Kwisatz Haderach, genetické plány a história Bene Gesseritu

Z Herbert's dune


"Skrátenie cesty". Svätý grál Bene Gesseritu, nadčlovek, "ten, kto sa môže nachádzať na viacerých miestach súčasne". Tak Sesterstvo označovalo neznámo, pre ktoré hľadalo genetické riešenie. Študent Bene Gesseritu mužského pohlavia, ktorého duševné sily preklenú čas i priestor. Mal mať na rozdiel od Ctihodnej matky prístup i k mužskej časti Zdedených spomienok. Tisícročný sen Sesterstva, ktorý vznikol v temnotách tajných schôdzok ešte pred víťazstvom Služobníckeho džihádu. Genetické línie tohto mesiášskeho programu - genetický index - boli tým najstarostlivejšie stráženým tajomstvom po väčšinu známej histórie Impéria, tak veľkým, že dokonca i hlasy Zdedených spomienok odmietali prezradiť všetky detaily s výnimkou kwisatzovej Matky. Trvalo to 90 (92) generácií, pričom program bol zahájený 10 generácií pred pádom mysliacich strojov. (Frank Herbert i Brian Herbert + Kevin J. Anderson kladú začiatok tohoto programu cca 90 generácií dozadu. Avšak BH a KJA tvrdia, že začal 10 000 rokov v minulosti, čo by vychádzalo 111 rokov na generáciu, pričom tradične sa za jednu generáciu považuje obdobie 20 rokov. Zdroj: alt.fan.dune) Dúfali, že po jeho zrodení ovládnu osud ľudstva: stanú sa najsilnejšou politickou silou a že dôjde k zrúteniu archaického feudálneho systému Impéria.

Konečnou fázou mala byť dcéra baróna Vladimíra Harkonnena a Ctihodnej matky Gaius Heleny Mohiamovej, ktorá sa mala stať babičkou Kwisatza Haderacha. Prvý pokus nevyšiel - dieťa bolo defektné a pokus bolo nutné opakovať. Pred narodením druhej dcéry Jessiky však Mohiamová na základe svojej desivej vízie nového džihádu prvé dieťa zadusila.
Keď bola dcéra dospelá, dostala príkaz porodiť dcéru vojvodovi Letovi Atreidovi a toto dieťa sa potom malo spojiť so synom Abulurda Harkonnena, najmladšieho nevlastného brata baróna Vladimíra Harkonnena - Glossu Rabbanom alebo Feyd-Rauthom. Z neho mal vzniknúť túžobne očakávaný Kwisatz Haderach. Taký bol genetický plán.

Všetko sa ale zhatalo na tom najmenej očakávanom mieste - lady Jessica, ktorá mala od Sesterstva príkaz porodiť vojvodovi Letovi Atreidovi iba dcéry, porodila syna. Porušenie príkazu vyvolalo v Sesterstve veľký rozruch a obavy o možnú stratu dôležitých genetických línií, najmä ak by jej príklad nasledovali i ostatné. Následky neskôr skutočne otriasli celým Impériom... Paul Atreides sa totiž stal Kwisatzom Haderachom, niekým, kto zmenil beh histórie Známeho vesmíru. Navyše odmietol plniť akékoľvek príkazy Bene Gesseritu.


"Bez cieľa je život ničím. Občas sa cieľ stane celým životom človeka, všezahrnujúcou vášňou. Ale keď je cieľ dosiahnutý, čo potom? Ach, úbožiak, čo potom?"

Helena Atreidová: Osobný denník (PkD:A)


Okrem Kwisatza Haderacha malo Sesterstvo mnoho programov zameraných na vyberanie a posilovanie určitých ľudských rysov. Uchovávali úplné spektrum žiadúcich rysov všetkých veľko- i malorodov Landsraadu.

Pred nimi Kwisatza Haderacha "vypestoval" Bene Tleilax -> nedokázal však zvládnuť svoju psychickú odlišnosť a spáchal samovraždu. O tom sa však Sesterstvo dozvedelo až 12 rokov po nástupe Paula Muad´Diba na trón.
Sesterstvo sa naopak pokúšalo získať gény Tleilaxanov. Všetci potomkovia, o ktorých sa s nimi pokúsili, boli čudní: "ženy boli odolné voči skúmaniu pamäti; muži predstavovali nepreniknuteľný a odpudivý chaos". Len málo narodených boli dievčatá a Bene Gesseritu sa nepodarilo preskúmať ich Zdedené spomienky.

