Farad´n Corrino

Z Herbert's dune
(přesměrováno z Farad´n)
Jonathan Bruun ako Farad´n Corrino v minisérií "FH´s Children of Dune". Zdroj: www.scifi.com

Farad´n Corrino alias Hárk al-Ada (okolo roku 10 198/9 - ), vnuk Shaddama IV. Corrina. (V dejinách sa objavuje ako 17- ročný, v roku druhého príchodu lady Jessiky na Arrakis.) Žil v exile na planéte Salusa Secundus. Jeho otcom bol Dalak, príbuzný kniežaťa Hasimira Fenringa.

Jeho matka Wensicia pripravovala zavraždenie Ghanimy a Leta II. pomocou vycvičených a diaľkovo ovládaných lazánskych tigrov.
On sám nepopieral, že myšlienka na trón ho lákala, nebolo to však prioritou jeho osobných záujmov. Rovnako ako jeho dedko, na ktorého sa podobal, im dával prednosť. Napríklad vo forme experimentov s piesočnými pstruhmi... Bolo mu povedané, že kráľovské dvojčatá budú zavraždené, nevedel však ako. Prijal to ako fakt, no nebol tým nadšený -> podľa správ boli "tí dvaja ohromne zaujímavý pár". Bol veľmi inteligentný, oveľa viac ako jeho matka, veľmi sčítaný a vzdelaný. Mal husté obočie a pevné ústa, veľmi sa podobal svojmu strýkovi Shaddamovi IV.

Bašár Tyekanik bol jeho priateľom a dôverníkom. Preto sa Farad´n čudoval, prečo prijal Muad´Dibove náboženstvo. Netušil, že sa jedná o prácu jeho matky. A čudoval sa ešte viac, keď mu Tyekanik oznámil, že pozval na planétu oneiromanta. (Bol to sám Kazateľ. Zdalo sa, že mladý princ mával občas predzvestné sny...) To sa totiž nezhodovalo s názorom, ktorý si na neho princ urobil... Urobil tak údajne bez vedomia princezny Wensicie (čo však pravda nebola)...
Súhlasil, aby mu oneiromant vyložil jeho sny. Objavovala sa v nich voda stúpajúca hore studňou, svety, ktoré boli atómami tancujúcimi v jeho hlave, had, ktorý sa zmenil na piesočného červa a vybuchol v oblaku prachu...
Kazateľ si sen síce vyložil, ale odmietol mu svoj výklad prezradiť. Sen mu totiž povedal, že by bolo zbytočné ho vysvetľovať a jeho slová by Farad´na iba zmiatli... Napriek hnevu, ktorý v ňom vyvolal, sa Kazateľ princovi zapáčil. Ponúkol mu miesto svojho oficiálneho vykladača snov, on to však odmietol. Musel sa podľa vlastných slov vrátiť na Arrakis, kam ho volala "sila ktorá bola väčšia ako princova, sila väčšia ako Atreidova".
Tyekanik mu nakoniec prezradil pravý dôvod návštevy Kazateľa: ten sa totiž ponúkol získať Hayta-Idaha, manžela regentky Impéria Alie, ako špióna pre rod Corrino výmenou za možnosť stretnúť sa s Farad´nom.


"Vlády môžu povstať i padnúť z dôvodov, ktoré sa zdajú byť nedôležité. Také malé udalosti! Hádka medzi dvomi ženami... smer, ktorým určitého dňa fúka vietor... kýchnutie, zakašľanie, dĺžka rúcha alebo náhodné stretnutie škvrnky piesku a pohľadu dvorana. Nie sú to vždy majestátne záujmy imperiálnych ministrov, čo diktuje smer histórie, a nemusia to byť ani okázalosti kňazov, ktorí pohybujú Božími rukami."

Rady Kazateľa Farad´novi (DD)


Kazateľ mu poskytol radu a varovanie: Stojí na križovatke. Môže sa stať obdivuhodným, ale obklopujú ho ľudia, ktorí nehľadajú morálne ospravedlnenie, ktorí spoliehajú na stratégiu. Chýba mu výcvik, ktorý by pomohol vývoju jeho charakteru. Nemá totiž predstavu o "potom". Aká bude podoba Impéria pod jeho vládou, o tom má slabú predstavu. Neberie do úvahy nádeje svojich poddaných, vidí iba moc, nie jemnosti jej použitia a jej nástrahy. Ako môže vytvoriť epochu, keď nevidí každý detail? To je jeho slabosť.

