Učenie zasvätených

Z Herbert's dune

"Všetky organizované náboženstvá majú spoločný problém, slabé miesto, ktorým môžeme do nich vstúpiť a pozmeniť ich v súlade so svojimi plánmi: Ako rozlišujú spupnosť od zjavenia?"

Missionaria protectiva, učenie zasvätených (KD)