Keď sa ich nečakaný Kwisatz Haderach odmietol podriadiť a pretvoril Impérium na svoj obraz, rozhodli sa spojiť s Bene Tleilaxom a Kozmickou Gildou, aby sa ho pokúsili odstaviť od moci. Viac informácií tu (Scytale) a tu (Hayt).

V snahe zachrániť gény Paula Atreida sa Sesterstvo rozhodlo prekročiť tisícročné tabu -> súhlasilo s umelým oplodnením Irulán jeho semenom, k čomu však už nedošlo. Ich sprisahanie totiž skončilo neúspechom a smrťou či popravou jeho hlavných protagonistov, vrátane Matky predstavenej Gaius Heleny Mohiamovej. Bene Gesserit precenil svoju silu a bol na veľmi dlhý čas zdiskreditovaný, navyše Irulán, ktorá nepoznala celé pozadie sprisahania, sa Sesterstva zriekla -> znamenalo to stratu posledného nástroja, ktorý by mohol byť použitý proti Atreidským dedičom.
A čo horšie, do čela Impéria sa postavili fakticky 3 osoby, ktoré získali prístup k Zdedeným spomienkam ešte pred narodením, osoby, ktoré Bene Gesserit považoval za Zvrátenosti: Alia, Leto II. a Ghanima...


"My sme raz tiež vytvorili Kwisatza Haderacha. Je to bytosť naplnená výhľadom Času. Je to forma existencie, ktorú nemožno ohroziť bez toho, aby ste neohrozili samých seba."

Scytale (SD)


Bene Gesserit sa svojho genetického programu samozrejme nevzdal. Neustále pokračoval v manévrovaní, ako pre seba zachrániť vzácne gény Atreidov. Keď sa z Alie stala Zvrátenosť, zostali jej už iba kráľovské dvojčatá Leto a Ghanima. Začali uvažovať o ich vzájomnom spojení a vmanévrovali do týchto svojich intríg znovu i lady Jessiku...


"Mnohé sily sa snažili zmocniť sa Atreidových dvojčiat, a keď bola oznámená Letova smrť, tieto sprisahania a protisprisahania ešte zosilnili. Všimnite si jednotlivé motívy: Sesterstvo sa bálo Alie, dospelej Zvrátenosti, ale napriek tomu stále chcelo tie genetické charakteristiky, ktoré v sebe niesli Atreidi. Cirkevná hierarchia auqáfu a hádže videla len moc, ktorú by jej prinieslo ovládnutie Muad´Dibových dedičov. CHOAM chcela získať prístup k bohatstvu Duny. Farad´n a jeho sardaukari chceli vrátiť rod Corrino na výslnie slávy. Kozmická gilda sa obávala rovnice Arrakis = melanž; bez korenia nemohli navigovať. Jessica si priala napraviť, čo spôsobila jej neposlušnosť k Bene Gesseritu. Nikoho nenapadlo spýtať sa dvojčiat, aké sú ich vlastné plány, dokiaľ nebolo príliš neskoro."

Kniha Kreos (DD)


Po (domnelej) smrti Leta Atreida II. podali oficiálny protest Landsraadu voči rodu Corrino, ktorý obvinili z jeho vraždy. Chceli Kwisatza Haderacha, ktorého by mali pod kontrolou. Preto sa snažili vyvolať otvorenú zrážku medzi Atreidmi a rodom Corrino. Následne by sa totiž do toho mohli vložiť ako arbiter. Chceli manželské spojenie Farad´na a Ghanimy, ktorých by potom mohli ovládať. Počítali v tejto hre s likvidáciou Alie, Hayta i Jessiky... na ktorej rozohranie využili práve Jessiku....


"Sestry Bene Gesseritu verili, že môžu predvídať smer vývoja. Ale prehliadli svoje vlastné zmeny v priebehu toho vývoja. Mysleli, že samy zostanú stáť, zatiaľčo ich genetický plán bude pokračovať. Ja takou slepotou netrpím."

Leto II. Atreides, Božský Imperátor (DD)


Nepočítali však s Letom a jeho premenou. Po svojom nástupe na trón im prebral ich šľachtiteľský plán. Hodlal vytvoriť najintenzívnejší a najobsiahlejší výcvikový program v histórií. Tento program mal vytvoriť tých najmúdrejších vládcov, akí kedy existovali; vládcov, ktorí by zostali navždy skrytí pred predzvestným zmyslom prorokov. Len tak bolo možné prežiť Kralizec.

