Fuedikt

Z Herbert's dune

Fuedikt - nekompromisné nariadenie o triednom rozdelení, presadené Impériom: "Miesto pre každého a každý na svoje miesto."