Gilda

Z Herbert's dune
(přesměrováno z Kozmická Gilda)


Gilda, Kozmická Gilda alebo Vesmírna Gilda. Jedna zo zložiek politickej trojice udržujúcej Veľkú konvenciu. Gilda bola druhou školou pre duševný a telesný výcvik, ktorá vznikla počas Služobníckeho džihádu a zachovala sa do dnešných dní. Podstatou školy bola čistá teoretická i aplikovaná matematika. Zrod monopolu Gildy na kozmickú osobnú a nákladnú dopravu a na medziplanetárne bankovníctvo sa berie za začiatok imperiálneho kalendára.

Počas takmer celej doby svojej existencie nevyhnutne potrebovala veľké množstvá melanže, ktorými plnila kontajnery svojich mutovaných navigátorov, sprístupňujúc im predzvestné schopnosti. Preto mala na Arrakis dohodu s fremenmi o neumiestňovaní meteorologických satelitov na obežnú dráhu výmenou za nezávislý zdroj melanže. Melanžový koncentrát, ktorý im fremeni každý mesiac dodávali, mal oveľa vyššiu kvalitu ako čokoľvek, čo sa predávalo oficiálne.
Okrem fremenov slúžil ako nezávislý zdroj melanže ešte obchod s pašerákmi.

Stavali strohé a funkcionalistické stavby, starali sa o iné veci ako o ozdobnosť a vonkajší dojem. Gilda podporovala technickú invenciu a cez ňu svoje vlastné zisky.


História

História jej vzniku je zahalená tajomstvom, určité náznaky sa objavujú v pojednaní o náboženstve Duny a Impéria.


Gilda a Paul Muad´Dib Atreides

10 191 - Zrejme vedeli o úmysle Imperátora a Harkonnenov zaútočiť na Arrakis -> veď prepravovala ich armády a zástupca Gildovnej banky na Arrakis bol harkonnenským agentom. Sardaukari v atreidských uniformách ju počas útoku zničili, čím oficiálne postavili Gildu proti rodu Atreidov -> účelom bolo zabrániť ich úteku z planéty.


"Kozmická gilda sa stala špecializovaným parazitom neschopným samostatne existovať bez života, na ktorom žije. Keď si jej členovia uvedomili, že je chybou špecializovať sa na vedomospektré narkotikum z melanže pre svojich navigátorov, mohli sa zmocniť Arrakis. Miesto toho žili zo dňa na deň a dúfali, že v priestore vesmíru by snáď mohli nájsť nového hostiteľa, keď ten starý zahynie. Gildovní navigátori, nadaní obmedzenou jasnozrivosťou, urobili vtedy osudové rozhodnutie: vždy voliť jasný, bezpečný kurz, ktorý vedie stále bližšie k stagnácií... " (D)


Gilda samotná nehodlala urobiť nič, čo by ohrozilo prísun melanže pre jej navigátorov. Keď však fremeni začali čoraz viac narušovať jej prísun, rozšírila zvesti o chaose na planéte a znížila ceny za prepravu vojsk na takú úroveň, že aj najchudobnejšie rody na sklonku roka 10 193 čakali na obežnej dráhe, aby Arrakis vyplienili. Čakali na povolenie, aby mohli pristáť. Gildu však zadržalo to, že všetci jej navigátori so svojimi predzvestnými schopnosťami neboli schopní nájsť príčinu toho všetkého - Paula Atreida alias Muad´Diba alias Lisán al-Ghariba alias Kwisatza Haderacha... a strach zo zničenia melanže. Všetky línie budúcnosti sa zbiehali na Arrakis, na ktorú sa neodvažovali zaútočiť, pretože zasiahnuť by znamenalo stratiť to, čo museli mať... Všetky cesty viedli do temnoty.


"A nastal ten deň, kedy sa Arrakis postavil do stredu vesmíru, pripravený otáčať jeho behom."

princezná Irulán: Arrakis sa prebúdza (D)


Gilda dovolila pristáť iba Imperátorovi, jeho 5 légiám sardaukarov a harkonnenským silám. Po ich porážke prikázal Paul "Muad´Dib" Atreides agentom Gildy, aby okamžite odvolali spojené ozbrojené sily veľkorodov zhromaždené na orbite planéty. Síce sa mu pokúsili vyhrážať embargom, no on pohrozil, že zničí navždy produkciu melanže na Arrakis.


"Schopnosť niečo zničiť je daná tým, že to niečo môžeme stopercentne ovládať. Pripustili ste, že takou mocou disponujem. Nie sme tu preto, aby sme diskutovali, vyjednávali alebo robili kompromisy. Vy moje príkazy poslúchnete alebo ponesiete bezprostredné dôsledky!"

Paul Atreides pri rozhovore s agentmi Gildy (D)


Tí, vedomí si, že by to znamenalo zánik Kozmickej gildy i Impéria, i toho, že je toho skutočne schopný (boli to navigátori a mali určité predzvestné schopnosti -> disponovali úzkou časovou víziou, ktorá im ukázala, aké by boli dôsledky, keby neposlúchli), splnili jeho rozkaz.


