Missionaria protectiva

Z Herbert's dune
(přesměrováno z Missionarie protectivy)


Missionaria protectiva - predvoj benegesseritského Sesterstva a jeho cenná súčasť, poverená zasievaním nákazlivých povier na primitívnych svetoch s cieľom pripraviť miestne náboženstvo k využívaniu Bene Gesseritom. Pôsobila a pripravovala pôdu i na Arrakis. Cieľom zrejme bol pripraviť svety na príchod Kwisatza Haderacha. Pozri aj heslo panoplia propheticus.
Navrhovala špecifické náboženstvá pre špecifické spoločnosti - Sesterstvo tomu hovorilo "inžinierstvo".


"Missionaria protectiva sa riadi touto kľúčovou koncepciou: Cieľavedomá výučba širokých más. V našom presvedčení je pevne zakorenené, že cieľom argumentácie má byť zmena povahy pravdy. V týchto otázkach dávame prednosť použitiu moci nad silou."

Kódex Bene Gesseritu (Ka:D)Pozri aj