Aurelius Venport

Z Herbert's dune


Aurelius Venport ( - ), vlastenec, vysoko inteligentný a schopný obchodník. Všeobecne známy ako človek, ktorý navrhol prvú vesmírnu loď Gildy a založil Kozmickú Gildu. V skutočnosti to bola jeho milenka Norma Cenva.

Aurelius Venport bol milencom čarodejnice z Rossaku menom Zufa Cenva; Norma Cenva bola jej dcérou z predchádzajúceho vzťahu. Zufa ho považovala za sklamanie, hlavne z dôvodu, že s ním nebola schopná počať životaschopné dieťa, ktoré by malo schopnosti Čarodejníc. On ju však mal svojim spôsobom rád, akceptoval jej náladovosť a prezieravosť a poznal jej skutočnú povahu. Venport hľadal vlastné cesty, ako zlepšiť ľudské schopnosti - skúmaním biologických látok a drog, pátral po látke, ktorá by mu poskytla telepatické schopnosti podobné tým vrodeným Zufiným. Na rozdiel od nej chápal, že bojovať sa dá rôznymi cestami a že k cieľu ich vedie viacero.

Vďaka svojim schopnostiam sa stal veľmi rýchlo bohatým mužom, pričom značné prostriedky venoval na ďalší výskum a vývoj liekov a drog (a sám sa na ňom podieľal). Svoju nevlastnú dcéru Normu na rozdiel od jej matky považoval za veľmi inteligentnú a nadanú a choval sa k nej ako starší brat. Jej matematické práce rozoslal príslušným odborníkom; tušil, že jej výpočty môžu byť v budúcnosti veľmi dôležité. Podarilo sa mu tak upútať pozornosť Tia Holtzmana, ktorý ju prijal ako svoju pomocníčku.

Pátral po droge, ktorá by dokázala zvýšiť mužský telepatický potenciál a dosiahlo určité úspechy.

Po útoku kymekov na Rossak, kedy odviedol do bezpečia obyvateľstvo skalných miest, jeho vzťah so Zufou Cenvou naďalej chladol. Nevšímala si jeho úspechy, to, že jeho obchodovanie udržuje ekonomiku planéty, že pomáha všetkým jej obyvateľom. Celá Liga vznešených bola závislá na pravidelných dodávkach liekov z rossackých džunglí. Tieto financie zaplatili nákladné opravy orbitálnych staníc i posilnenie obrany planéty. Navyše objavil nový zdroj príjmov - melanž, ktorú mu priniesol vyskúšať tlulaxan Tuk Keedair. Objavil ju na zapadnutom svete menom Arrakis. Venport okamžite spoznal jej možnosti a rozhodol sa obhliadnuť si planétu osobne.

Trvalo skoro 5 mesiacov, kým sa mu podarilo dostať spolu s Keedairom späť na Arrakis. Na predaji prvej zásielky zarobili obaja veľké peniaze, Aureliovi šlo však i o účinky korenia, ktoré sa nedalo porovnať so žiadnou dovtedy známou drogou. Rýchlo pochopil, že modré oči sú prejavom závislosti na melanži. Ďalšie účinky mu ukázal naíb Dhartha - predstavil mu Abdela, muža, ktorý mal 160 rokov a napriek tomu bol fyzicky i psychicky zdravý, práve vďaka účinkom melanže.
Rýchlo sa dohodli na ďalších dodávkach.

Spolu so svojim obchodným partnerom Tukom Keedairom založili spoločnosť VenKee Enterprises, ktorá výborne profitovala nielen na dovoze a predaji melanže, ale i iných luxusných výrobkov. Firma sa zapojila i do vojenského úsilia Džihádu, dopravovala zásoby a vojenský materiál v rámci Ligy.
Venportove farmaceutické firmy prosperovali i inak: podarilo sa im napríklad vytvoriť extrakt z húb a bylín rastúcich na Rossaku, ktorý výrazne znížil počet potratov a narodení deformovaných detí na tejto planéte.