Farad´n nakoniec Kazateľa prepustil, roztrpčený z toho, ako ho Tyekanik využil. Slová varovania na úrodnú pôdu zatiaľ nepadli. Morálka a sociálne ciele boli pre princa iba mýty, ktoré bolo nutné odložiť vo chvíli, keď bola história na vzostupe.

Od matky sa dozvedel o sprisahaní, ktoré pripravila aby ho dostala na trón. Nepáčilo sa mu, že sa o ňom rozhoduje bez jeho vedomia. Spoznal, že klamala, keď tvrdila, že o príchode Kazateľa nevedela a že Tyekanik to urobil bez jej vedomia. Prekvapilo ho, že matka nevidí zrejmý fakt, že Alia chce moc iba pre seba. Hneď prišiel na to, ako boli tigre cvičené (boli im predhadzované deti podobné dvojčatám) a nepáčilo sa mu, že sa to robilo v jeho mene. Rozhodol sa však Tyekanika si ponechať, pretože cítil, že na takéto konanie ho naviedla jeho matka.
Výsledkom však bolo to, že vnútorne prijal novú úlohu, ktorú preňho nachystala. Stále ho však lákali obľúbené činnosti: historický výskum, štúdium povinností vlády na Salusa Secundus a obnova sardaukarských síl... avšak čím viac čítal o Muad´Dibovi, tým viac ho fascinovali nové možnosti použitia moci - a Impérium bolo skutočne tým najlákavejším cieľom. Uvedomoval si, že na porazenie Atreidov je nutné ich štúdium, najmä spôsob, akým došlo k ich spojeniu s fremenmi. Poznanie prostredia, v ktorom žili a žijú, bolo podľa neho základným predpokladom pre úspešný pokus o ich zosadenie z Trónu Zlatého leva... zvíťaziť sa dalo iba vyvolaním správnych tlakov v spoločnosti. A tú bolo nutné najskôr pochopiť. Preto Atreidov, fremenov i Arrakis veľmi podrobne študoval.


"Ak som slabší ako ty, žiadam ťa o slobodu, pretože je to v súlade s tvojimi zásadami; ak som silnejší ako ty, vezmem ti slobodu, pretože je to v súlade s mojimi zásadami."

Slová dávneho filozofa pripisované Hárk al-Adom istému Louisovi Veuillotovi (DD)


Sesterstvo zaradilo i jeho do svojich intríg. V tajnom rokovaní mu sľúbilo dosadiť ho na trón s Ghanimou ako manželkou. Ich cieľom bolo znovu dostať pod svoju kontrolu genetickú líniu Atreidov... Povedali mu tiež, že lady Jessica nie je do ich plánu zasvätená. (Čo i nebola, potrebovali ju iba na naštartovanie svojej novej veľkej "hry"...)

Prekvapilo ho a znepokojilo, prečo im zrazu Hayt-Idaho, známy fanatickou vernosťou k rodu Atreidov, ponúka vydanie lady Jessiky. Žiadal pre ňu azyl. Uvažoval o tom, že by do toho mohli byť zapletení i Tleilaxania, veď Hayt bol ich gholom. Ponuku prijal, rozhodol sa však podrobiť jej dôvody ďalšiemu skúmaniu.

Keď sa prvý krát stretol so svojimi novými "zajatcami", dostal už správy z Arrakis, ktoré ho naplnili tichým nadšením -> Leto zahynul, zabitý jeho lazánskymi tigrami a Ghanima bola pod poručníctvom Alie a údajne jej rukojemníčkou. V svetle týchto správ sa už nečudoval prítomnosti Hayt-Idaha a Jessiky -> predpokladal, že za týchto okolností chceli získať útočisko. Špióni hlásili na Arrakis krehké prímerie, Alia údajne súhlasila, že sa podrobí Súdu posadnutosti (ktorého účel úplne nepoznal). Mal správy o občianskej vojne medzi fremenmi.
Zároveň dostal oficiálny protest Bene Gesseritu, ktorý obviňoval rod Corrino z vraždy Leta II. a oznámenie o predvolaní pred bezpečnostnú komisiu Landsraadu. Matka mu nato oficiálne predala poverenie vystupovať od toho dňa ako hlava rodu a stiahla sa (nedobrovoľne) do úzadia. Rozhodol sa na protest pred Landsraadom odpovedať pravdivo: že s vraždou nemal nič spoločného, že spôsob mu je odporný, aj keď nebol celkom nespokojný s výsledkom.

