Proktorka predstavená

Z Herbert's dune

Proktorka predstavená je Ctihodná matka, ktorá je súčasne riaditeľkou školy Bene Gesseritu. Najvyššia hodnosť Bene Gesseritu. Jej rozhodnutia boli pre všetky členky Sesterstva záväzné. Proktorky mali zrejme právo hlasovať o dôvere Matky predstavenej.