V roku 176 P.G. sa Venportovi ozvala Norma Cenva. Ich priateľský vzťah rokmi a odlúčením neochabol, práve naopak. Venportovi imponovalo to, že v ňom Norma vidí obyčajného človeka, bez jeho peňazí a vplyvu (riaditeľ VenKee Enterprises). Navyše chcel na Poritrine, kde sa Norma v tom čase zdržovala, dohodnúť mimosúdne vyrovnanie v spore jeho spoločnosti s lordom Nikom Bluddom.
Keď videl, v akých úbohých pomeroch žije, rozhodol sa jej za každú cenu pomôcť. Naopak Niko Bludd a Tio Holtzman v ňom pri rokovaní vyvolali iba odpor - Bludda považoval za bezduchého hromaditeľa majetku a Holztmana za podvodníka, ktorý svoju slávu získal šplhaním po chrbtoch iných. Ponúkol im dohodu o rozdelení zisku (tretina zisku z predaja lumín počas 20-tich rokov) za podmienky, že zbavia Normu voči nim všetkých záväzkov.

Zabezpečil Norme na Poritrine nové laboratóriá, starú nákladnú loď i dostatok financií, aby sa mohla pustiť do svojho projektu zakrivovania priestoru. Tuka Keedaira poveril vedením celého komplexu a dozorom nad projektom. Zároveň si uvedomil, o čo je preňho príťažlivejšia Normina vnútorná krása, než vonkajšia príťažlivosť Zufy Cenvy. Hoci o desať rokov starší, požiadal ju o ruku. Dal jej čas na rozmyslenie a sám potom obrátil pozornosť na problémy so zberom korenia na Arrakis, ktoré zberačom pôsobil Selim Jazdec a jeho skupina.
Na Arrakis, ktorú nenávidel, strávil viac ako dva mesiace. Problémy s Dharthom a nájazdníkmi ho viedli k úvahám o vytvorení vlastnej skupiny, ktorá by korenie ťažila a obišla by tak starého naíba ako prostredníka. Dharthovi sa však podarilo odhaliť sídlo nájazdníkov a Venport mu poskytol požadovaných ľudí i zbrane na jeho likvidáciu.

Pri návrate z Arrakis ho na krátkej zastávke na Salusa Secundus zastihla správa o zastavení Norminho projektu lordom Bluddom a Tiom Holtzmanom. Po ceste na Poritrin sa dozvedel o skaze, ktorá postihla planétu pri vzbure otrokov a o zničení hlavného mesta Starda. Veľmi sa obával o Normin osud a celá situácia ho ešte viac presvedčila o potrebe rýchleho cestovania vesmírom.
Na planéte vládol chaos a jeho pátranie ho priviedlo k mylnému záveru, že jeho milovaná Norma zahynula. Aurelius Venport prisahal, že na Poritrin sa už nikdy nevráti.

O pár týždňov ho na Rossaku nečakane prekvapila tajomná správa od Normy. Nadšený z toho, že prežila sa okamžite vydal za ňou na planétu Kolhar. Na planéte v prístave sa nečakane stretol so svojou bývalou milenkou Zufou Cenvou, ktorá ho odviedla za Normou. Ohromený zisťuje, ako sa zmenila a ešte viac jej vízia, ktorá má zmeniť budúcnosť ľudstva. Norma konečne súhlasí s jeho ponukou na manželstvo a požiada ho, aby s ňou na planéte trvalo zostal. A Aurelius jej verí a je ochotný zaplatiť akúkoľvek sumu za splnenie jej sna.
Na Kolhare sa v roku 173 P.G. začali budovať obrovské lodenice, ktoré budú stavať lode s Norminým pohonom. Aurelius sa musel výrazne zadĺžiť a zvýšiť dodávky korenia z Arrakis, aby bol schopný tento obrovský projekt financovať. Aj pre dobrodruha ako bol on, to bol extrémne riskantný podnik, inštinkt mu však napovedal, že sa mu to nakoniec vyplatí. Norma mu navyše oznámila, že je s ním tehotná a že bude otcom chlapca. Ten sa narodil v roku 160 P.G. a dostal meno Adrien.

