Text QIV (Decto)

Z Herbert's dune

„Všetky vlády sa potýkajú s rovnakým, opakujúcim sa problémom: Moc priťahuje patologické povahy. Nejde o to, že moc korumpuje, ale že priťahuje tých, ktorí sú skorumpovateľní. Takí ľudia majú sklon opájať sa násilím, čo sa pre nich čoskoro stane návykom."

Missionaria protectiva, Text QIV (Decto) (Ka:D)