VenKee Enterprises

Z Herbert's dune

VenKee Enterprises bola firma existujúca v rámci Ligy vznešených z obdobia Služobníckeho džihádu. Vyrábala produkty na báze suspenzorového poľa, založené na práci Normy Cenvy a v roku 177 P.G. sa sporila s poritrinskou vládou o patenty a distribúciu práv na luminy. Túto technológiu venovala jednému z dvoch spoločníkov firmy, Aureliovi Venportovi (druhý bol Tuk Keedair) práve Norma, jeho dcéra.

Firma zbohatla predovšetkým vďaka melanži z Arrakis, doprave zásob a vojenského materiálu, a predaji luxusného tovaru. Neskôr investovala prakticky všetky sovje financie do stavby lodeníc na planéte Kolhar, aby získala monopol na stavbu lodí zakrivujúcich priestor. Tie sa začali budovať okolo roku 166 P.G. a znamenali pre spoločnosť zásadnú výhodu v medzihviezdnej doprave. VenKee tak dodával predovšetkým rýchlo sa kaziace liečivá a melanž na všetky planéty Ligy.

V roku 165 P.G. však doľahla na spoločnosť najväčšia kríza: Serena Služobníčka žiadala prebudovať celú Venportovu flotilu lodí ohýbajúcich priestor na bojové plavidlá, čo by mohlo znamenať koniec firmy. Venport preto zintenzívnil svoje obchody, zameral sa na najziskovejšie komodity, a získané financie a tovar dával bokom, aby VenKee prežil i prípadnú úplnú stratu lodeníc. Zároveň sa pokúsil na Zimii vyjednať zmluvu s Ligou, ktorá by mu zabezpečila aspoň nejaké kompenzácie.


Zdroj