Rod Ekaz

Z Herbert's dune


Z rodu Ekaz pochádzala tretia manželka padišáha imperátora Elrooda IX. Na ich sídelnej planéte vypukla v tomto čase občianska vojna ako následok politicky neuváženého manželstva Imperátora so 4. manželkou Hablou.


Dejiny

V roku 10 166 vypukol medzi rodom Ekaz a rodom Moritani otvorený konflikt. Začal podozrením z bioterorizmu na vývozné plodiny Ekazu (tzv. grummanský mor). Nasledovala vražda ekazského veľvyslanca na Arrakis a vyhlásenie kanly proti rodu Moritani arcivojvodom Armandom Ekazom. Rod Moritani odpovedal kobercovým bombardovaním ekazského paláca (porušil tak pravidlá Veľkej konvencie ohľadne kanly - zahynulo totiž 100 000 nevinných civilistov). Imperátor Shaddam IV. sa rozhodol na 2 roky umiestniť na Grumman légiu sardaukarov a žiadal od Gildy zaviesť vysoké poplatky na dovoz a vývoz z planéty. Tieto príjmy mali byť použité ako vojnové reparácie pre Ekaz. Gilda súhlasila.
V roku 10 170, krátko po odchode légií z Grummanu, moritanskí agenti uniesli brata a najstaršiu dcéru arcivojvodu a verejne ich popravili.
Landsraad a Imperátor sa nedokázali dohodnúť na treste za tento čin. Vojvoda Leto Atreides, ktorý sa spočiatku pokúšal v spore o sprostredkovanie, sa teraz jednoznačne postavil na stranu rodu Ekaz.

Vzťah k rodu Atreidov je v Predohrách k Dune podaný dosť zmätene - Prad Vidal bol nepriateľom vojvodu Paulusa Atreida, Armandovi Ekazovi pomáhal Paulus získať trón a arcivojvoda ponúkal jeho synovi Letovi jednu zo svojich dcér.


Planéty

Sídelnou planétou rodu bola planéta Ekaz. Jeho "zlodejskí" predkovia boli údajne vypovedaní zo starej Terry, túto informáciu však rozširovali ich nepriatelia - rod Moritani. Z toho dôvodu je jej pravdivosť sporná.


Osobnosti rodu EkazRody a Veľkorody
Atreides | Canidar | Corrino | Dalamak | Dyvetz | Ekaz | Fazel | Gináz | Hagal | Harkonnen
Hassik V. | Mettuli | Moritani | Mutelli | Riches | Taligari | Teranos | Tantor | Venette | Vernio | Wayku
Spoločenstvá
Assassini | Bene Gesserit | Bene Tleilax | Bordanovia | Cech žonglérov | Cirkev Šaj-hulúda | Ctené Matre | Čarodejnice z Rossaku
Dur | Fedajkíni | Fremeni | Futári | Harkonnenská garda | CHOAM | Imperiálni planétológovia | Kňazi Zlatého elixíru | Kogitori
Kozmická Gilda | Kult Mahdího ducha | Kwizarat | Liga vznešených | Makisti púšte | Mentati | Pašeráci | Psovodi | Rád Hormu
Rybie hovorkyne | Sardaukari | Serafínky | Sestry v odlúčení | Spoločenstvo verných | Súkova škola | Synchronizované svety
Tiregovia | Titáni - kymekovia | Vydedenci | Zarr Sadus | Zbrojmajstri | Zensunniti | Zenšíiti | Zlodeji vody | Židia