"Gilda je ako dedina pri rieke. Potrebuje vodu, ale môže si nabrať iba toľko, koľko musí mať. Nemôže rieku prehradiť a regulovať jej prietok, pretože niečo takého by sústredilo pozornosť na to, koľko odoberá vody a nakoniec priehradu zničilo. Prísun korenia, to je ich rieka, ale ja som postavil priehradu. Lenže moja priehrada je taká, že ju nemôžete zničiť bez toho, aby ste zároveň nezničili rieku."

Paul Atreides v rozhovore s porazeným Shaddamom IV. (D)


Po Muad´Dibovom nástupe na trón (10 193) sa v dôsledku jeho monopolu na melanž dostali do podriadeného postavenia. Preto sa rozhodli spolu s Bene Gesseritom a Bene Tleilaxom zorganizovať sprisahanie, ktoré ho malo dostaviť od moci. Viac informácií v článkoch Scytale a Hayt.


"Žiadny inteligentný človek nepochybuje o predzvestnom zmysle. Veštecké vízie boli človeku známe už oddávna. Dokážu nás polapiť vo chvíli, kedy to najmenej čakáme. Našťastie sú v našom vesmíre i iné sily. Keby existoval iba predzvestný zmysel a ten by robil všetko, zničil by sám seba. Nič iba predzvestný zmysel? Na čo by sa dal uplatniť? Nanajvýš na svoje vlastné degenerujúce postupy."

kormidelník Edric (SD)


Našli svet, ktorý bol podľa nich vhodný k rozbehnutiu cyklu korenia a preto sa rozhodli získať živého malého piesočného červa z Arrakis. Mali spojencov medzi fremenmi -> nespokojencov s Muad´Dibovým novým poriadkom. Únos červa sa im nakoniec i podaril, avšak s najväčšou pravdepodobnosťou v novom pôsobisku zahynul. Zdá sa, že sa jednalo o Salusa Secundus.


"Akákoľvek cesta, ktorá zužuje budúce možnosti, sa môže stať smrtiacou pascou. Ľudia sa nepreplietajú bludiskom; obhliadajú široký obzor plný jedinečných príležitostí. Zužujúci pohľad bludiska sa môže páčiť iba tvorom, ktorí strkajú hlavu do piesku. Sexuálne vytvorená jedinečnosť a rozdiely chránia život a jeho chuť."

Manuál Kozmickej Gildy (DD)


Sprisahanie nakoniec skončilo neúspechom a smrťou či popravou jeho hlavných protagonistov. Gilda tak precenila svoju silu a bola na veľmi dlhý čas zdiskreditovaná.


"Mnohé sily sa snažili zmocniť sa Atreidových dvojčiat, a keď bola oznámená Letova smrť, tieto sprisahania a protisprisahania ešte zosilnili. Všimnite si jednotlivé motívy: Sesterstvo sa bálo Alie, dospelej Zvrátenosti, ale napriek tomu stále chcelo tie genetické charakteristiky, ktoré v sebe niesli Atreidi. Cirkevná hierarchia auqáfu a hádže videla len moc, ktorú by jej prinieslo ovládnutie Muad´Dibových dedičov. CHOAM chcela získať prístup k bohatstvu Duny. Farad´n a jeho sardaukari chceli vrátiť rod Corrino na výslnie slávy. Kozmická gilda sa obávala rovnice Arrakis = melanž; bez korenia nemohli navigovať. Jessica si priala napraviť, čo spôsobila jej neposlušnosť k Bene Gesseritu. Nikoho nenapadlo spýtať sa dvojčiat, aké sú ich vlastné plány, dokiaľ nebolo príliš neskoro."

Kniha Kreos (DD)


Gilda a Božský imperátor Leto II.

3000 rokov po nástupe Božského imperátora Leta II. na trón už neexistovali žiadne piesočné červy. Leto II. vlastnil obrovské zásoby melanže, z ktorých rozdával za odmenu, odopieral ju za trest a tak udržiaval Gildu i Bene Gesserit v područí...
Gilda sa stala na Letovi absolútne existenčne závislá a robila všetko preto, aby jeho život nebol ohrozený. Značne posilnila svoj vplyv v CHOAM.

V neurčenom čase po nástupe vlády Božského imperátora a zániku piesočných červov uzavreli s Iksom dohodu: pokúšali sa spoločne vyrobiť mechanický zosilňovač tých gildovných navigačných schopností, ktoré boli závislé na melanži. Na projekte sa podieľal i Bene Gesserit. Leto II. o ich plánoch vedel, ale nechal ich pokračovať.
Samozrejme v tejto oblasti bola Gilda voči Iksu krajne nedôverčivá; ak by totiž takýto prístroj naozaj fungoval a dostal by sa mimo ich dosah, stratila by monopol na cesty vesmírom! (K tomu nakoniec neskôr i došlo.)

Podarilo sa im rozlúštiť Ukradnuté denníky a správne z nich predpokladať schopnosť Siony skryť sa "zraku" Leta II. (mizla aj ich zraku).

