Genetická majsterka

Z Herbert's dune

Genetická majsterka - špeciálne školená benegesseritská sestra, ktorá viedla záznamy v genetickom indexe, na ich základe pripravovala plemenné schémy, vysielala k takto určeným mužom vybrané vtlačovateľky (ktoré boli cvičené mužmi vybratými a cvičenými práve Genetickými majsterkami) alebo ploditeľky, vybavovala ich taktickými doporučeniami tak, aby malo prikázané zvedenie čo najväčšiu šancu na úspech a nakoniec skúmala získané potomstvo, či spĺňa očakávané predpoklady.