Chiara Raš-Olinová

Z Herbert's dune

Chiara Raš-Olinová ( - 10 174) - žena, ktorá pôvodne žila v domácnosti rodiny Hesbanov. Agentka rodu Harkonnenov. Dostala sa okolo roku 10 168 na miesto osobnej dvornej dámy konkubíny vojvodu Leta Atreida, Kailey Verniovej, pričom ani mentat Thufir Hawat na nej nenašiel nič podozrivého.
V tom čase už staršia, podsaditá, s oceľovo sivými vlasmi.
Vzápätí začala postupne otravovať Kaileinu myseľ stupňovaním jej túžby po živote na dvore. Vyvolávala v nej pocit nespokojnosti za to, že nemôže byť právoplatnou manželkou vojvodu.


"Vojvoda musí mať vždy pod kontrolou svoju domácnosť, pretože pokiaľ nevládne tým, ktorí sú mu najbližší, nemôže dúfať, že by mohol spravovať planétu."

vojvoda Paulus Atreides (PkD:H)


V roku 10 174 sa pomocou kľúča od zbrojnice ukradnutého Kaileou jej milencovi Swainovi Goirovi dostala k výbušninám a sama ich nastražila vo vzducholodi, ktorou mal Leto vykonať slávnostný let na počesť 20. výročia smrti vojvodu Paulusa Atreida.

Vo vzducholodi však zahynul Kailein syn a Rhombur bol ťažko ranený, Leto prežil. Kailea pochopiac, kto ju neustále proti nemu štval, jej krátko po atentáte sama vrazila nôž do srdca a vzápätí spáchala samovraždu.