Uliet

Z Herbert's dune

Uliet ( - ), fremen. Uliet znamená starší Liet. Jazdec piesku a jeden z najväčších fremenských bojovníkov. Muž stredného veku s nepravidelnými rysmi, hlboko veriaci a poverčivý človek.
Dostalo sa mu cti zabiť planetológa Pardota Kynesa po vynesení rozhodnutia Rady starších. Mal tak urobiť posväteným krispelom, namočeným do jedovatej Vody života. Bol však šokovaný jeho nevšímavosťou k hroziacej smrti a jeho víziami. Náhle ho ovládlo presvedčenie, že planetológa vedie Boh, že je jeho prorokom. S pomyslením, že ak by ho zabil, jeho duša by bola navždy zatratená, úmyselne spadol na otrávený nôž. Tým navždy zmenil históriu fremenov...
Ľudia považovali jeho smrť za osudové znamenie a Pardot Kynes sa od tejto chvíle stal nedotknuteľným Božím prorokom, vládcom nad životom a smrťou všetkých fremenov. Paradoxne si to sám ani neuvedomil...

Vstúpil do histórie ako človek, ktorému Boh povedal, čo má robiť - Bohom osvietený.


"Keď sa stred búrky nehýbe, stojíš jej v ceste."

fremenská múdrosť (DD)