Victor Atreides

Z Herbert's dune


Victor Atreides (10 168 - 10 174), syn vojvodu Leta Atreida a jeho konkubíny Kailey Verniovej. Tmavovlasý, s úzkou bradou, prenikavými svetlosivými očami a orlím nosom. Otec ho veľmi miloval.

V roku 10 174 zorganizoval Leto na počesť 20. výročia smrti svojho otca slávnostný let obrovskou vzducholoďou. Hoci Rhombur a malý Victor Atreides ňou pôvodne letieť nemali (Chcela tomu zabrániť Kailea, ktorá pripravovala na Leta atentát), nakoniec sa tam predsa len na Viktorovo naliehanie "prepašovali". Pri výbuchu vzducholode (výbušniny ukradla a inštalovala Chiara Raš-Olinová na pokyn Kailey) zahynul.

Potom, ako vojvoda Leto odmietol jeho "zmŕtvychvstanie" ako gholu, bolo telo slávnostne spopolnené i s pohrebnou bárkou a popol odovzdaný vlnám Caladanu.