Irulán - Analýza arrakénskej krízy, interná publikácia: číslo B.G. fasciklu AR - 81088587

Z Herbert's dune

"S lady Jessikou a Arrakisom skutočne dozrel benegesseritský systém, spočívajúci v rozsievaní vštepovaných legiend prostredníctvom missionarie protectivy. Už dávno sa oceňovala múdrosť rozsievať myšlienky v známom vesmíre v prorockých vzoroch na ochranu členov Bene Gesseritu, ale ešte nikdy sme nevideli tak extrémne podmienky a zároveň tak ideálne spojenie osoby a pripravenej pôdy. Veštecké legendy boli na Arrakise už zakotvené dokonca v podobe mechanicky prevzatých znakov (vrátane Ctihodnej matky, canto a respondu a väčšiny šaríjií panoplie propheticus). A dnes sa všeobecne uznáva, že latentné schopnosti lady Jessiky sa silne podceňovali." (D)