Heinar

Z Herbert's dune

Heinar ( - ), starý naíb síča Červeného valu, do ktorého priviedli Pardota Kynesa potom, čo zachránil troch fremenských mladíkov pred smrťou z rúk harkonnenských vojakov. Mal iba jedno oko a v mladosti stratil 2 prsty v súboji na krispely. Tvrdý ale schopný vodca svojich ľudí, za jeho vlády síč prosperoval. Mal dcéru Farúlu.
Spočiatku planetológovi nedôveroval a spolu s Radou starších rozhodol o jeho smrti.


"Slepota môže mať mnoho podôb, nielen neschopnosť vidieť. Fanatici sú často slepí vo svojich myšlienkach. Vodcovia sú často slepí vo svojich srdciach."

Oranžsko-katolícka biblia (PkD:?)


Po Ulietovej samovražde však uveril, že Pardot Kynes je skutočným prorokom a ponúkol mu miesto naíba. Ten však túto poctu odmietol -> chcel sa plne oddať práci na premene Arrakis. Heinar tak zostal naíbom. V jeho časoch prebehlo na podnet Pardota Kynesa prvé fremenské sčítanie ľudu.