Jessica tiež nadhodila Farad´novi možnosť oficiálneho spojenia s Ghanimou, čo by zjednotilo rody Corrino a Atreidov a zahojilo staré rany. On si však chcel počkať na to, ako dopadnú udalosti na Arrakis. Vysvetlila mu, že Alia hrá svoju vlastnú hru, no on nechcel veriť, že by Atreides stál proti Atreidovi. Navrhla mu nasledovný plán: prehlási, že prišla na Salusu z vlastnej vôle ako vyslanec Sesterstva pre Farad´novo vzdelávanie. Bene Gesserit by s tým určite súhlasil, výsledkom by bolo totiž manželstvo, ktoré by im umožnilo ďalšiu nenápadnú kontrolu nad genetickým bohatstvom oboch rodov... Podľa slov Hayta-Idaha zrejme aj tak nemal na výber: jeho rod skompromitoval Gildu tým, že jej prostredníctvom dopravil na Arrakis vraždiace nástroje, ktorých účel nebolo možné utajiť. A urazil Bene Gesserit tým, že dal zabiť chlapca, ktorého chceli pre svoj genetický program.
Ďalej bolo nutné, aby potvrdil, že nemá s atentátom nič spoločné, obvinil z neho matku, odsúdil ju za to a vypovedal.


"Človek sa z kníh a zvitkov naučí iba to, že určité veci sa musia urobiť. Skutočné učenie vyžaduje, aby človek tie veci naozaj robil."

Farad´n Corrino (DD)


Jessica prišla s pomocou Hayt-Idaha na to, že sa jej Sesterstvo chcelo zbaviť a že konalo za jej chrbtom... Farad´n im prezrádza, že sa mu ponúkla ako manželka samotná Alia, výmenou za Jessikinu a Hayt-Idahovu smrť. Prijíma Jessikinu ponuku (aby zostala na Salusa Secundus ako jeho učiteľka) a jeho chcel poslať späť k Alii. Nato sa Hayt pokúsil neúspešne o samovraždu (prerezal si tepny šigafilom, ktorým bol spútaný).
Sám Farad´n o Alii ani neuvažoval, vedel, že by ho zničila. Nakoniec s Jessikiným plánom súhlasil...a chcel od nej, aby ho učila tak, ako sa učia benegesseriťanky.

Fascinovali ho Hayt-Idahove tleilaxanské oči. On sám nosil stále kontaktné šošovky, ktoré skrývali jeho modré oči - prejav závislosti na melanži. Trápilo ho, prečo sa pokúsil zabiť, keď vedel, že to jeho ľudia nedovolia. Bol preňho veľkou záhadou, jediný ghola, ktorý si pamätal svoju minulosť. Farad´n poznal svoje schopnosti, nezvykol sa preceňovať - považoval sa za historika - archeológa a posudzovateľa ľudí. Nutnosť ho prinútila poznať a starostlivo preštudovať členov rodu Atreidov... Poznal ich vynikajúci talent na výber služobníkov. Podľa jeho vedomostí a inštinktu Hayt nejednal tak, ako by mal. Nech už bol motív akýkoľvek, urobil to pre Atreidov. Z nejakého dôvodu bol presvedčený, že pobyt lady Jessiky na Salusa Secundus posiluje Atreidov. A pretože bol mentatom, bolo to veľmi znepokojujúce...
Idaha však bolo nutné poslať na Arrakis, pretože to na planéte určite vyvolá nepokoj. A Jessica musela zostať tu, aby ho naučila svoje podivné znalosti... Už v minulosti žiadal matku o benegesseritskú učiteľku, no ona s tým nikdy nesúhlasila. Cítil voči ich schopnostiam posvätnú úctu.

Považoval použitie tigrov za veľkú hlúposť. Boli veľmi ľahko vystopovateľní k pôvodcovi a ich výcvik bol zločinom. Matka mohla byť rada, že ju nestretne nič horšie ako vypovedanie.

Jeho sardaukarské oddiely sa vďaka príkazu odstrániť všetko pohodlie znovu stávali silou, ktorá sa mohla fremenom postaviť muž proti mužovi. Bolo ich síce málo, ale fremeni by mohli byť oslabení občianskou vojnou... potreboval čas, spojencov medzi veľkorodmi a silnejúcimi členmi malorodov, potreboval prístup k financiám CHOAM. Špehovia mu poskytli informácie o zmene sociálnej štruktúry fremenov.