V roku 166 P.G. už mala VenKee Enterprises k dispozícii viac ako 100 malých nákladných lodí zakrivujúcich priestor, v ktorých lietali najatí žoldnieri. Let bol značne rizikový a to i napriek tomu, že loď navigoval zložitý počítačový systém. Zisky však mnohonásobne prevyšovali náklady.

V roku 165 P.G. odcestoval na Salusa Secundus (vzhľadom na riziko konvenčnou vesmírnou loďou). {Pozn.: vzhľadom k tomu, že cesta trvala tri týždne i s medzipristánim na Rossaku a jednotlivé planéty nie sú v rovnakých slnečných sústavách, i „konvenčná vesmírna loď“ musela mať nejaký typ pohonu umožňujúci nadsveteľnú rýchlosť. A čo časový posun?! - Historik} Hoci sem cestoval za obchodom, hneď po pristátí bol v podstate zadržaný Serenou Služobníčkou a nepriamo obvinený z velezrady za zadržiavanie technológii hyperrýchleho vesmírneho pohonu, ktorý by bol pre vojská Džihádu zásadnou taktickou výhodou. Venport sa bránil tým, že lode sú len experimentálne a majú veľké percento strát. Serena to síce akceptovala, no jej argument, že vojaci džihádu budú ochotne svoje životy riskovať, Venport vyvrátit nemohol. Pochopil, že prehral - teraz šlo iba o to, či ho táto prehra zruinuje, alebo mu umožní udržať si na pohon monopol. Serena chce totiž na bojové lode prestavať jeho experimentálnu obchodnú flotilu. Podarilo sa mu aspoň získať nezáväzný prísľub finančnej kompenzácie...
Prakticky okamžite sa Vrátil na Kolhar (pri návrate uvažoval, že by operáciu na Kolhare ukončil a presunul ju na nejakú neznámu planétu, no uvedomil si, že by Serene aj tak pravdepodobne neunikol, tak to zavrhol), a krátko po ňom tam dorazila delegácia dôstojníkov a vojenských poradcov, ktorej súčasťou bol i Xavier Harkonnen a Vorian Atreides. Na rozkaz Sereny Služobníčky mali prevziať v lodeniciach vedenie a dozerať na prestavbu Venportových lodí na vojenské plavidlá.
Venport neodmietal prispieť k vojnovému úsiliu, odmietal sa však nechať zruinovať. Problém prebral s Normou i Zufou Cenvou. Zufa ho veľmi nepodporila, i pre ňu malo víťazstvo Džihádu prednosť nad všetkým ostatným. Norma takisto bola za pomoc Džihádu. Venport preto zintenzívnil svoje obchody, zameral sa na najziskovejšie komodity, a získané financie a tovar dával bokom, aby VenKee prežil i prípadnú úplnú stratu lodeníc. Po prílete Voriana a Xaviera na Kolhar sa s nimi dohodol, že odletí na Zimiu spolu s Xavierom a Zufou, dohodnúť podmienky zmluvy.

Rokovania v roku 164 P.G., ktorých sa zúčastnila Serena Služobníčka, Iblis Ginjo a Yorek Thurr, boli tvrdé. Venport požadoval pre svoju spoločnosť a jej následníkov nezrušiteľný patent na technológiu ohýbania vesmíru - v podstate monopol na medzihviezdnu dopravu. Serena súhlasila iba pod podmienkou, že sa tak stane až po skončení Džihádu. Venport súhlasil a podpísal príslušné dokumenty. Podarilo sa mu navyše vyjednať i práva na prepravu časti nákladu pri niektorých vojenských misiách.
Za tento príspevok Džihádu bol ocenený Manionovým krížom, po ktorého obdržaní sa vrátil na Kolhar.


Zdroje