Sysselraad

Z Herbert's dune

Sysselraad - zhromaždenie malorodov. Vykonávalo v rámci menších celkov (napr. jednotlivých väčších sústav alebo oblastí vesmíru) podobnú funkciu ako Landsraad v meradle Impéria. Regionálna štruktúra fuediktu.