Šaj-hulúd

Z Herbert's dune

Šaj-hulúd - slepý púštny červ planéty Arrakis, "staršina púšte", "starec večnosti" a "starec púšte". Keď sa toto meno vyslovilo určitým tónom alebo napísalo s veľkým písmenom, významovo určovalo pozemské božstvo fremenov. Fremeni ho používali ako dopravný prostriedok. Pri smrti utopením uvoľňoval Vodu života.


"Požehnaj Tvorcovi a jeho vode. Požehnaj Jemu, prichádzajúcemu a odchádzajúcemu. Jeho cesty nech očistia svet. Nech On zachováva svet pre svoj ľud."

fremenská modlitba k šaj-hulúdovi (D)