D´murr Pilru

Z Herbert's dune

D´murr Pilru ( - ), jednovaječné dvojča C´taira. Zúčastnil sa spolu s ním prijímacích skúšok za navigátora Gildy -> bol omnoho silnejší a odhodlanejší uspieť ako jeho brat, čo sa mu nakoniec na rozdiel od neho i podarilo.
Gilda si ho odviezla na Spojku, aby ho vycvičila. Pod vplyvom melanže sa menil psychicky i fyzicky -> medzi prstami sa mu vytvorili membrány, telo sa predĺžilo a ochablo, nadobudlo akýsi rybí tvar; zväčšili sa mu nosné dierky. Oči sa naopak zmenšovali, stratil riasy a objavil sa sivý zákal: zrak už totiž nepotreboval, mal vnútorné videnie. Zmenil sa i duševne; situácia na Ikse, jeho vlastná rodina a brat, sa ho dotýkala už iba vzdialene. Nezaoberal sa už prízemnými ľudskými starosťami; v porovnaní s tým, čo mal ešte pred sebou sa javili úplne bezvýznamné. Strácal postupne i ľudské emócie.
Rýchlo sa dostal k pilotovaniu vlastnej lode, aj keď zatiaľ iba ako pilot v zácviku. Neskôr dostal nákladnú loď bez posádky, ktorá lietala ku kolóniám ďaleko za hranicami Impéria. Bol považovaný za jedného z najlepších kandidátov a mal pred sebou skvelú budúcnosť.

Gilda odhalila prenosy medzi ním a jeho bratom analýzou záznamov z jeho kabíny. Musel podať plné vysvetlenie jej tribunálu aj so všetkými informáciami, ktoré mu poskytol brat o stave na Ikse, o tleilaxanskom rozhodnutí vrátiť sa k výrobe staršieho typu maxitrajlera, i o samotnom komunikačnom zariadení. Gilda chcela túto vysielaciu technológiu pre seba, a v budúcnosti ju samozrejme komerčne využiť -> zakrátko sa tak i stalo a Gilda začala ponúkať možnosť priamej hlasovej komunikácie hyperpriestorom pod názvom gildlinka.

Vzhľadom k svojim schopnostiam postupoval v hierarchií navigátorov veľmi rýchlo. Tak sa psychicky i duševne zmenil, že ľudia boli preňho iba vzdialenou spomienkou. Zostali mu však zbytky ľudských emócií a občas sa zamýšľal, či si ho Gilda nevybrala v rámci nejakého experimentu (normálne totiž ľudí "zvonku" neprijímala).

Odovzdal odkaz svojho brata o situácií na Ikse Dominikovi Verniovi; napriek tomu, že sa už značne vzdialil všetkému, čo by človek označil za ľudské...