Krátko pred "smrťou" Božského imperátora sa objavili správy o existencií účelového spojenectva s Iksom a Bene Tleilaxom a poradenstve kormidelníka Gildy. Tieto manévre boli v nejakom presnejšie neurčenom spojení s projektom Hwi Nori a Sionou. (Navigátor mal slúžiť ako "štít" pred Letom pri vývoji nepriestoru?)


Gilda a obdobie po Rozptyle

V období po smrti Božského imperátora stratili svoj monopol na lety vesmírom: Iksu sa nakoniec podarilo vyrobiť navigačný prístroj, ktorý dokázal nahradiť navigátora a Bene Tleilax navyše uspel v snahe vytvoriť melanž biologickou cestou vo svojich regeneračných nádržiach.
Napriek tomu zostali hlavným prepravcom. Nikdy sa nenaučili úplne dôverovať strojom, preto na každom maxitrajleri s iksanským navigačným prístrojom bol aj živý navigátor. Tieto prebudované stroje ale používala, aby dala najavo Bene Tleilaxu a Rakis, že melanž už pre ňu nie je životne potrebná.

Ako trest za to, že pomáhali Iksu a Bene Tleilaxu pri atentáte na Sheeanu, im Bene Gesserit odrezal prístup k melanži z Rakis a spolu s Iksom ich manévroval tak, aby museli čeliť drvivej obchodnej prevahe ľudí z Rozptylu. Gilda musela nakoniec draho zaplatiť: bola odstavená a spolu s Iksom padla, nedokážuc konkurencií odolávať.


Hierarchia

Príslušníci Kozmickej Gildy boli veľmi rôznorodí - od jej obchodných zástupcov, cez členov Gildy až po navigátorov. Členovia Gildy (predpokladám, že sa tým mysleli hlavne navigátori) žili v ústraní a boli na svoje súkromie veľmi citliví; nikto ich na vlastné oči ešte nevidel. Viedlo to k dohadom, že sa z nich stali mutanti a že sa už nepodobajú ľuďom.

Najvyšší titul - kormidelník (tí sa potom ešte delili do minimálne troch stupňov - čím vyšší stupeň, tým vyššia kvalita i postavenie v hierarchií). Pilot - najnižšia navigátorská trieda.
Tribunál navigátorov - výkonná moc.


Znaky

Identifikačný znak - vypuklá kartuša so znakom pre nekonečno. Oficiálni gildovní agenti chodili v oblečení sivej farby.


Sídlo

Sídlo Kozmickej gildy bolo na planéte Spojka (Uzol), rovnako tu sídlila aj centrála Gildovnej banky. V neurčenom čase po návrate ľudí z Rozptylu ju pre svoje potreby obsadili Ctené matre.


Obrana

Gilda nemala žiadne vlastné ozbrojené sily -> žiadne nepotrebovala. Bez schopností jej navigátorov by neexistovalo žiadne cestovanie vesmírom, žiadne medziplanetárne bankovníctvo... žiadne Impérium. Odoprením dopravných služieb mohla úplne ochromiť ktorýkoľvek planetárny systém. Navyše mala s Imperátorom dohodu o okamžitom vyslaní sardaukarských jednotiek proti tomu, kto by sa opovážil zaútočiť na jej plavidlo.


"Mnoho mocností v Impériu sa domnieva, že má v rukách najvyššiu moc: Kozmická gilda so svojim monopolom na medzihviezdne lety, CHOAM so svojou ekonomickou silou, Bene Gesserit so svojimi tajomstvami, mentati so svojim ovládaním duševných pochodov, rod Corrino so svojim trónom, veľko- a malorody landsraadu so svojimi rozsiahlymi dŕžavami. Beda nám, ak sa jedného dňa niektorá z týchto síl rozhodne svoje presvedčenie dokázať."

knieža Hasimir Fenring: Správy z Arrakis (PkD:?)


Osobnosti


Pozri ajRody a Veľkorody
Atreides | Canidar | Corrino | Dalamak | Dyvetz | Ekaz | Fazel | Gináz | Hagal | Harkonnen
Hassik V. | Mettuli | Moritani | Mutelli | Riches | Taligari | Teranos | Tantor | Venette | Vernio | Wayku
Spoločenstvá
Assassini | Bene Gesserit | Bene Tleilax | Bordanovia | Cech žonglérov | Cirkev Šaj-hulúda | Ctené Matre | Čarodejnice z Rossaku
Dur | Fedajkíni | Fremeni | Futári | Harkonnenská garda | CHOAM | Imperiálni planétológovia | Kňazi Zlatého elixíru | Kogitori
Kozmická Gilda | Kult Mahdího ducha | Kwizarat | Liga vznešených | Makisti púšte | Mentati | Pašeráci | Psovodi | Rád Hormu
Rybie hovorkyne | Sardaukari | Serafínky | Sestry v odlúčení | Spoločenstvo verných | Súkova škola | Synchronizované svety
Tiregovia | Titáni - kymekovia | Vydedenci | Zarr Sadus | Zbrojmajstri | Zensunniti | Zenšíiti | Zlodeji vody | Židia