Matka predstavená

Z Herbert's dune
(přesměrováno z Matkou predstavenou)

Matka predstavená je titul najvyššej predstaviteľky Bene Gesseritu. Mala právo veta a bola členkou hlavného kolektívneho rozhodovacieho orgánu Sesterstva - Rady Ctihodných matiek (termín totožný s Proktorskou radou?).


Pozri aj