Stacionárna Matka

Z Herbert's dune

Stacionárne matky boli Ctihodné matky Bene Gesseritu, ktorým bolo dovolené či prikázané vydať sa a prežiť život na jednom mieste. Mohli pritom napr. cvičiť akolytky, ktoré im boli pridelené k obsluhe, alebo riadiť nejakú činnosť prospešnú Sesterstvu. Hlavným dôvodom na určenie za stacionárnu matku však bolo obvykle plodenie a výchova potomkov, do ktorých Genetické majsterky vkladali zvlášť veľké nádeje. S takéhoto spojenia pochádzal napríklad Miles Teg.