Také kedysi nosievali staroveké kurtizány.
Najvyššie postavené (-ná) nosili zlaté rúcho pretkané tenkými červeno oranžovými prúžkami a na hlave priliehavú čiernu čiapku. Vládcom bola Veľká Ctená matre - nosila zlatočervený plášť s čiernymi kresbami drakov zdobených súkameňmi a pod ním priliehavý červený trikot. Ďalším "hodnostným stupňom" boli Veľkodámy a Staršie Dámy. Kolektívnym veliacim orgánom bola Rada, ktorá mala zrejme najväčšiu rozhodovaciu právomoc a bola protiváhou Veľkej ctenej matre.
Na vrchol sa šplhalo cez známosti, intrigami a vraždami protivníčok.

Veliteľky mali neobmedzenú moc: o čo si zažiadali, toho sa im dostalo. Mali pocit, že vládnuť je ich právom, neustále sa hnali za extrémami - od extrémnych sexuálnych praktík po extrémne násilie. Na tomto práve netrvali, brali ho ako absolútnu samozrejmosť. Žiadne rozhodnutie nebolo zlé. Na dôsledky sa nehľadelo. Boli to vyznavačky chaosu.


Schopnosti

Ctené matre zotročovali mužov pomocou neobyčajných sexuálnych rozkoší (vyvinutých z tantry), ktoré im boli schopné poskytnúť. Takto podrobení muži potom vykonali akýkoľvek ich rozkaz. Dokázali zosilovať pocity na orgazmickej úrovni a vysielať ich do celého mužského tela. Tým dosahovali jeho totálne zmyslové zapojenie. Vznikali mnohonásobné orgazmické vlny, v ktorých mohla žena pokračovať dlhší čas. Súčasťou stimulácie bol i "intenzifikátor" - bručanie naladené na sexuálnu odozvu obete. Pred samotným aktom si Ctená matre "vyvoleného" najskôr označila, zrejme hypnotickým príkazom, obsahujúcim jej meno. Neskôr sa zistilo, že ovládnutie neprebiehalo pomocou hypnotranzu, ale cez bunkovú indukciu - vedľajší produkt T-sondy.
Bene Gesserit tieto metódy už v dávnych dobách zavrhol, pretože s rastom moci bola nutná stále väčšia kontrola. Nakoniec sa takáto vláda rozpadla vlastnou silou.
Ctené matre mali tiež veľmi vyspelú techniku ovládania tela, ktorá v niektorých ohľadoch predčila aj benegesseritský výcvik (boli schopné ovládať autonómne jednotlivé skupiny svalov, bez sprostredkovania centrálnou nervovou sústavou, podobne ako niektoré druhy hmyzu - tieto schopnosti sa u nich údajne rozvíjali až v puberte. Vďaka tomu dosahovala rýchlosť ich útočných pohybov hodnoty, ktoré boli ďaleko od schopností Bene Gesseritu.). Nedokázali však zvládnuť premenu melanže v tele a nemali preto duševné a pamäťové schopnosti a možnosti Ctihodných matiek. Namiesto melanže užívali drogu na báze adrenalínu, ktorá bola zodpovedná za zmenu sfarbenia ich očí (oranžový zákal) v hneve (emočnom vypätí?). Táto droga bola podobne ako melanž návyková a jej vysadenie mohlo spôsobiť smrť; bola zameniteľná s melanžou (jej užívateľ mohol prejsť na melanž bez abstinenčných príznakov). Ovládali umenie Hlasu, aj keď nebol technikou totožný s benegesseritským; ak bol použitý na ne, reflexne zabíjali.


Osobnosti


Pozri ajRody a Veľkorody
Atreides | Canidar | Corrino | Dalamak | Dyvetz | Ekaz | Fazel | Gináz | Hagal | Harkonnen
Hassik V. | Mettuli | Moritani | Mutelli | Riches | Taligari | Teranos | Tantor | Venette | Vernio | Wayku
Spoločenstvá
Assassini | Bene Gesserit | Bene Tleilax | Bordanovia | Cech žonglérov | Cirkev Šaj-hulúda | Ctené Matre | Čarodejnice z Rossaku
Dur | Fedajkíni | Fremeni | Futári | Harkonnenská garda | CHOAM | Imperiálni planétológovia | Kňazi Zlatého elixíru | Kogitori
Kozmická Gilda | Kult Mahdího ducha | Kwizarat | Liga vznešených | Makisti púšte | Mentati | Pašeráci | Psovodi | Rád Hormu
Rybie hovorkyne | Sardaukari | Serafínky | Sestry v odlúčení | Spoločenstvo verných | Súkova škola | Synchronizované svety
Tiregovia | Titáni - kymekovia | Vydedenci | Zarr Sadus | Zbrojmajstri | Zensunniti | Zenšíiti | Zlodeji vody | Židia