Warrick

Z Herbert's dune

Warrick (10 154 - 10 174), pokrvný brat Lieta Kynesa, približne rovnako starý. Mal tmavé dlhé vlasy, zviazané do chvosta. Prežil detstvo v síči Červeného valu. Spolu s ním, Stilgarom a ďalšími fremenmi v mladosti podnikal odvážne záškodnícke výpady proti Harkonnenom. Povraždili napríklad harkonnenskú hliadku, ktorá bola zodpovedná za hromadnú otravu v dedinke Bilar.

Ako 16-ročný spolu s bratom viezli melanžový úplatok Kozmickej gilde do južných polárnych oblastí. Vďaka nemu udržovali fremeni nebo nad planétou bez satelitov. Prostredníkom bol Rondo Tuek. Pri návrate našli náhodou úkryt Dominika Vernia. Zaviazali sa, že ho neprezradia, pomohli mu ho ešte lepšie zamaskovať za možnosť revanšu v budúcnosti.

Spolu s Lietom sa uchádzali o Heinarovu dcéru Farúlu. Rozhodli sa ju obaja požiadať o ruku. Výzvu mihna, ktorú im dala, vyhral Warrick a stal sa jej mužom.

V roku 10 174 sa im narodil syn Liet-chih.

Šiel Lietovi naproti (a zároveň priniesol pašerákom úplatok pre Kozmickú Gildu), keď sa ten vracal zo Salusy Secundus. Pri ceste domov, do síča Červeného valu, ich však zastihla Koriolisova búrka - Hulasikali wala. Úkryt, ktorý našli, bol však iba pre jedného... vrubovky rozhodli v Lietov prospech.
Akoby zázrakom však vo voľnej púšti prežil i on... búrka ho zmrzačila (zodrela mu kožu i svalstvo z tváre a rúk a oslepila ho) a vo svojom utrpení zažil podivnú víziu...
Fremeni k nemu vzhliadli s fascinovanou hrôzou, ak k človeku, ktorého oslovil Šaj-hulúd. Akoby vnútorným zrakom videl. Žiadal o pokus premeniť Vodu života. Nikdy to však žiaden muž pred ním nedokázal...
Videl vo vízií zelenú Dunu, počul hlas Lisán al-Gharib. Musel piť Vodu života. Bola to preňho duchovná i náboženská skúška.

Pil Vodu života... a v krutých bolestiach zahynul. A v agónií predpovedal, že príde lisán al-Gharib...že bude všetkým, o čom snívali...ale nie tak, ako čakali. "Sokol a myš sú to isté!"