3000 rokov po nástupe Božského imperátora na trón už neexistovali žiadne piesočné červy. Leto II. vlastnil obrovské zásoby melanže, z ktorých rozdával za odmenu, odopieral ju za trest a tak udržiaval Gildu i Bene Gesserit v područí...

Sesterstvo po možných zásobách melanže neustále pátralo, napríklad po tajných zásobách už dávno mŕtveho baróna Vladimíra Harkonnena na Giedi Prime. Potrebovali viac Ctihodných matiek... Leto im však túto snahu prekazil. Rovnako im nepovolil stále veľvyslanectvo na Arrakis.
Bene Gesserit obmedzoval, pretože zo všetkých ľudí Impéria sa mu práve Ctihodné matky najviac podobali - aj keď boli obmedzené len spomienkami svojich ženských predchodkýň a súbežnými ženskými identitami svojich iniciačných obradov. Dokonca boli jedinou skupinou, o ktorej uvažoval, že by ju dal kompletne vyhladiť...

V neurčenom čase po nástupe vlády Božského imperátora a zániku piesočných červov uzavreli s Iksom a Kozmickou Gildou dohodu: Iks sa pokúšal vyrobiť mechanický zosilňovač tých gildovných navigačných schopností, ktoré boli závislé na melanži. Leto II. o ich plánoch vedel, no nechal ich pokračovať (pravdepodobne vedel, že sa im to nepodarí a že sa v skutočnosti jednalo o podvod Iksu na úkor Sesterstva a Gildy, ktorí im platili melanžou - to znie dosť zvláštne, pretože vieme, že sa im to nakoniec podarilo). V podniku mal podiel i Bene Tleilax.
Prípadného úspechu sa však v Sesterstve báli. Bolo by to niečo, čomu nerozumeli a nemali by to pod kontrolou. Príliš to podľa ich názoru ohrozovalo Leta II. a toho zrejme považovali za menšie nebezpečenstvo.


"Samotné prístroje nútia tých, ktorí ich používajú, aby aj seba navzájom používali ako stroje."

Leto II. Ctihodnej matke Luyseyalovej (BID)


Welbecká skrátená správa - správa Sesterstva o stave Impéria v tomto období.

Mnoho rokov po smrti Božského imperátora Leta Atreida II., v čase návratu ľudí z Rozptylu, začal s gholami Duncana Idaha experimentovať aj Bene Gesserit. Miestom, kde projekt sídlil, bola Pevnosť na planéte Gammu. Tento projekt, možnosť - aj keď vzdialená - že by mohli vytvoriť ďalšieho Kwisatza Haderacha, vyvolala vo všetkých hnev a strach. (Z dostupných zlomkov informácií sa zdá, že chceli gholu doviesť na Rakis a konfrontovať ho s piesočnými červami, ktorí vznikli z tela Tyrana, imperátora Leta Atreida II. V rovnakom čase sa na Rakis objavilo dievča, ktoré dokázalo ovládať piesočné červy; tak ako to Leto II. kedysi predpovedal. Sesterstvo chcelo gholu a to dievča v správny čas konfrontovať. Konečným cieľom bola s najväčšou pravdepodobnosťou snaha o vyprovokovanie takého útoku Ctených matre, ktorý by mal za následok praktické zničenie Rakis i Leta-červa. Ten totiž podľa názoru Matky predstavenej Tarazovej neustále ľudstvo "riadil".) Odpor voči takémuto konaniu vytvoril v rámci Sesterstva akúsi vnútornú opozíciu, možno prvý krát v jeho histórií (Heslom všetkých v Bene Gesserite bolo: Už nikdy viac Kwisatz Haderach, už nikdy nový Tyran!). Navyše sa objavilo pre Bene Gesserit nové smrteľné nebezpečenstvo: Ctené matre...

Spočiatku Bene Gesserit hľadel na ľudí z Rozptylu s nádejou. Predstavovali totiž obrovské množstvo genetických variácií a rôznych talentov, ktoré by mohol využiť... Z Rozptylu sa však nevrátila späť ani jedna z Ctihodných matiek, ktoré tam vyslali. Podľa názoru Matky predstavenej Tarazovej boli od Sesterstva odvrátené... a to bolo čosi nepredstaviteľného, vzhľadom na ich morálnu silu a schopnosti.