"Mnohé sily sa snažili zmocniť sa Atreidových dvojčiat, a keď bola oznámená Letova smrť, tieto sprisahania a protisprisahania ešte zosilnili. Všimnite si jednotlivé motívy: Sesterstvo sa bálo Alie, dospelej Zvrátenosti, ale napriek tomu stále chcelo tie genetické charakteristiky, ktoré v sebe niesli Atreidi. Cirkevná hierarchia auqáfu a hádže videla len moc, ktorú by jej prinieslo ovládnutie Muad´Dibových dedičov. CHOAM chcela získať prístup k bohatstvu Duny. Farad´n a jeho sardaukari chceli vrátiť rod Corrino na výslnie slávy. Kozmická gilda sa obávala rovnice Arrakis = melanž; bez korenia nemohli navigovať. Jessica si priala napraviť, čo spôsobila jej neposlušnosť k Bene Gesseritu. Nikoho nenapadlo spýtať sa dvojčiat, aké sú ich vlastné plány, dokiaľ nebolo príliš neskoro."

Kniha Kreos (DD)


S veľkou radosťou a očakávaním, ale i s obavami pred prípadným trikom Sesterstva, začal pod vedením lady Jessiky s benegesseritským výcvikom. Veľmi rýchlo dosahoval značné pokroky a začal jej viac veriť.

Súhlasil s obradom zasnúbenia s Ghanimou, požiadal však o odklad. Zároveň poslal Hayta-Idaha späť na Arrakis. Medzitým pokračoval jeho mesiace trvajúci tréning, ktorý ho postupne zmenil fyzicky i psychicky.


"Život je maska, ktorej prostredníctvom sa vyjadruje vesmír. My predpokladáme, že celé ľudstvo a jeho podporné formy života reprezentujú prirodzené spoločenstvo a že osud všetkého živého je v stávke v osude jedinca. Preto, keď dôjde na to najvyššie sebaskúmanie, na amor fati, prestaneme si hrať na boha a prejdeme na vyučovanie. V rozhodnom okamihu vyberáme jedincov a umožňujeme im stať sa tak slobodnými, ako to len dokážeme."

lady Jessika Farad´novi (DD)


Bol vybraný a stal sa jedným z Bene Gesseritu. To bol cieľ, ktorý svojim výcvikom Jessica zamýšľala.


"Stojím tu v svätej prítomnosti človeka. Rovnako ako ja, aj ty tak budeš jedného dňa stáť. Modlím sa k tvojej prítomnosti, aby tomu tak bolo. Budúcnosť zostáva neistá a je to tak správne, pretože je to plátno, na ktoré maľujeme svoje túžby. Ľudské bytosti vždy stoja pred krásne prázdnym plátnom. Je nám dopriaty iba tento okamih, v ktorom sa neustále zasväcujeme tej svätej prítomnosti, ktorú zdieľame a vytvárame."

lady Jessica Farad´novi pri jeho "prijatí" do Bene Gesseritu (DD)


O niekoľko mesiacov Farad´n posiela na Arrakis jednotku svojej osobnej stráže, ktorá mala pripraviť podmienky k uskutočneniu oficiálneho zásnubného obradu s Ghanimou a pomôcť Alii s povstalcami. Krátko nato sám prichádza na planétu. Žiada o možnosť pozorovať Kazateľov prejav z okien Aliiných komnát, odkiaľ je údajne najlepší výhľad. Je s ním i lady Jessica, ktorá mu to pravdepodobne poradila; obaja boli zvedaví, ako bude Alia na prejav reagovať. Sprevádzal ich aj Tyekanik. Žiadosti bolo vyhovené...
On, Alia, Jessica, Tyekanik a stráže sledujú, ako Kazateľ verejne obviňuje Aliu z kacírstva. To nevydržali kňazi, ktorí ho k nej mali dobrovoľne priviesť. Jeden z nich mu vrazil krispel do hrude a Kazateľ na námestí pred Chrámom v Arrakéne zomiera...

Rozzúrená Alia vmetie Jessike do tváre pravdu o tom, že Kazateľ bol jej synom. Farad´n prejaví obrovský súcit s jej žiaľom.
Alia dáva rozkaz priviesť Ghanimu, no s ňou vstupuje cez vyrazené dvere i Leto. Likviduje zostávajúci odpor, oznamuje Farad´novi, že Alia dúfala, že ho Ghanima zabije. A to, čo príde, že je aj v jeho záujme. Následne medzi ním a Aliou došlo k súboju, z ktorého Leto vyšiel ako absolútny víťaz, odzbrojil ju a ponúkol ešte možnosť naučiť sa zvládnuť Vnútorné životy. Ale u nej sa navonok jasne prejaví Zvrátenosť (spôsobom podobným rozdvojeniu osobnosti, iba tých osôb bolo viac a navzájom si preberali jej telo). Leto úderom rozbil okno a dal jej na výber: buď Súd posadnutosti alebo samovraždu. Ona si vybrala druhú možnosť a končí svoj život skokom z okna na schodoch vlastného Chrámu.


