Rituál povinnosti

Z Herbert's dune

Rituál povinnosti - rituál predávania konkubíny jej novému pánovi. Otázkou je, či to bol obrad týkajúci sa iba Bene Gesseritu. Mal určité predpísané slovné formulky a na záver sa podpisovala písomná zmluva. Bol to svojim spôsobom obchod, za konkubínu musel záujemca zaplatiť.