Ctené matre urobili sami zo seba predmet uctievania. Bene Gesserit sa tomu vždy vyhýbal, pretože vedel, aké je to nebezpečné. Uctievači a uctievaní boli nakoniec vždy spojení - a mohli byť rozdelení a tak oslabení (rozdelené sily mohli bojovať o nadradenosť, jednotlivé frakcie uctievačov o právo byť tými prvými). Ich najväčšou slabinou bolo, že mohli prežiť iba zväčšovaním závislosti tých, ktorí ich podporovali. Bola to slepá ulička, ale mohla so sebou strhnúť väčšinu ľudstva. Bene Gesserit túto ich slabinu veľmi rýchlo odhalil...

Na základe falošného presvedčenia, že Bene Gesserit zachováva ich Veľkú vieru, sa zrodilo spojenectvo s Bene Tleilaxom. Sesterstvo tak získalo dôležitého spojenca, ktorý mu mal umožniť prežitie.

Sesterstvo plánovalo nasadiť piesočné červy na mnoho planét Rozptylu. Nakoniec sa im to zrejme podarilo iba s jedným (pravdepodobne súčasť plánu ghola Matky predstavenej Tarazovej). Spojenectvom z Tleilaxom ale získali prístup k regeneračným nádržiam a tak k výrobe korenia, ktoré produkovalo ľudské telo. Pridali sa k tomu nové schopnosti ich bašára Milesa Tega a jeho gény, Sheeana a ghola Duncana Idaha.
Po zničení Rakis a krvavom vystrájaní Ctených matre sa stiahli, aby prečkali ich dlhú noc.

Ako vždy počítali so všetkými možnosťami a v rámci jednej z nich - že by sa im niekedy mohlo podariť získať alebo reprodukovať regeneračné nádrže Bene Tleilaxu - zhromažďovali vzorky genetického materiálu. Situácia sa však vyvinula tak, že regeneračné nádrže od Bene Tleilaxu dostali. Tie im neskôr umožnili vytvoriť gholu Milesa Tega.

Hon Ctených matre na Sesterstvo pokračoval. Zničili minimálne 16 planét Sesterstva. (Tieto planéty de-facto nepatrili Bene Gesseritu. Tvorili voľne usporiadanú konfederáciu planetárnych vlád, ktorá vznikla po Hladomore a Rozptyle a ktorá bola odkázaná na životne dôležité služby a spoľahlivú komunikáciu, ktorú im Sesterstvo poskytovalo.) Situácia, v ktorej sa nachádzalo bola oveľa horšia ako za čias Tyrana, Božského imperátora Leta Atreida II. Prišli dokonca i o Lampadas.

Červí cyklus sa na Kapitulnej planéte stále nerozbehol. Missionaria protectiva sa ale na tento okamih pripravovala a hodlala ju predstaviť v pravý čas svetu ako Svätú Sheeanu, vládkyňu červov a Božského imperátora. Ctené matre aspoň navonok Božského imperátora pod menom Guldur uctievali, preto sa predpokladalo, že to na ne bude mať určitý vplyv. Žeby uznali jej vodcovské postavenie, sa nepredpokladalo. Ak, tak v oblasti sexu.

Okrem skrývania Sesterstvo rozptyľovalo čo najviac benegesseritských "buniek", skôr než na nich dopadne katova sekera. Všetko ostatné bolo podružné... Skupinky mizli v útrobách nelodí so zásobou piesočných pstruhov, melanže, návodom na vytvorenie regeneračných nádrží (prezradil ho Scytale) a cieľmi, ktoré nesmel poznať nikto na celej Kapitule. Bene Gesserit podobný proces podstúpil už v časoch Rozptylu. Ale z neho sa nevrátila žiadna Ctihodná matka, dokonca ani jediná správa... iba šialené Ctené matre.

Vznikli Ctené matre z odrodilých Buniek Bene Gesseritu? Mnohé tomu nasvedčovalo. Tak prečo sa potom uchýlili k sexuálnemu zotročovaniu mužov? Sesterstvo to muselo vedieť (bolo to totiž veľké pokušenie) a i preto sa zrejme rozhodlo riskovať melanžovú agóniu na Murbelle.

Korenia ubúdalo, červí cyklus sa síce rozbehol, ale ku koreniu ešte bolo ďaleko a Scytale chcel za recept na výrobu melanže z regeneračných nádrží viac, ako mu Sesterstvo bolo ochotné dať... nakoniec sa ale cyklus korenia rozbehnúť podarilo.

Bene Gesserit medzitým "rozptyľoval semienka hnevu". Všade sa rozprávali o Sesterstve mýty: "Aké to bolo dobré, keď nás chránili Ctihodné matky" a podobne. (+ mýtus o novej Dune)

Ich vzájomný súboj o prežitie skončil vlastne ich spojením cez osobu Murbelly.