"Keď sa domnievame, že niečo vieme, je to ten najlepší okamih, kedy by sme sa na to mali pozrieť podrobnejšie."

Farad´n Corrino (DD)


Bolo preňho ťažké porozumieť Atreidom. Stále sa hovorilo o jeho zásnubách s Ghanimou, aj keď väčšina politických dôvodov pre to sa zrejme rozplynula. bolo nepochybné, že Leto nastúpi na trón. Bol presvedčený, že jeho živá koža bude musieť byť samozrejme odstránená... Ghanima mu však vysvetlila jeho premenu, jej nenávratnosť a obrovskú obeť, ktorú tak Leto urobil... a aj to, že bude žiť tisícky rokov, že bude jedinečný a že cieľom je Zlatá cesta. Že hodlá prebrať genetický program Bene Gesseritu a že on a Ghanima majú byť jeho základom. Ukľudňuje ho, že to samozrejme nemá byť ich jediná úloha...Divoký oheň vzbury sa v krátkom čase rozhorel v celom Impériu. Bola samozrejme potlačená, ale Leto preberal Impérium v žalostnom stave. Za 100 rokov bude existovať menej ako 50 piesočných červov a tí budú chorí a budú žiť v starostlivo udržiavanej rezervácií. O 200 rokov budú všetci mŕtvi. Ich korenie bude k dispozícií výhradne Kozmickej Gilde a cena bude závratná. Všetci túžia po Zlatom veku, faraónskom Impériu a Leto im ho dá. Dá im bohatý mier s veľkou úrodou, čulým obchodom, rovnosť všetkých okrem Zlatého vládcu. Leto bude absolútne ovládať korenie. Mier bude trvať tisíce rokov a spomienky na vojnu takmer vymiznú. Povedie ľudí kultom smrti k čerstvému vzduchu radostného života. Hovoriť o smrti spôsobuje napätie, podľa ktorého živí spoznajú, že sú nažive. Až jeho Impérium padne a príde Kralizec, ľudia si znovu spomenú, čo to znamená byť ľuďmi. A tá spomienka pretrvá, dokiaľ bude žiť jediný človek. A červi sa vrátia, až Leto odíde do piesku...

Tyekanik sa bál, že Farad´n by mohol predať sardaukarov. On to odmieta a Ghanima ho upokojuje, že nič podobného nebude potrebné.


"Dokonca i vernosť sa časom vyčerpá, ak sa jej nadužíva."

Farad´n Corrino Hayt-Idahovi (SD)


Farad´n sa stáva Kráľovským kronikárom. Podrobiť sa Letovi mu pomohol benegesseritský výcvik aj vedomie, že Leto už nebol človekom, že nepremýšľa tak, ako premýšľajú ľudia. Tým sa stala Zlatá cesta ešte desivejšia.

Leto ho žiadal, aby mu dal svojich sardaukarov, no on to zatiaľ odmieta. Ako svojmu kronikárovi mu vysvetľuje svoju podstatu a podstatu Zlatej cesty...
Leto už nikdy nemohol mať deti. Preto sa rozhodol porušiť všetky fremenské pravidlá a vziať si za ženu svoju sestru Ghanimu. Fremeni to prijali, pretože im nič iné nezostalo. Skutočným partnerom však mal byť Farad´n -> atreidská línia musela byť zachovaná. Leto chcel jeho potomkov formovať k svojmu obrazu. Hodlal vytvoriť najintenzívnejší a najobsiahlejší výcvikový program v histórií. Tento program a prevzatie genetického programu Sesterstva malo vytvoriť tých najmúdrejších vládcov, akí kedy existovali. Len tak bolo možné prežiť Kralizec.
Leto hodlal zničiť Impérium, ale zároveň vytvoriť v ľuďoch nové svedomie. Keď zoslabne monopol na korenie a dojdú skryté zásoby, v celej ríši sa objavia nové sily. Je načase, aby sa ľudia znovu naučili žiť podľa svojich inštinktov, inak ľudský rod zanikne.

Napriek vnútornému nesúhlasu a pochybnostiam chápal Farad´n nutnosti, ktoré viedli Leta k tomuto konaniu a s výhradami s ním súhlasil... a dal mu svojich sardaukarov. Dostal od Leta nové meno: Hárk al-Ada, Porušenie zvyku.

Stal sa neoficiálnym druhom Ghanimy a mali spolu bližšie neurčený počet detí (všetci neskorší Atreidovia boli vlastne ich potomkami).

Po smrti jeho telo spočinulo v katakombách pod Citadelou v centre Saríru - nového sídla Leta II.


Pori tiež