Rada Ctihodných matiek

Z Herbert's dune

Rada Ctihodných matiek (termín totožný s Proktorskou radou?) bola hlavným kolektívnym rozhodovacím orgánom Bene Gesseritu. Jej hlavným členom s právom veta bola Matka predstavená, jej členky sa kedysi označovali titulom Mater Felicissima. Tvorilo ju 10 Ctihodných a 1 kwisatzová matka.