Maxitrajler

Z Herbert's dune

Maxitrajler - hlavný nosič nákladu v medzihviezdnom transportnom systéme Kozmickej gildy. Jeho veľkosť bola ohromujúca, niesol často niekoľko stoviek fregát a transportných lodí. Pre Gildu ho vyrábali Iksania. Jeho modifikácia, schopná odviesť o 18% nákladu viac ako starý typ, vyvolala konflikt medzi imperátorom Elroodom IX. a Dominikom Verniom. Cena maxitrajleru sa vyrovnala celoročnému hospodárskemu výsledku mnohých planét; financovať ho mohli iba nesmierne bohaté organizácie ako Gilda alebo CHOAM; jeho výroba trvala cca 1 štandardný rok.
Navigátor bol umiestnený v komore v špici maxitrajleru.


"Pokrok a zisk vyžadujú značné investície v pracovných silách, vybavení a investíciách. Avšak zdroj, ktorý sa najčastejšie prehliada, a ktorý sa pritom môže vyplatiť najviac, je investícia času."

Dominik Vernius: Tajný život Iksu (PkD:?)


Na palube maxitrajleru bola prísne zakázaná aktivácia obranných štítov. Rušili totiž Holtzmanov motor, takže ten nemohol zakrivovať priestor a tiež znemožňoval navigátorský tranz. Rovnako bolo prísne zakázané na palube maxitrajleru vystreliť - vinník riskoval, že mu bude natrvalo odoprený prístup na palubu všetkých lodí Gildy. Cestujúci nesmeli opustiť svoje vlastné plavidlá.